Dewi Harkink is sinds 2017 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de sectie Intellectueel Eigendom, IT & Privacy. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Gaming.

Dewi heeft rechten gestudeerd aan Tilburg University. Zijn bachelor in de rechtsgeleerdheid heeft hij met genoegen afgerond. Gedurende zijn bachelor heeft hij tevens het Honors Programme Top Class Law met succes voltooid. Daarna heeft hij een master gevolgd in zowel het privaatrecht als in het strafrecht. Zijn master privaatrecht heeft hij in 2016 cum laude afgerond, zijn master strafrecht met genoegen. Gedurende zijn master is hij werkzaam geweest als ZZP-er en heeft hij stage gelopen bij een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd op het gebied van Intellectueel Eigendom, IT & Privacy.

Dewi heeft een passie voor alles dat met IT en techniek te maken heeft. In zijn vrije tijd houdt hij zich graag bezig met techniek, het ontwikkelen van websites en het beheren van systemen. Hij heeft ook een grote interesse in games. Vandaar zijn deelname in het brancheteam Gaming. Middels ons exclusief legal partnership met de Dutch Games Association staat Dewi veelvuldig in contact met de game industrie.

Kort CV Mr D.Y. Harkink

(Specialistaie)opleiding
> Bachelor rechtsgeleerdheid Tilburg University (met genoegen)
> Honors Programme Top Class Law
> Master in privaatrecht (cum laude)
Master in strafrecht. (met genoegen)

Lidmaatschap
> Dutch Games Association (DGA)

Publiceert in
> Emerce (Emerce)

Nevenactiviteiten
> Kwaliteitscoördinator bij Stichting Rechtswinkel Best

Contact Mr D.Y. Harkink

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ  's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA  's-Hertogenbosch

E-mail
> d.harkink@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 843  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr D.Y. Harkink

Voorkom verjaring van je vordering

Gepubliceerd op 20-02-2018

Wie een vordering heeft op een ander doet er goed aan deze snel te innen. Als er namelijk te lang geen aanspraak wordt gemaakt op voldoening ervan, kan deze verjaren. Dit houdt in dat de voldoening van een vordering niet meer met juridische middelen kan worden afgedwongen. Minstens zo belangrijk als de duur van een verjaringstermijn, is vanaf welk moment deze precies ingaat. Lees meer