Mark Geurts is pragmatisch en oplossingsgericht. Hij zal u snel en duidelijk uitleggen waar het op neerkomt. Zijn inlevingsvermogen en open, eerlijke karakter, stellen hem in staat u volmondig – zonder enige schroom – in ondernemings- of arbeidsrecht te adviseren en bij te staan. Indien het tot een procedure komt dan zal Mark u met alle plezier bijstaan en ook alles uit de kast halen. Ongeacht de inzet. U weet waar u staat; schouder aan schouder, met Mark.

Kort CV Mr M.A.C. Geurts

Mark Geurts is sinds 2006 als advocaat verbonden met Van Iersel Luctman Advocaten. Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met het adviseren en procederen over allerlei civielrechtelijke kwesties. 

Hij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en het commercieel contractenrecht. Ook het arbeidsrecht wordt door Mark in de volle breedte beheerst.

Mark heeft in 2013 de Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid succesvol afgerond. Mark is naast advocaat ook actief als arbiter bij de beroeps- en geschillencommissie van de KNVB en lid van het VIL brancheteam Afval & Recycling.

Contact Mr M.A.C. Geurts

Bezoekadres:
Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Telefoon (088) 908 08 00, fax (088) 908 06 00

Email
m.geurts@vil.nl

Blogs van Mr M.A.C. Geurts

Eerste Kamer akkoord met modernisering rechtspraak (KEI)

Gepubliceerd op 13-07-2016

We hebben u al eerder bericht over de wetsvoorstellen die het procesrecht proberen te vereenvoudigen en digitaliseren. Deze voorstellen zijn onderdeel van het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Met dit programma wil de rechtspraak - in de woorden van Tweede Kamerlid Van Oosten - “haar intrede in de 21e eeuw maken”. We informeren u graag over de laatste stand van zaken. Lees meer

Conservatoir beslag op buitenlandse bankrekening wordt eenvoudiger

Gepubliceerd op 11-05-2016

Wanneer een schuldenaar zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, kan een schuldeiser het vermogen van die schuldenaar te gelde maken en zich daarop verhalen. Maar wat nu als dit vermogen zich buiten Nederland bevindt? Het Nederlandse beslagrecht werkt namelijk alleen ten aanzien van in Nederland gelegen vermogensbestanddelen. Een Europese beslagprocedure moet uitkomst bieden. Lees meer

Breaking news: Asscher past WWZ aan

Gepubliceerd op 21-04-2016

Minister Asscher heeft vanochtend in een persconferentie een aantal aanpassingen van de Wet werk en zekerheid gepresenteerd. Ten aanzien van deze plannen heeft het kabinet al overeenstemming bereikt met de coalitiepartners en de sociale partners. Lees meer

Digitaal Beslagregister in de lucht

Gepubliceerd op 23-11-2015

Op incassogebied staan de ontwikkelingen niet stil. Neem nu de invoering van het Digitaal Beslagregister. Dit register dient ertoe dat de zogenaamde beslagvrije voet op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast. Deze beslagvrije voet begrenst het beslag op het inkomen van een schuldenaar tot aanvaardbare proportie. Lees meer

Ontslag op staande voet onder de Wwz

Gepubliceerd op 27-07-2015

Met de invoering van de WWZ blijven zowel werknemer als werkgever ook na 1 juli 2015 bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden. Dit is het welbekende ‘ontslag op staande voet’. Toch verandert er wel wat omtrent de regeling. Lees meer

Wetsvoorstel modernisering rechtspraak stuit op weinig weerstand in Tweede Kamer

Gepubliceerd op 20-05-2015

Op 19 mei vond in de Tweede kamer een debat plaats over een van de wetsvoorstellen dat het procesrecht beoogt te vereenvoudigen en digitaliseren. Tijdens het debat bleek dat de Kamer instemt met de doelstellingen en de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Toch waren er ook enkele kritische geluiden te horen. Lees meer

Zorginfrastructuur van VZVZ niet in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens

Gepubliceerd op 29-07-2014

Per 1 januari 2012 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de verantwoordelijkheid voor het Elektronisch Patiëntendossier overgedragen aan de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen vindt dat de huidige zorginfrastructuur van VZVZ in strijd is met het recht op privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim van de huisarts. Lees meer

Wet Werk en Zekerheid een feit: Eerste Kamer neemt wet aan

Gepubliceerd op 10-06-2014

Naar aanleiding van het sociaal akkoord dat het kabinet en de sociale partners in april 2013 sloten, is een wetsvoorstel ingediend. Na de Tweede Kamer, heeft ook de Eerste Kamer de wet zojuist aangenomen. Uit het wetsvoorstel blijkt dat de regering het ontslagrecht en de werkloosheidswet wenst aan te passen naar de eisen en wensen van de arbeidsmarkt van deze tijd. Ook wil zij oneigenlijk gebruik van de flexibele arbeid aanpakken. Lees meer