Blog

Verder uitstel invoering digitaal procederen

Gepubliceerd op 01-02-2018

Al bijna 3 jaar berichten wij met enige regelmaat over het wetgevingsprogramma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). KEI voorziet in digitalisering, vereenvoudiging en versnelling van juridische procedures. Het programma had al forse vertraging opgelopen en verder uitstel blijkt nu onontkoombaar. Lees meer

Kijkshop is failliet: hoe beperkt u uw schade?

Gepubliceerd op 23-01-2018

Op 23 januari heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken van Kijkshop. Dit faillissement heeft grote gevolgen voor schuldeisers, opdrachtgevers, werknemers, verhuurders en leveranciers. Indien u op een van deze wijzen betrokken bent bij deze onderneming, is het van groot belang om zo snel mogelijk vast te stellen wat het faillissement concreet voor u betekent. Ook is het van belang om in actie te komen om uw schade waar mogelijk te beperken. Lees meer

Nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waar moet u op letten? Deel 2: Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Gepubliceerd op 12-01-2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal op 28 mei 2018 in werking treden. Om ervoor te zorgen dat u goed voorbereid bent, zal met enige regelmaat een blog gepost worden waarin wij dieper ingaan op een onderwerp uit de AVG. In mijn vorige blog stond het onderwerp profilering centraal. Dit keer zal ik aandacht schenken aan de Uitvoeringswet AVG (de Uitvoeringswet). Wat regelt deze nieuwe uitvoeringswet? Lees meer

DBC-systeem staat ontstaan van vorderingen niet in de weg

Gepubliceerd op 10-01-2018

In 2013 is het faillissement van zorgaanbieder Better Life uitgesproken. Financieel dienstverlener Famed factureerde en incasseerde declaraties voor Better Life. Famed meent een pandrecht te hebben op de vorderingen op Better Life. Nu ontstaat de vraag wanneer in het geval van een Diagnose Behandel Combinatie-regeling vorderingen ontstaan. De Hoge Raad heeft daarover uitspraak gedaan in zijn arrest van 17 november 2017. Lees meer

De aanzegverplichting voor de werkgever: vergeten kan je duur komen te staan!

Gepubliceerd op 06-12-2017

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid heeft de wetgever de aanzegverplichting geïntroduceerd. Dit betekent dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, moet informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Lees meerAanmelden nieuwsbrief