Arvid Munsters is sinds 2017 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Voorheen was hij werkzaam bij een kleinschalig advocatenkantoor met een algemene praktijk. Arvid is lid van de secties Arbeid & Medezeggenschap en Insolventie & Herstructurering.  

In 2016 heeft Arvid zijn masteropleiding Privaatrecht afgerond aan de Universiteit Utrecht. Gedurende zijn bachelor rondde hij tevens het honoursprogramma (het Utrecht Law College) met succes af en maakte hij deel uit van verschillende commissies. Gezien zijn brede interesse in het recht, volgde hij een grote verscheidenheid aan vakken. Zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk. Na zijn studie heeft Arvid stage gelopen bij zowel grote als kleine advocatenkantoren. Op deze manier kwam hij in aanraking met de diversiteit van het recht. Zo stond Arvid zowel de werkgever als de werknemer bij en trad hij de ene keer op voor een bedrijf, en de andere keer weer voor een particulier.

Op kantoor houdt Arvid zich bezig met het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Zijn bijzondere interesse gaat daarbij uit naar het ontslagrecht. Omdat de emoties hierbij vaak hoog oplopen, vindt hij het van groot belang dat het menselijke aspect niet uit het oog wordt verloren. Iets wat ook geldt bij de afwikkeling van faillissementen waarbij Arvid de curatoren regelmatig ondersteunt. Want ook hier lopen de emoties van de betrokkenen vaak hoog op.

In het verleden heeft Arvid op nationaal en op internationaal niveau gezwommen. Zo zat hij in de nationale jeugdselectie en werd hij zelfs meermaals Nederlands kampioen. In 2007 nam hij deel aan het Europees Jeugd Olympisch Festival te Belgrado.

Kort CV Mr A.M.B. Munsters

Opleiding
> Masteropleiding Privaatrecht Universiteit Utrecht
> Honoursprogramma (het Utrecht Law College)

Publicaties
> Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk (BER)

Lidmaatschap
> Jonge Balie Den Bosch

Contact Mr A.M.B. Munsters

Bezoekadres:
Meerendonkweg 21, 5216 TZ  's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 44, 5201 AA  's-Hertogenbosch

Telefoon +31 (0)88 908 08 00, fax +31 (0)88 908 06 00

Email:
a.munsters@vil.nl