Blog

Van Iersel Luchtman grootste stijger in top 50 advocatuur

Gepubliceerd op 23-02-2018

Ook dit jaar presenteert Mr., het magazine voor juristen, het overzicht van de top 50 van advocatenkantoren in Nederland. Vandaag werd bekend dat Van Iersel Luchtman de grootste stijger is in de lijst . Met een toename van 8 advocaten (24%) springen we in de lijst van plaats 52 naar 37. Lees meer

Vergaande matiging contractuele boete

Gepubliceerd op 22-02-2018

Het boetebeding is een veel voorkomende contractuele bepaling. Het houdt in dat een partij die tekort schiet in de nakoming van zijn contractuele verbintenissen, een boete moet betalen aan zijn wederpartij. Omdat de hoogte van de verschuldigde boete losstaat van de daadwerkelijk geleden schade, leidt dit nogal eens tot scheve situaties. De vraag is dan ook in hoeverre er ruimte is om onder zo’n boete uit te komen? Een recente uitspraak van de Hoge Raad laat zien dat matiging tot een forse verlaging kan leiden. Lees meer

Reclame-uiting “verantwoord” mag niet zomaar gebruikt worden

Gepubliceerd op 21-02-2018

Het begrip “verantwoord” is een ruim begrip dat op verschillende aspecten kan zien. Juist vanwege deze potentiële verwarrende betekenis, dient de consument beschermd te worden bij het gebruik hiervan in een reclame-uiting. De consument moet in de gelegenheid worden gesteld de juistheid van de kwalificatie ‘verantwoord’ te controleren. Lees meer

Voorkom verjaring van je vordering

Gepubliceerd op 20-02-2018

Wie een vordering heeft op een ander doet er goed aan deze snel te innen. Als er namelijk te lang geen aanspraak wordt gemaakt op voldoening ervan, kan deze verjaren. Dit houdt in dat de voldoening van een vordering niet meer met juridische middelen kan worden afgedwongen. Minstens zo belangrijk als de duur van een verjaringstermijn, is vanaf welk moment deze precies ingaat. Lees meer

Paaseitjes voor Pasen alweer de winkel uit

Gepubliceerd op 19-02-2018

PLUS supermarkten roept momenteel zakjes paaseitjes van haar huismerk terug wegens een verpakkingsfout. In de zakken melk/puur/wit kunnen namelijk ook eitjes met een vulling van advocaat zitten. En dat staat niet op de verpakking vermeld. In de advocaat paaseitjes is ei verwerkt wat een allergeen is. Mogelijke allergenen dienen te allen tijde op de verpakking te worden vermeld. Mensen met een ei-allergie kunnen namelijk een allergische reactie krijgen door het eten van deze paaseitjes. Maar wanneer dient een exploitant van een levensmiddelenbedrijf eigenlijk verplicht over te gaan tot een recall? Lees meerAanmelden nieuwsbrief