Blog

Welke regels gelden bij een overeenkomst die meerdere kenmerken bevat?

Gepubliceerd op 24-03-2017

Altijd lastig: een overeenkomst die kenmerken van een huurovereenkomst heeft, maar ook kenmerken van een ander soort overeenkomst; de zogenaamde gemengde overeenkomst. Welke (wettelijke) regels gelden er dan? De Hoge Raad heeft zich op 10 maart jl. uitgelaten over een overeenkomst die de catering en het restaurant van Kasteel Groeneveld betrof. Lees meer

Accountant aansprakelijk voor rol bij overname

Gepubliceerd op 24-03-2017

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 maart 2017 in een arrest de aansprakelijkheid van een accountant bevestigd die betrokken was als adviseur bij een overname. Wat was het geval? Lees meer

Advocaatje leef je nog?

Gepubliceerd op 09-03-2017

Het zijn roerige tijden. Ik vertel u niets nieuws. Een onrustige wereldeconomie, crisis, een klim uit het dal (maar voor hoelang ?), E-commerce, om van Trump nog maar te zwijgen. Het maakt dat het voor geen enkele ondernemer eenvoudig koersen is. Wat brengt de dag van morgen, of eigenlijk al “waar moet ik me vandaag aan vasthouden”? Moet ik uitbreiden of consolideren? Moet ik terug naar de core business of juist op meer paarden wedden? Lees meer

Leegstand van een gehuurd franchisepand

Gepubliceerd op 02-03-2017

Het komt geregeld voor dat een franchisegever een pand huurt waarin een franchisenemer een winkel volgens de franchiseformule exploiteert. Maar wat zijn de gevolgen voor de onderhuur en hoofdhuur als de franchiseovereenkomst eindigt? In een recent arrest speelde deze vraag. Lees meer

Mag een ander dan de feitelijke overtreder een opgelegde dwangsom betalen?

Gepubliceerd op 01-03-2017

Als sprake is van een overtreding dient dit beëindigd te worden. Handhavingsacties die toegepast kunnen worden, zijn het opleggen van een bestuurlijke boete, een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Maar mag een ander dan de feitelijke overtreder zo’n verbeurde dwangsom eigenlijk ook betalen? Lees meerAanmelden nieuwsbrief