Publicaties van
Blogs van

Nieuwe partner M&A bij Van Iersel Luchtman Advocaten

Gepubliceerd op 03-07-2017

Vanaf 1 juli 2017 is Maarten van Dooren aangesloten bij Van Iersel Luchtman Advocaten te ’s-Hertogenbosch. Maarten is advocaat sinds 1988 en was voorheen onder meer werkzaam bij NautaDutilh en laatstelijk bij Banning Advocaten. Lees meer

Nieuw: Fast Track Bindend Advies bij de RvA

Gepubliceerd op 22-11-2016

Vanaf 18 november kunt u als betrokken partij in een bouwgeschil gebruik maken van het Fast Track Bindend Advies (FT-procedure) bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Wat houdt deze procedure precies in en kan het zorgen dat een geschil sneller opgelost wordt? Lees meer

Zorgplicht van financierende bank jegens een franchisenemer

Gepubliceerd op 25-04-2016

In een vonnis van de rechtbank Rotterdam van 16 maart jl. is ingegaan op de reikwijdte van de zorgplicht van een bank ten aanzien van een kredietnemer. Daarnaast betrof het de vraag of een bestuurder van een franchisegever persoonlijk aansprakelijk kon worden gehouden voor de kredietschuld van de franchisenemer. Lees meer

Kredietunie als alternatieve financieringsvorm

Gepubliceerd op 01-09-2015

Omdat bancaire financiering niet meer vanzelfsprekend is, zoekt de ondernemer naar alternatieve financieringsvormen. Zij lijkt inmiddels de weg naar crowdfunding te hebben gevonden. Minder snel wordt gedacht aan een kredietunie. Hoog tijd dus om hier aandacht aan te besteden Lees meer

Apotheek vordert toegang voor raadpleging en bewerking van patiëntendossiers

Gepubliceerd op 07-08-2015

Elektronische netwerken waarbij zorgverleners op basis van onderlinge samenwerking patiëntgegevens uitwisselen, zijn van belang in de gezondheidszorg. De toetreding van een nieuwe deelnemer aan zo'n bestaand elektronisch netwerk kan echter tot discussies leiden. Lees meer

Neurofeedbackbehandeling en bijzondere bijstand

Gepubliceerd op 27-03-2015

In zijn uitspraak van 17 maart 2015 heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat een ernstig invalide man aanspraak heeft op bijzondere bijstand voor neurofeedbackbehandelingen. Deze bijzondere bijstand is gebaseerd op het feit dat gegeven de omstandigheden naar het oordeel van de Centrale Raad van Beroep sprake is van een acute noodsituatie. Lees meer

Seminar: Hoe gaan we morgen met afval om?

Gepubliceerd op 24-03-2015

Op donderdagmiddag 9 april a.s. geeft het Brancheteam Afval & Recycling van Van Iersel Luchtman Advocaten in samenwerking met advies- en ingenieursbureau Tauw een seminar in 's-Hertogenbosch met als titel: Hoe gaan we morgen met afval om? De volgende onderwerpen komen aan bod: aanbesteding, het strafrechtelijk handhaven van milieuregels en einde-afval en dan? Lees meer

Soms toch een dwangsom mogelijk bij een veroordeling tot betaling van een geldsom

Gepubliceerd op 27-02-2015

Als iemand door de rechter wordt veroordeeld om iets te doen of na te laten, kan aan die veroordeling een dwangsom worden verbonden. Een dwangsom is een veroordeling tot betaling van een bepaalde som geld indien niet (tijdig) aan de hoofdveroordeling wordt voldaan. Op die manier wordt geprobeerd de naleving van een rechterlijke uitspraak te verzekeren. Lees meer

Van Iersel Luchtman Advocaten integreert vestigingen ’s-Hertogenbosch en Uden

Gepubliceerd op 07-01-2015

Van Iersel Luchtman heeft na rijp beraad, waarbij het belang van de dienstverlening aan haar cliënten centraal heeft gestaan, besloten om haar Udense vestiging samen te voegen met haar vestiging in ’s-Hertogenbosch. De Udense advocaten zullen later dit jaar hun intrek nemen in het kantoorpand in het Pettelaarpark aan de Meerendonkweg te ’s-Hertogenbosch dat Van Iersel Luchtman in 2012 betrok. Lees meer

VIL bundelt specialismen in twee nieuwe brancheteams: Retail en Zorg

Gepubliceerd op 22-10-2014

Van Iersel Luchtman Advocaten helpt diverse retailorganisaties en zorgaanbieders bij het realiseren van hun ambities. Om deze ondernemingen nog beter van dienst te zijn, bundelt Van Iersel Luchtman Advocaten de krachten van diverse specialisten in twee nieuwe brancheteams: Retail en Zorg. Lees meer

Startersdag West-Brabant in een vernieuwd jasje

Gepubliceerd op 17-10-2014

Staat u in de startblokken om als ondernemer aan de slag te gaan of bent u in de afgelopen drie jaar al gestart? Kom dan op 1 november 2014 naar StartpuntZuid in het Florijn College in Breda. Tijdens dit evenement vindt u de antwoorden op die vragen waar u als ondernemer tegenaan loopt. Ook Van Iersel Luchtman Advocaten is tijdens StartpuntZuid met een enthousiast team vertegenwoordigd om al uw vragen te beantwoorden. Lees meer

Van Iersel Luchtman Advocaten introduceert alternatieven voor “uurtje-factuurtje”.

Gepubliceerd op 03-09-2014

Het komt regelmatig terug in de media: de ondernemer is meer en meer op zoek naar voorspelbare en transparante tariefafspraken met zijn advocaat. Van Iersel Luchtman Advocaten komt tegemoet aan deze vraag en ontwikkelde diverse alternatieven voor de gebruikelijke afspraak om verrichte werkzaamheden op basis van een overeengekomen uurtarief in rekening te brengen. Meer info over die alternatieven leest u hier. Lees meer

Van Iersel Luchtman Advocaten doceert met IUROPE in Tanzania

Gepubliceerd op 12-05-2014

Van Iersel Luchtman Advocaten is lid van ‘IUROPE’, een Europees samenwerkingsverband van gerenommeerde middelgrote advocatenkantoren. In maart 2014 heeft Ineke van den Broek, onder andere gespecialiseerd in het Europees mededingingsrecht, samen met vertegenwoordigers van IUROPE partners uit België, Italië en Spanje, in Tanzania lezingen gegeven aan studenten en alumni van de Jordan University of Morogoro over het structureren van joint ventures en transacties in de EU. Lees meer

Bureau Krediet Registratie (BKR): vriend of vijand?

Gepubliceerd op 24-02-2014

De teugels rond de hypotheekverstrekking zijn de laatste jaren flink aangetrokken. Zo is de bank bij iedere hypotheekaanvraag (onder andere) verplicht om een BKR-toets uit te voeren. Als de bank na een verplichte BKR-toets tot de ontdekking komt dat Lees meer

Geen contract van Achmea voor Regenboog Apotheken

Gepubliceerd op 11-02-2014

In 2013 is een geschil ontstaan tussen Achmea en Regenboog Apotheek Scharlo over het declareren van een eigen bereiding van Apotheek Scharlo, genaamd “methylfenidaat retard Regenboog”, die wordt gebruikt voor ADHD-patiënten. Volgens Lees meer