Blog

Digitaal procederen nu echt van start!

Gepubliceerd op 01-09-2017

In mei 2015 hebben wij voor het eerst bericht over het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Met KEI maakt de Rechtspraak haar intrede in de 21e eeuw. De doelstelling van het programma is: vereenvoudiging, uniformering, versnelling én digitalisering. In juli 2016 nam de Eerste Kamer de KEI-wetsvoorstellen aan. Hoewel de implementatie forse vertraging heeft opgelopen, gaat het programma nu echt van start. Per 1 september kan bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in bepaalde civiele zaken alleen nog maar digitaal geprocedeerd worden. Lees meer

Rottier advocaten sluit aan bij Van Iersel Luchtman Advocaten

Gepubliceerd op 01-09-2017

Rottier advocaten uit ‘s-Hertogenbosch sluit per 1 september 2017 aan bij Van Iersel Luchtman. Lees meer

Verstoorde verhoudingen onvoldoende voor slagen uittreedvordering bij familiebedrijf

Gepubliceerd op 28-08-2017

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 26 juli 2017 een zogeheten uittreedvordering afgewezen. Met zo’n uittreedvordering kan een aandeelhouder proberen om een veroordeling tot overname van zijn aandelen af te dwingen, wanneer in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd dat hij nog langer aandeelhouder blijft. Hoe kwam de rechtbank tot deze beslissing? Lees meer

Minimumloon voor opdrachtnemers

Gepubliceerd op 15-08-2017

Op 28 maart 2017 is door de Eerste Kamer een wijziging van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML) aangenomen. De wijziging brengt met zich mee dat het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag ook gaan gelden voor personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht. De wijziging geldt echter niet voor iedere opdrachtnemer. Lees meer

Mag een vegetarisch product wel of niet worden voorzien van woorden als “kip” of “gehakt”?

Gepubliceerd op 10-08-2017

De plannen van de Duitse minister van landbouw om vleesaanduidingen voor vegetarische producten te verbieden, zijn op niets uitgelopen. Deze plannen kregen ook in Nederland aandacht, waarop vervolgens het onderwerp ook in de Tweede Kamer aan de orde kwam. Een en ander zou mogelijk misleidend kunnen zijn voor de consumenten en ‘geen juiste weergave van de werkelijkheid’ betreffen. Krijgen we te maken met een vegetarische schnitzel-gate? Lees meerAanmelden nieuwsbrief