Blog

Verplicht afspraken toetsen aan mededingingswet.

Gepubliceerd op 20-05-2015

Verplicht afspraken toetsen aan mededingingswet.
Als ondernemer dient u de afspraken die u met uw afnemers en leveranciers maakt zelf te toetsen aan de Mededingingswet. Hieronder valt onder andere het kartelverbod en de groepsvrijstelling van de Europese Commissie. Voor ondernemingen geldt dus een zogenoemde “self-assessment”. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op haar website een informatiekaart gepubliceerd als hulpmiddel voor ondernemers die hun overeenkomsten willen toetsen. Door gebruik te maken van deze informatiekaart kan u inschatten of er afspraken worden en/of zijn gemaakt die mogelijk nadelig uitpakken voor consumenten.

De Autoriteit Consument en Markt
De ACM ziet toe op de naleving van het kartelverbod. Naast afspraken tussen concurrenten (horizontale overeenkomsten) kunnen ook afspraken tussen leveranciers en afnemers (verticale overeenkomsten) in strijd met het kartelverbod zijn. Zo is het een leverancier in beginsel verboden om de door haar distributeurs te hanteren verkoopprijs voor te schrijven. Mededingingsautoriteiten in andere Europese landen treden, in tegenstelling tot de ACM, geregeld op tegen verticale afspraken, met name verticale prijsbinding en de beperking van verkoop via internet. Op 20 april 2015 heeft de ACM bekend gemaakt dat zij haar toezicht op verticale overeenkomsten met name richt op overeenkomsten die een nadelig effect voor consumenten hebben. In het document Toezicht ACM op verticale overeenkomsten geeft ACM inzicht in de strategie en prioritering van ACM bij het toezicht op verticale overeenkomsten.

Verticale overeenkomsten
Verticale overeenkomsten zijn afspraken tussen leveranciers en afnemers en gaan vaak over de voorwaarden voor de koop, verkoop of wederverkoop van producten. Verticale overeenkomsten kunnen zowel positieve als negatieve effecten hebben voor de mededinging en consumentenwelvaart. Zo kunnen verticale overeenkomsten leiden tot betere service of nieuwe aanbieders op de markt. Verticale overeenkomsten kunnen echter ook zorgen voor minder keuzes of hogere prijzen voor consumenten, bijvoorbeeld door prijsbinding en non-concurrentiebedingen. ACM geeft prioriteit aan het toezicht op verticale overeenkomsten indien de negatieve effecten groter zijn dan de positieve effecten.

Omvang toezicht op verticale overeenkomsten
Op basis van de Europese groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten, zijn bepaalde concurrentiebeperkende overeenkomsten vrijgesteld van het kartelverbod. ACM sluit aan bij deze groepsvrijstelling en zal afspraken die onder de vrijstelling vallen niet onderzoeken. Voor overeenkomsten die niet onder de vrijstelling vallen, zal ACM een eerste inschatting maken van de effecten van deze overeenkomsten op consumenten. ACM hanteert daarbij enkele factoren die behulpzaam zijn bij het inschatten van de effecten op de consumentenwelvaart, zoals de mate van marktmacht en de mate waarin de verticale overeenkomst marktbreed wordt toegepast. Is een overeenkomst volgens ACM per saldo schadelijk voor de consumentenwelvaart, dan kan ACM handhavend optreden door de betrokken ondernemingen te beboeten.

Self-assessment
Voor vragen of hulp bij het uitvoeren van een self-assessment, kunt u contact opnemen met Ineke van den Broek.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Advocaat
Broek, Mr I. van den
Vakgebied
Mededinging & Aanbesteding

 

 

Terug naar overzicht