Frank van den Berg is oplossingsgericht en houdt van duidelijkheid. Daarom is hij dan ook een groot voorstander van korte en directe lijnen. Geen ruis en geen politiek. Betrokken bij wat de cliënt drijft, weten wat er speelt. Daar draait het echt om. Alleen als je motieven kunt doorgronden, kun je voor je cliënt van betekenis zijn. Een gedegen en heldere aanpak vanuit een reëel perspectief, dat is waar Frank voor staat. Zijn aanpak creëert respect en vertrouwen; dat is waarom zijn cliënten hem dan ook blindelings volgen.

Kort CV Mr G.F. van den Berg

Frank van den Berg is advocaat sinds 1991 en vanaf 2006 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten waar hij tevens lid is van het brancheteam Food. Daarvoor was hij verbonden aan CMS Derks Star Busmann.

Frank heeft expertise opgebouwd in het adviseren en begeleiden van cliënten bij bedrijfsovernames, doorstartscenario’s, het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en het voeren van gerechtelijke procedures op onder meer het terrein van bestuurdersaansprakelijkheid. Hij is voorts actief op het terrein van financiering en zekerheden. Frank beschikt met name in de automotive branche over bijzondere kennis en ervaring met betrekking tot het opstellen en beoordelen van lease- en financieringsovereenkomsten.

Op het terrein van het insolventierecht begeleidt Frank cliënten bij de afwikkeling van kredietrelaties en de daarmee veelal gepaard gaande uitwinning van zekerheden. Hij adviseert ondernemingen en bestuurders over herstructureringen en voert voor bij faillissementen betrokken cliënten overleg met curatoren. Ook zelf treedt Frank zeer regelmatig op als curator in faillissementen of bewindvoerder in surseances van betaling.

Frank is lid van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten, Insolad (Vereniging van Insolventierechtadvocaten) en de Vereniging Corporate Litigation Voor het overige heeft Frank ruime ervaring als mediator als arbiter voor het Scheidsgerecht voor de Grafische Industrie en de Kamer van Koophandel.

Frank volgde de Grotius/Insolad specialisatieopleiding Insolventierecht en de opleiding Financiële Economie voor Curatoren van de Erasmus Universiteit. Hij heeft als co-auteur een bijdrage geleverd aan het boek SDU Commentaar Insolventierecht en heeft regelmatig gepubliceerd in het tijdschrift Rechtspraak Insolventierecht.

Contact Mr G.F. van den Berg

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> g.berg@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 908 08 00  /  Fax (088) 908 06 00

Publicaties van Mr G.F. van den Berg
Blogs van Mr G.F. van den Berg

Fipronil-schandaal: Falend toezicht of eigen schuld?

Gepubliceerd op 07-09-2017

Het fipronil-schandaal kent louter verliezers. In de lange keten van personen en bedrijven die betrokken zijn bij de pluimveehouderij en het verkopen van eieren wordt grote schade geleden. In Nederland gaat het daarbij om tientallen miljoenen euro’s. Inmiddels is duidelijk dat er niet alleen in Nederland maar ook bij buitenlandse pluimveehouderijen gewerkt is met fipronil. De consument verkeert in onzekerheid omtrent de voedselveiligheid en is terughoudend in de aankoop en consumptie van eieren. Lees meer

VIL lanceert brancheteam Food

Gepubliceerd op 12-04-2017

Onze advocaten zijn actief in veel verschillende branches. Daardoor weten we wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen kundig op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezig houdt. Een aantal van onze specialisten heeft zich verenigd in een brancheteam. Denk aan Zorg, Retail en Afval & Recycling. Vanaf vandaag is daar een nieuw brancheteam aan toegevoegd. Het brancheteam Food. Lees meer

Reikwijdte meldingsplicht bij bedrijfsovernames.

Gepubliceerd op 13-10-2016

In het kader van onderhandelingen over een bedrijfsovername rust er op koper de verplichting deugdelijk onderzoek te doen naar financiële en juridische positie van de over te nemen onderneming. Op die manier kan hij een inschatting maken van de risico’s die aan de overname verbonden zijn. Aan de andere kant rust er op verkoper de verplichting om koper deugdelijk te informeren over bestaande en eventueel te verwachten risico’s. In ieder overnameproces speelt de vraag hoever deze meldingsplicht van verkoper reikt. Lees meer