Blog

PPK-balen: groen of oranje?

Gepubliceerd op 02-06-2015

PPK-balen (balen oud papier en karton) afkomstig uit huishoudelijk afval zijn groene lijst-afvalstoffen. Dat heeft de Raad van State recent geoordeeld (ABRvS 20 mei 2015 (201406683/1/A4). Voor de grensoverschrijdende overbrenging van deze afvalstoffen is dus geen kennisgeving en voorafgaande toestemming nodig. De algemene informatieverplichting van de EVOA volstaat.  

Groene lijst-afvalstoffen
De inzet van de uitspraak vormt de import van PPK-balen door een Nederlandse kartonproducent. Het gaat om papier- en kartonafval afkomstig van de sortering van huishoudelijk verpakkingsafval van Duitse huishoudens. 7 Procent van de PPK-balen bestaat uit niet-gevaarlijke, papiervreemde stoorstoffen (zoals kunststoffen en metalen). De kartonfabriek vindt dat de PPK-balen vallen onder code B3020 van de groene lijst van afvalstoffen bij de EVOA. Zij stelt dat de import dus is toegestaan zonder voorafgaande kennisgeving en toestemming.

Oranje lijst-afvalstoffen
De Staatssecretaris van I&M bestrijdt het standpunt van de kartonfabriek. De PPK-balen betreffen volgens de Staatssecretaris namelijk een mengsel van papier en karton, dat niet gescheiden is ingezameld dan wel niet behoorlijk is gesorteerd en teveel stoorstoffen bevat. Volgens de Staatssecretaris is het daarmee een oranje lijst-afvalstof waarvoor de kennisgevingsprocedure geldt.

PPK-balen vallen onder code B3020
Volgens de Raad van State vallen onder code B3020 van de groene lijst van afvalstoffen zowel monostromen papier en karton als een combinatie daarvan. De aanwezigheid van 7 procent stoorstoffen maakt volgens de Raad van State niet dat sprake is van een mengsel. Ook leidt de aanwezigheid van dit percentage stoorstoffen niet tot de conclusie dat onvoldoende is gesorteerd, zoals de Staatssecretaris stelt. De Raad van State voegt daaraan toe dat het oud papier en karton door de kartonfabriek daadwerkelijk wordt ingezet voor de productie van nieuw karton. De PPK-balen hebben daarom niet meer hetzelfde karakter als huishoudelijk afval. De conclusie is dan ook dat PPK-balen onder code B3020 van de groene lijst van afvalstoffen vallen.

Het niet hoeven volgen van een kennisgevingsprocedure betekent minder administratieve lasten en kosten.

Wilt u meer weten over deze uitspraak, dan kunt u contact opnemen met mr. Wilbert van Eijk. Wilbert  is gespecialiseerd in het milieurecht en maakt deel uit van het Brancheteam Afval en Recycling.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Advocaat
Eijk, Mr drs W.J.W. van
Branche
Afval & Recycling

 

 

Terug naar overzicht