Blog

Heeft de pre-pack nog toekomst?

Gepubliceerd op 11-10-2017

In de insolventiepraktijk is de laatste jaren diverse keren gebruik gemaakt van de zogeheten pre-pack. Dit houdt in dat op verzoek van het bestuur in stilte voorafgaand aan de faillietverklaring alvast een beoogd curator en een beoogd rechter-commissaris worden aangewezen door de rechtbank. Omdat er nog geen wettelijke basis is voor de pre-pack is er een wetsvoorstel in voorbereiding: “Wet Continuïteit Ondernemingen I” (WCO I). Lees meer

Vergoeding van de volledige proceskosten bij kansloze procedure

Gepubliceerd op 27-09-2017

De proceskostenveroordeling dekt normaal gesproken maar een klein deel van de werkelijke proceskosten. In buitengewone gevallen bestaat aanleiding voor een veroordeling in de volledige kosten. Wanneer is dit aan de orde? In twee recente uitspraken zet de Hoge Raad de regels nog eens op een rij. Lees meer

Zorgaanbieder, bent u al aangesloten bij een geschilleninstantie?

Gepubliceerd op 20-09-2017

Sinds 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders uit hoofde van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verplicht om zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Waar moet u als zorgaanbieder rekening mee gaan houden? Lees meer

Nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waar moet u op letten? Deel 1: profilering

Gepubliceerd op 14-09-2017

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal op 28 mei 2018 in werking treden. Om ervoor te zorgen dat u goed voorbereid bent, zal met enige regelmaat een blog gepost worden waarin wij dieper ingaan op een onderwerp uit de AVG. Dit keer zal aandacht geschonken worden aan profilering. In welke opzichten wijkt de AVG af in de regulering van profilering van de privacywetgeving die op het moment geldt? Lees meer

Fipronil-schandaal: Falend toezicht of eigen schuld?

Gepubliceerd op 07-09-2017

Het fipronil-schandaal kent louter verliezers. In de lange keten van personen en bedrijven die betrokken zijn bij de pluimveehouderij en het verkopen van eieren wordt grote schade geleden. In Nederland gaat het daarbij om tientallen miljoenen euro’s. Inmiddels is duidelijk dat er niet alleen in Nederland maar ook bij buitenlandse pluimveehouderijen gewerkt is met fipronil. De consument verkeert in onzekerheid omtrent de voedselveiligheid en is terughoudend in de aankoop en consumptie van eieren. Lees meerAanmelden nieuwsbrief