Blog

Wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van het regeerakkoord?

Gepubliceerd op 13-10-2017

Op dinsdag 10 oktober heeft het nieuwe kabinet Rutte III (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) haar plannen gepresenteerd. De regering wil een nieuwe balans aanbrengen op de arbeidsmarkt en het werkgeverschap aantrekkelijker maken. Hieronder zetten we kort enkele belangrijke arbeidsrechtelijke veranderingen uiteen. Lees meer

Heeft de pre-pack nog toekomst?

Gepubliceerd op 11-10-2017

In de insolventiepraktijk is de laatste jaren diverse keren gebruik gemaakt van de zogeheten pre-pack. Dit houdt in dat op verzoek van het bestuur in stilte voorafgaand aan de faillietverklaring alvast een beoogd curator en een beoogd rechter-commissaris worden aangewezen door de rechtbank. Omdat er nog geen wettelijke basis is voor de pre-pack is er een wetsvoorstel in voorbereiding: “Wet Continuïteit Ondernemingen I” (WCO I). Lees meer

Vergoeding van de volledige proceskosten bij kansloze procedure

Gepubliceerd op 27-09-2017

De proceskostenveroordeling dekt normaal gesproken maar een klein deel van de werkelijke proceskosten. In buitengewone gevallen bestaat aanleiding voor een veroordeling in de volledige kosten. Wanneer is dit aan de orde? In twee recente uitspraken zet de Hoge Raad de regels nog eens op een rij. Lees meer

Zorgaanbieder, bent u al aangesloten bij een geschilleninstantie?

Gepubliceerd op 20-09-2017

Sinds 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders uit hoofde van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verplicht om zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Waar moet u als zorgaanbieder rekening mee gaan houden? Lees meer

Nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waar moet u op letten? Deel 1: profilering

Gepubliceerd op 14-09-2017

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal op 28 mei 2018 in werking treden. Om ervoor te zorgen dat u goed voorbereid bent, zal met enige regelmaat een blog gepost worden waarin wij dieper ingaan op een onderwerp uit de AVG. Dit keer zal aandacht geschonken worden aan profilering. In welke opzichten wijkt de AVG af in de regulering van profilering van de privacywetgeving die op het moment geldt? Lees meerAanmelden nieuwsbrief