Het maken van keuzes is niet altijd even makkelijk. Dat beseft Anna Kitslaar ook. Pragmatisch als zij is, weet zij echter dat de juiste keuzes processen kunnen versnellen óf in sommige gevallen zelfs kunnen voorkomen. Een gang naar de rechtbank heeft namelijk niet altijd haar voorkeur. Het liefst stuurt zij partijen eerst naar de onderhandelingstafel. Reden dat zij zich altijd goed verdiept in de zaak en opties gedegen (af)weegt. Ken je de scenario’s en de consequenties die ten grondslag liggen aan een beslissing, dan weet je ook wanneer je zaken los moet laten, je verlies moet nemen óf juist hoe je de tegenpartij in een hoek kunt drijven. Haar oplossende vermogen, maar ook de snelheid waarmee zij oorzaak en gevolg weet te analyseren, maken haar tot een goede advocaat. Een gids, die u prima door het juridisch krachtenveld weet te loodsen.   

Contact Mr A.C.M. Kitslaar

Bezoekadres:
Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Telephone +31 (0)88 908 08 00, fax +31(0)88 908 06 00

Email
a.kitslaar@vil.nl

Blogs van Mr A.C.M. Kitslaar

Dextro Energy wederom teruggefloten vanwege ongeoorloofde gezondheidsclaims

Gepubliceerd op 12-07-2017

Het Europese hof van Justitie heeft Dextro Energy verboden om nog langer gebruik te maken van twee gezondheidsclaims over de positieve effecten van haar suikertabletten. Nu de claims door de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie als misleidend zijn aangemerkt, heeft Dextro Energy de claims geschrapt. Lees meer

VIL op Facebook

Gepubliceerd op 13-06-2017

Om zowel fysiek, telefonisch en online optimaal vindbaar te zijn, heeft Van Iersel Luchtman Advocaten vanaf heden ook een profiel op Facebook. Hierop plaatsen we korte en aansprekende juridische gebeurtenissen en leuke weetjes. Benieuwd hoe dit eruit ziet en wilt u niks missen? Breng ons dan eens een bezoekje op Facebook via https://www.facebook.com/VILAdvocaten/?fref=nf. Liken en delen wordt uiteraard zeer gewaardeerd en ‘vinden-wij-leuk’! Lees meer

VIL lanceert brancheteam Food

Gepubliceerd op 12-04-2017

Onze advocaten zijn actief in veel verschillende branches. Daardoor weten we wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen kundig op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezig houdt. Een aantal van onze specialisten heeft zich verenigd in een brancheteam. Denk aan Zorg, Retail en Afval & Recycling. Vanaf vandaag is daar een nieuw brancheteam aan toegevoegd. Het brancheteam Food. Lees meer

De aandachtspunten voor een tijdelijk aangestelde bestuurder.

Gepubliceerd op 12-01-2017

Op 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden. Deze wet geeft de rechter de mogelijkheid om een bestuurder die zich schuldig heeft gemaakt aan faillissementsfraude voor een periode van maximaal vijf jaar te verbieden om bestuurder of commissaris te zijn van een rechtspersoon. Daarnaast kan de rechter tegelijkertijd een tijdelijke (nieuwe) bestuurder aanwijzen. Waarmee moet deze persoon rekening houden in zijn tijdelijke functie? Lees meer

Baanbrekend arrest over de uitleg van een sociaal plan

Gepubliceerd op 05-12-2016

Op 25 november 2016 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de uitleg van een sociaal plan. Hieruit volgt dat de hoofdregel: uitleg op basis van objectieve maatstaven, niet in alle gevallen opgaat. Soms moeten bij de uitleg namelijk bepaalde subjectieve factoren worden meegenomen. Hoe kwam de Hoge Raad tot deze conclusie? Lees meer

Het bestuursverbod in de strijd tegen frauduleuze bestuurders treedt 1 juli in werking

Gepubliceerd op 30-06-2016

Op 1 juli zal de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking treden. Vanaf dat moment kan zowel een statutair als een feitelijk bestuurder die faillissementsfraude heeft gepleegd, een bestuursverbod worden opgelegd van maximaal vijf jaar. Deze wet maakt deel uit van een groeiende reeks van maatregelen die tot doel hebben faillissementsfraude en onregelmatigheden in of rondom een faillissement effectiever te kunnen bestrijden. Lees meer

Handelen in strijd met statuten leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Gepubliceerd op 13-06-2016

De statuten vormen het spoorboekje van elke vennootschap. Het niet naleven hiervan geldt als zeer risicovol, met name voor bestuurders. Zelfs in situaties waarin twee studievrienden besluiten tot een samenwerking in een onderneming kan dat leiden tot aansprakelijkheid. Dit blijkt onder andere uit een arrest van het gerechtshof te Amsterdam. Lees meer

Een nieuw instrument in de strijd tegen frauduleuze bestuurders

Gepubliceerd op 25-04-2016

Op 5 april jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod. De nieuwe wet heeft tot doel faillissementsfraude en onregelmatigheden in of rondom een faillissement effectiever te kunnen bestrijden. Lees meer

Bemiddelingskosten bij een huurwoning? Dan bent u bij de huurder aan het verkeerde adres!

Gepubliceerd op 21-10-2015

Op 16 oktober jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een huurbemiddelingsbureau met betrekking tot (ver)huur van woonruimte geen courtage aan huurders mag berekenen, zelfs niet als de verhuurder in kwestie ook geen fee aan de bemiddelaar verschuldigd is. Echter is er ook een uitzondering. Lees meer