Blog

Downloaden van illegaal geüpload materiaal per direct verboden

Gepubliceerd op 10-06-2014

Per 10 april 2014 is het niet langer toegestaan om illegaal geüpload materiaal, zoals films, muziek en spelletjes, te downloaden voor privégebruik. Dit heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: “het Hof”)  geoordeeld in een arrest van 10 april jl.  Arresten van het Hof hebben directe werking binnen de lidstaten van de Europese Unie, zodat het uitgeroepen verbod per direct ook in Nederland geldt.

Downloads uit illegale bron verboden
Het downloaden van auteursrechtelijk beschermd werk voor privégebruik levert in Nederland geen inbreuk op het auteursrecht op voornoemde werken op.  Bij de in Nederland geldende uitzondering dat het downloaden van auteursrechtelijk beschermd werk voor privégebruik is toegestaan, dient volgens het Hof onderscheid te worden gemaakt tussen downloads van legaal geüpload materiaal, en downloads van illegaal geüpload materiaal. Volgens het Hof mag het downloaden van illegaal geüpload materiaal niet meer door Nederland worden toegestaan. Dit zou namelijk ten koste gaan van een strikte bescherming van auteursrechten.

Onderscheid in legale en illegale bron bij vergoeding schade auteurs
Nederland dient auteursrechthebbenden wel naar behoren te compenseren voor het nadeel dat auteursrechthebbenden ondervinden van het downloaden van legaal geüpload materiaal voor privégebruik. Voor het bedrag dat aan auteursrechthebbenden dient te worden vergoed hoeft geen rekening te worden gehouden met schade die auteursrechthebbenden leiden als gevolg van downloads van illegaal geüpload materiaal.

Voornoemde vergoeding moet dus worden beschouwd als een tegenprestatie voor de schade die auteurs lijden als gevolg van het zonder hun toestemming downloaden van hun beschermde werk(en). Deze vergoeding wordt overigens niet rechtstreeks door de ‘downloaders’ zelf betaald.  De vergoeding wordt namelijk betaald door de personen of bedrijven die het bedrag van deze vergoeding kunnen doorberekenen in de prijs van de  terbeschikkingstelling van apparaten die het downloaden mogelijk maken (zoals smartphones en tablets). De last van de vergoeding wordt uiteindelijk dus gedragen door de consument ofwel privégebruiker die de prijs van bijvoorbeeld een smartphone of tablet betaalt. Volgens het Hof wordt er onvoldoende rekening gehouden met de belangen van deze gebruikers indien voor de berekening van de vergoeding geen onderscheid wordt gemaakt tussen de situatie waarin er sprake is van downloads van legaal geüpload materiaal of van illegaal geüpload materiaal. Immers, dan zouden alle gebruikers van apparaten die het downloaden mogelijk maken noodzakelijkerwijze moeten meebetalen aan de vergoeding van de schade van auteursrechthebbenden die wordt veroorzaakt door downloads van illegaal geüpload materiaal.

Volgens het Hof hoeft bij de vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan auteursrechthebbenden geen rekening te worden gehouden met schade die het gevolg is van het downloaden van illegaal geüpload materiaal. Dit zou met zich mee kunnen brengen dat de huidige thuiskopieheffingen op verschillende apparaten waarmee downloads kunnen worden gemaakt, verlaagd worden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze specialisten van de sectie Intellectueel Eigendom & IT.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Advocaat
Broek, Mr I. van den
Branche
Retail
Vakgebied
Intellectueel Eigendom & IT

 

 

Terug naar overzicht