Contractering in de zorg

Op 30 november houden we samen met Meeùs en Witlox VCS een zorgevent voor alle partijen die in de zorg actief zijn. De middag zal in het teken staan van de contractering door zorgaanbieders met zorgverzekeraars.

Contractering
Johan Linssen, lid van de Raad van Bestuur van de zorginstelling Momentum*, zal als gastspreker spreken over de discussie en diverse procedures die zijn instelling heeft gevoerd met name tegen zorgverzekeraar CZ. Vervolgens praat Pieter van Osch over de do’s en don’ts in het kader van samenwerking van zorgaanbieders bij contractering met zorgverzekeraars. Menno Sombroek zal het tot slot hebben over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de verzekerbaarheid van (bestuurders)aansprakelijkheid.

Programma

  • 14:30 – 15:00 Ontvangst
  • 15.00 – 15.10 Welkomstwoord / Dagvoorzitter Eric Oprinsen (Witlox VCS)
  • 15.10 – 16.00 GGZ Momentum en CZ / Johan Linssen (Momentum) en Catelijne Bach (VIL)
  • 16:00 – 16:15 pauze
  • 16.15 – 17.00 Samenwerken en mededingingsrecht / Pieter van Osch (VIL)
  • 17.00 – 17.30 Verzekerbare (bestuurders)aansprakelijkheid / Menno Sombroek (Meeùs)
  • 17.30 – 18.30 Borrel

Locatie & aanmelden
Het zorgevent wordt gehouden bij Beuken Haeghe aan de Oirschotseweg 73 in Moergestel. Dit adres wordt op korte termijn in gebruik genomen door Momentum als behandellocatie. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar aanmelding@vil.nl 

Mocht u een relatie of collega hebben voor wie dit event ook interessant is, dan is deze uiteraard eveneens van harte welkom!


*GGZ Momentum is een specialistische GGZ instelling (SGGZ) voor mensen met een verslavings-probleem en/of eet- en gewichtsprobleem. In de organisatie spelen naast professionals ook ervaringsdeskundigen een rol, waardoor ze de zorg vanuit het perspectief van de cliënt kunnen organiseren. De instelling beschikt over de mogelijkheid om cliënten klinisch, in dagbehandeling of ambulant/poliklinisch te behandelen.