Blog

Wel of geen cliëntenraad voor kleine zelfsturende teams?

Gepubliceerd op 18-01-2017

Elke instelling voor maatschappelijke of gezondheidszorg moet over een cliëntenraad beschikken die de gemeenschappelijke belangen behartigt van de patiënten en cliënten. Maar hoe zit het als een zorgaanbieder diverse locaties heeft? Moet dan elke locatie een afzonderlijke cliëntenraad hebben? Lees meer

Kan een niet-besturend vennoot inzage krijgen in de administratie van de VOF?

Gepubliceerd op 13-01-2017

In een recente procedure steggelen twee ex-vennoten van een VOF waarin een coffeeshop is ondergebracht over inzage in de administratie. De ene Vennoot voert deze administratie. Op enig moment zegt hij de VOF op. Omdat de andere niet-besturend vennoot twijfelt over de juistheid van de administratie, wil hij inzage. Lees meer

De aandachtspunten voor een tijdelijk aangestelde bestuurder.

Gepubliceerd op 12-01-2017

Op 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden. Deze wet geeft de rechter de mogelijkheid om een bestuurder die zich schuldig heeft gemaakt aan faillissementsfraude voor een periode van maximaal vijf jaar te verbieden om bestuurder of commissaris te zijn van een rechtspersoon. Daarnaast kan de rechter tegelijkertijd een tijdelijke (nieuwe) bestuurder aanwijzen. Waarmee moet deze persoon rekening houden in zijn tijdelijke functie? Lees meer

Wat brengt 2017 voor het insolventierecht?

Gepubliceerd op 11-01-2017

Het nieuwe jaar is van start gegaan. Een jaar waarin in het insolventierecht een aantal interessante wetsvoorstellen op de rol staat. Denk aan de Wet versterking positie curator, de Wet continuïteit ondernemingen I en de Wet modernisering faillissementsrecht. We zetten ze alle drie kort op een rij. Lees meer

Energiebesparing; gevolgen voor gebouwen

Gepubliceerd op 03-01-2017

In het kader van het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot onder andere energiebesparing. Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Mocht een gebouw dit minimale label niet hebben, kan en mag het gebouw niet meer als kantoorgebouw worden gebruikt. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben. Lees meerAanmelden nieuwsbrief