Pieter van Osch is advocaat sinds 2003 en vanaf 2017 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Clifford Chance en Latham & Watkins in Brussel en was hij op tijdelijke basis verantwoordelijk voor de mededingingsrechtpraktijk van Holland Van Gijzen. Pieter is lid van de sectie Mededinging & Aanbesteding.  Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Gaming.

Voordat Pieter als advocaat te werk ging was hij bedrijfsjurist bij VION Food Group. De combinatie van zijn ervaring in het bedrijfsleven en als advocaat, stelt hem in staat de commerciële kant van een probleem te doorgronden en praktische oplossingen te bieden. Zowel als advocaat als bedrijfsjurist heeft Pieter veel ervaring opgedaan op het gebied van distributie- en samenwerkingsovereenkomsten, e-commerce en misbruik van machtspositie.

Pieter adviseert en vertegenwoordigt cliënten in bestuursrechtelijke en civiele procedures waarin het mededingingsrecht een centrale rol speelt. Daarnaast staat hij cliënten bij in procedures tegen toezichthouders zoals de ACM, de NZa en het Commissariaat voor de Media. Zijn specifieke expertise omvat kartelprocedures, clementieverzoeken en het indienen van klachten bij de ACM over het gedrag van concurrenten of leveranciers.

Pieter werkt veel samen met de advocaten van onze M&A praktijk bij het melden van fusies en overnames bij de ACM, NZa en buitenlandse mededingingsautoriteiten. Tenslotte helpt hij ondernemingen bij het trainen van hun in- en verkoopafdelingen en het opzetten van compliance programma’s om risico op een overtreding van de Mededingingswet te minimaliseren.

Kort CV Mr P.J.H.M. van Osch

(Specialisatie)opleiding
> Postgraduate diploma in economics for competition law (King’s College London)

Voormalige werkgevers
> Clifford Chance
> Latham & Watkins in Brussel
> VION Food Group

Lidmaatschap
> Vereniging voor Mededingingsrecht (RVvM)
> Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER)
> Vereniging Distributie- Franchise- en Agentuurrecht (DFA)
> M&A in het Zuiden
> Dutch Games Association (DGA)

Publiceert in
> Mededingingsrecht in de Praktijk
> Journal of European Competition Law & Practice
> Tijdschrift voor Compliance

Nevenactiviteiten
> Pieter verzorgt regelmatig cursussen mededingingsrecht voor het Instituut voor Juridische Opleidingen.

Contact Mr P.J.H.M. van Osch

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ ‘s-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA ’s-Hertogenbosch

Email:
> p.osch@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 847  /  Fax (088) 90 80 600

 

Blogs van Mr P.J.H.M. van Osch

Rottier advocaten sluit aan bij Van Iersel Luchtman Advocaten

Gepubliceerd op 01-09-2017

Rottier advocaten uit ‘s-Hertogenbosch sluit per 1 september 2017 aan bij Van Iersel Luchtman. Lees meer