Blog

VIL lanceert brancheteam Food

Gepubliceerd op 12-04-2017

Onze advocaten zijn actief in veel verschillende branches. Daardoor weten we wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen kundig op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezig houdt. Een aantal van onze specialisten heeft zich verenigd in een brancheteam. Denk aan Zorg, Retail en Afval & Recycling. Vanaf vandaag is daar een nieuw brancheteam aan toegevoegd. Het brancheteam Food. Lees meer

Gelden voor een relatiebeding dezelfde regels als voor een concurrentiebeding ?

Gepubliceerd op 10-04-2017

Bij een concurrentiebeding kunnen de meeste mensen zich een goed beeld vormen. Het wordt een werknemer verboden na einde dienstverband bij de concurrent in dienst te treden. Vaak komt de vraag op of een relatiebeding eigenlijk ook een soort concurrentiebeding is en of daar dan ook dezelfde strenge eisen voor gelden. Lees meer

De Hoge Raad en het recht om vergeten te worden

Gepubliceerd op 10-04-2017

De afgelopen jaren is het ‘recht om vergeten te worden’ steeds meer in de belangstelling gekomen. Zo kan een exploitant van een zoekmachine verplicht worden om bepaalde resultaten uit een lijst van zoekresultaten te verwijderen. De vraag onder welke voorwaarden zo’n verzoek moet worden gehonoreerd heeft tot veel lagere rechtspraak geleid. Onlangs heeft ook de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, zich hierover moeten buigen. Lees meer

Franchisegevers eerder aansprakelijk voor foutieve prognoses

Gepubliceerd op 03-04-2017

Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt een franchisegever aan de franchisenemer vaak prognoses omtrent de verwachte omzet en/of winst. Maar wat als deze prognoses achteraf niet blijken te kloppen? De Hoge Raad heeft op 24 februari jl. een baanbrekend arrest gewezen over de aansprakelijkheid van de franchisegever voor achteraf gebleken ondeugdelijke prognoses. Lees meer

(Invoeringswet) Omgevingswet en planschade

Gepubliceerd op 27-03-2017

Hoewel de Omgevingswet vorig jaar al in het Staatsblad is gepubliceerd, zal deze naar verwachting pas in 2019 in werking treden. Recentelijk is echter ook de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet (hierna “Invoeringswet”) gepubliceerd. In deze consultatieversie worden ook de contouren van het nieuwe planschaderecht duidelijk. Hieronder zet ik de belangrijkste gevolgen voor u op een rij. Lees meerAanmelden nieuwsbrief