Blog

Reclame maken via vloggers: booming practice, maar welke regels zijn van toepassing?

Gepubliceerd op 03-05-2017

Influencer marketing wint steeds meer aan populariteit. Het is een efficiënt middel voor adverteerders om in contact te komen met bepaalde doelgroepen. Denk hierbij aan jongeren; zij kijken steeds minder televisie en steeds meer op mobiel of tablet. Ook voedingsmiddelenbedrijven weten via vloggers de jongere doelgroep te bereiken. Het is voor consumenten echter vaak onduidelijk dat bedrijven betalen voor (of op andere wijze betrokken zijn bij) berichten op social media. Zijn hier regels voor? Lees meer

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte controversieel verklaard; wat nu?

Gepubliceerd op 02-05-2017

Op 19 april is het Wetsvoorstel wijziging transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag en na twee jaar ziekte controversieel verklaard. Dit betekent dat de behandeling ervan pas kan plaatsvinden na de formatie van een nieuw kabinet. Het parlement verwacht bij controversieel verklaarde onderwerpen namelijk dat er onder een nieuw kabinet een andere beslissing zou worden genomen. De vraag dient zich dan ook aan of er nog iets terecht zal komen van het wetsvoorstel. Lees meer

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: feest of fiasco?

Gepubliceerd op 01-05-2017

Ter verbetering van de bouwkwaliteit heeft de Tweede Kamer in februari ingestemd met het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het wetsvoorstel ligt nu bij De Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen: preventieve toetsing door de gemeente vervalt en daarvoor in de plaats komt er kwaliteitsborging gereguleerd door private partijen. Feest of fiasco? Lees meer

Aansprakelijkheid van een bestuurder

Gepubliceerd op 25-04-2017

Er zijn twee typen aansprakelijkheid van bestuurders van een rechtspersoon: interne en externe aansprakelijkheid. Interne aansprakelijkheid speelt in de relatie van de bestuurder tot de rechtspersoon. Hiervan is sprake als de rechtspersoon haar eigen (oud-) bestuurder(s) aansprakelijk wil stellen voor geleden schade, of wanneer een curator ingeval van een faillissement namens de gefailleerde rechtspersoon de (oud-) bestuurder(s) aansprakelijk wil stellen voor geleden schade. Externe aansprakelijkheid speelt in de relatie van de bestuurder(s) tot derden. Hiervan is sprake in het geval de (oud-) bestuurder(s) schade hebben berokkend jegens een derde, zoals bijvoorbeeld een schuldeiser van de rechtspersoon. Lees meer

Wie zit er achter de knoppen van een bedrijf? Het UBO-register maakt het inzichtelijk

Gepubliceerd op 20-04-2017

De overheid heeft bestrijding van terrorismefinanciering en het witwassen van geld tot één van haar speerpunten gemaakt. Eén van de manieren waarop de overheid dit verder vorm gaat geven is het zogenaamde UBO-register, dat op Europees niveau verplicht is gesteld. Op basis hiervan moet worden geregistreerd en gepubliceerd wie de uiteindelijke eigenaren zijn van een bedrijf. Lees meerAanmelden nieuwsbrief