Dennis Beekhuijzen is sinds 2009 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Voorheen was Dennis werkzaam als bedrijfsjurist bij Heijmans Bouw BV en als bouwrechtjurist bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Dennis is lid van de secties Vastgoed & Omgeving en Mededinging & Aanbesteding. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Afval & Recycling.

Dennis houdt van duidelijkheid. Iets dat hij in niet te mis verstane woorden kan uitleggen. Weten waar je aan toe bent. Liefst direct, maar anders op zo’n kort mogelijke termijn. Vanuit zijn achtergrond als jurist van een gerenommeerd Nederlands bouwbedrijf, kent hij de vastgoed wereld van binnen en buiten. Hij weet de weg, spreekt de taal en herkent de valkuilen. Vastgoed heeft voor hem geen geheimen. En als die er wel zijn, weet hij dat vertrouwen te voet komt en te paard verdwijnt. Want in de bouw, bouw je aan relaties, door vertrouwen te winnen en die voor de toekomst te behouden. Een toekomst waarbij je met elkaar door één deur kunt blijven gaan. Een visie en instelling die Dennis aan de andere kant van de tafel brachten. Samen met u bouwen aan een duidelijke toekomst.

Door zijn ervaring in het civiele bouwrecht is Dennis bekend met alle kwesties waar opdrachtgevers en (onder)aannemers in de praktijk tegenaan lopen. Hij kent het volledige traject van ontwerp, aanbesteding, contracteren, uitvoering en onderhoud. Daarbij spreekt Dennis de taal van “de bouw” en denkt hij in oplossingen. Dat maakt hem tot een ideale gesprekspartner voor al uw bouwzaken.

Kort CV Mr W.T.G. Beekhuijzen

(Specialisatie)opleiding
> Grotius Europees & Nederlands aanbestedingsrecht

Voormalige werkgever
> Heijmans Bouw

Lidmaatschap
> Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
> Vereniging voor Bouwrechtadvocaten (VBR-A)
> Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)

Publiceert in
> Recycling Magazine Benelux (RMB) - auteur rubriek Recht & Regel
> Tijdschrift Bedrijfshuisvesting

Contact Mr W.T.G. Beekhuijzen

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> w.beekhuijzen@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 802  /  Fax (088) 90 80 600

Publicaties van Mr W.T.G. Beekhuijzen
Blogs van Mr W.T.G. Beekhuijzen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: feest of fiasco?

Gepubliceerd op 01-05-2017

Ter verbetering van de bouwkwaliteit heeft de Tweede Kamer in februari ingestemd met het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het wetsvoorstel ligt nu bij De Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen: preventieve toetsing door de gemeente vervalt en daarvoor in de plaats komt er kwaliteitsborging gereguleerd door private partijen. Feest of fiasco? Lees meer

Verjaring strook grond van gemeente; (on)mogelijk?

Gepubliceerd op 04-11-2016

Een inwoner van de gemeente Schouwen-Duiveland wordt door de gemeente aangeschreven omtrent een strook grond. Hij zou namelijk gemeentegrond gebruiken zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt. De inwoner beroept zich op verjaring. Op 11 oktober 2016 oordeelde het hof Den Bosch echter dat van verjaring geen sprake is, ondanks het feit dat het gebruik al meer dan twintig jaar plaatsvindt. Is door dit arrest verjaring van gebruik van gemeentegrond onmogelijk geworden? Lees meer

CPR en BRL: wat mag een privaat keurmerk nog regelen over bouwproducten?

Gepubliceerd op 12-12-2014

Er bestaat onder fabrikanten, importeurs en eindgebruikers van bouwproducten veel onduidelijkheid over de vraag of nog private eisen gesteld mogen worden aan bouwproducten, in afwijking van of aanvulling op de CE-markering. In deze blog proberen wij enige verduidelijking te geven. Gefocust wordt op bouwproducten die worden ingezet in GWW-werken, waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is. Lees meer

VIL bundelt specialismen in nieuw brancheteam Afval en Recycling

Gepubliceerd op 03-06-2014

Van Iersel Luchtman Advocaten helpt diverse gespecialiseerde afval- en recyclingbedrijven en andere bedrijven die aandacht hebben voor afvalmanagement bij het realiseren van hun ambities. Om deze bedrijven nog beter van dienst te zijn, bundelt Van Iersel Luchtman Advocaten de krachten van diverse specialisten in een nieuw brancheteam Afval & Recycling. Lees meer