Blog

Met de invoering van de WWZ is het pensioen-ontslagbeding passé

Gepubliceerd op 31-03-2015

Per 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking. Het betreft de grootste wijziging van het ontslagrecht sinds de Tweede Wereldoorlog. Met de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht wilde de wetgever een einde maken aan de jarenlange discussie over het pensioenontslag. Eindigt een arbeidsovereenkomst automatisch wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, of moet je dit opnemen in de (collectieve) arbeidsovereenkomst? Wat als werkgever en werknemer samen verder willen nadat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt?

De wetgever heeft het pensioenontslag per 1 juli 2015 verankerd in de wet. Vanaf 1 juli 2015 mag de werkgever een arbeidsovereenkomst op ieder moment opzeggen tegen of na de dag dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het opzegverbod doet niet ter zake. Ook een zieke werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, mag dus door de werkgever worden opgezegd. Toestemming van het UWV of de kantonrechter is niet nodig.

Let op: De mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst van een pensioengerechtigde werknemer op te zeggen geldt uitsluitend wanneer de arbeidsovereenkomst vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is aangegaan. Kortom, als een (pensioengerechtigde) werknemer in dienst treedt bij een (nieuwe) werkgever nadat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt dan gelden de normale ontslagregels.

Maar wat nu als er pensioen-ontslagbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst (of cao)? In een pensioen-ontslagbeding wordt bepaald dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op het moment dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Houd er rekening mee dat er automatisch een nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaat als de werknemer (al dan niet bewust) blijft doorwerken na het bereiken van deze leeftijd. Dit heeft tot gevolg dat er niet zomaar kan worden opgezegd, aangezien deze arbeidsovereenkomst is aangegaan ná het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De normale ontslagregels zijn in dat geval van toepassing.

Arbeidsrechtspecialisten hebben er (onder het oude recht) jarenlang op gehamerd dat werkgevers in hun arbeidsovereenkomsten een pensioen-ontslagbeding zouden opnemen. Gelet op het voorgaande brengt dit beding na invoering van de WWZ een flink arbeidsrechtelijk nadeel met zich mee en zal aan voornoemd advies een einde komen.

Voor meer informatie over het pensioenbeding en/of de Wet Werk en Zekerheid kunt u contact opnemen met Caroline Meijer of één van de andere specialisten van de sectie Arbeid & Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).
 
Advocaat
Meijer, Mr C.J.
Vakgebied
Arbeid & Medezeggenschap

 

 

Terug naar overzicht