Aansprakelijkheid & Procespraktijk

De samenleving wordt steeds complexer. En de zogenaamde ‘claimcultuur’ neemt toe. Van Iersel Luchtman Advocaten staat uw onderneming bij wanneer u aansprakelijk wordt gesteld of wanneer u geleden schade wenst te verhalen op een ander. Omdat een contract niet wordt nagekomen. Wet-of-regelgeving niet is nageleefd. Daarbij treden wij niet alleen op voor ondernemingen, maar ook voor en tegen hun bestuurders en commissarissen. Bij geschillen tussen de diverse ‘stakeholders’ van een onderneming. Voor accountants en andere adviseurs die aansprakelijk zijn gesteld. Of juist tegen beroepsbeoefenaren die een steek hebben laten vallen. Waarbij Van Iersel Luchtman Advocaten regelmatig door aansprakelijkheidsverzekeraars voor hun verzekerden wordt ingeschakeld.

Procederen is daarbij meer en meer een specialisme geworden. Of het nu gaat om corporate litigation of commercial litigation. Onze specialisten kennen de rechtszalen als hun broekzak. Rechtbanken, gerechtshoven of arbitrageinstituten, zij voelen zich er thuis. Beheersen het spel als geen ander. Slaan toe waar het moet. Maar schikken waar het kan indien dat in uw belang is. Van Iersel Luchtman Advocaten biedt daarbij ook mediation aan als alternatieve mogelijkheid om uw geschil te beslechten.

Blogs en publicaties
Onze advocaten schrijven regelmatig blogs en publicaties over specifieke juridische vraagstukken binnen dit rechtsgebied. Klik hier voor een overzicht hiervan.

Expertise
Onze specialisten Aansprakelijkheid & Procespraktijk hebben expertise op het gebied van: