Blog

Arbeidsomstandighedenwet overtreden? Check de beleidsregels!

Gepubliceerd op 28-03-2014

Wanneer een arbeidsongeval plaatsvindt, denkt men niet direct aan een strafrechtelijk traject. Onder omstandigheden kan in dit soort gevallen echter wel degelijk sprake zijn van een strafbaar feit. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf in kwestie zich niet aan de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet heeft gehouden, waardoor vervolgens het ongeval is ontstaan.

Per 1 april 2014 treden de gewijzigde Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet en de Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet in werking. De aanwijzing bevat regels voor de vervolging van een verdachte die de strafrechtelijke bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet heeft overtreden. De richtlijn bevat o.a. het beleid ten aanzien van de hoogte van een transactie of strafbeschikking en het bepalen van de strafeis wanneer een zaak voor de rechter wordt gebracht.

Het Openbaar Ministerie is gebonden aan beleidsregels zoals aanwijzingen en richtlijnen en deze bieden dan ook een goed toetsingskader voor het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie. Wanneer u wordt verdacht van het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en het Openbaar Ministerie stappen tegen u onderneemt, kunt u de handelswijze van het Openbaar Ministerie toetsen aan de geldende beleidsregels. Zo kunt u bijvoorbeeld checken of de hoogte van de aan u aangeboden strafbeschikking wel strookt met de hiervoor genoemde richtlijn. De beleidsregels geven u daarnaast een mooie indicatie van het traject wat u te wachten staat en waarop u kunt anticiperen.

De specialisten van de sectie Ondernemingsstrafrecht & Bestuurlijke handhaving hebben ruime ervaring met zowel de bestuursrechtelijke als de strafrechtelijke handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet. Zij zijn u dan ook graag van dienst wanneer u geconfronteerd wordt met dergelijke wet- en regelgeving.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. W.J.W. van Eijk of mw. mr. S.J.C. van Keulen.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Advocaat
Eijk, Mr drs W.J.W. van, Keulen, Mr S.J.C. van

 

 

Terug naar overzicht