Michiel Bos hecht aan openheid, duidelijkheid en integriteit. Feiten zijn nu eenmaal zoals ze zijn. En niet anders. Dat je een ogenschijnlijk verloren zaak echter kunt draaien om daar alsnog een gelijkspel of zelfs winst uit te halen, is voor hem echter evident. Dit spel beheerst Michiel als geen ander en speelt hij met verve. Door zijn ervaring weet hij hoe je de spelregels naar je hand zet en een eventuele overtreding in een geheel ander daglicht kunt plaatsen. Iets wat nieuwe invalshoeken en dus nieuwe perspectieven oplevert. En juist dat maakt het vak zo mooi! Michiel ontpopt zich met zijn ongekende dossierkennis als een duveltje uit een doosje en betoogt in alle rust en sereniteit. Zonder het mooier te maken, maar gewoon zoals het is.

 

Kort CV Mr M. Bos

Michiel Bos is advocaat sinds 1993 en vanaf 2013 verbonden aan Van Iersel Luchtman waar hij onder andere deelneemt aan het brancheteam Afval & Recycling. Voorheen was Michiel 20 jaar werkzaam bij Advocatenkantoor Van Mierlo.

Hij begeleidt met name cliënten uit het MKB, de industriële sector en de motorsportsector op het gebied van:

  • Bestemmingsplannen,
  • Omgevingsvergunningen (onder andere bouwvergunningen en milieuvergunningen),
  • Planschade,
  • Handhaving (dwangsommen en bestuursdwang).


In dat kader procedeert Michiel met grote regelmaat bij rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij weet uitstekend zijn weg te vinden in de complexe wereld van het Bestuursrecht en het Omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming, bodemverontreiniging, geluid, bouwstoffen, afvalstoffen, handhaving).

Michiel heeft de Grotius specialisatie opleiding Omgevingsrecht gevolgd en is lid van de Vereniging van Milieurechtadvocaten. Daarnaast is hij lid van de Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV).

Contact Mr M. Bos

Bezoekadres:
Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Telefoon (088) 908 08 00, fax (088) 908 06 00

Email
m.bos@vil.nl

Publicaties van Mr M. Bos
Blogs van Mr M. Bos

VIL vecht met succes beperking overslagvolumes Noordzeekanaal aan

Gepubliceerd op 29-11-2013

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij voorlopige voorziening een streep gezet door een bepaling in het bestemmingsplan “Zeezicht” van de gemeente Velsen. Lees meer