Onderneming & Vennootschap

Met ondernemings- en vennootschapsrecht heeft uw onderneming dagelijks te maken. Het opzetten en onderhouden van de structuur van uw onderneming. De contracten die u afsluit of juist beëindigt. De inrichting van uw jaarrekening. Dividenduitkeringen. In deze en talloze andere gevallen bent u gebonden aan de regels van het spel. Voor ons is het brede spectrum van deze rechtsgebieden dagelijkse kost. Ook de gebieden die voor u nog onontgonnen terrein zijn omdat deze nog niet op uw pad kwamen. Waaraan u misschien zelfs nog nooit heeft gedacht. Van Iersel Luchtman Advocaten wel. Omdat wij ál uw juridische belangen behartigen. Voorkomen dat u in valkuilen stapt. En graag uw klankbord zijn. Dat is precies de reden waarom wij veel ondernemingen als huisjurist bijstaan.

Blogs en publicaties
Onze advocaten schrijven regelmatig blogs en publicaties over specifieke juridische vraagstukken binnen dit rechtsgebied. Klik hier voor een overzicht hiervan.

Expertise
Onze
 specialisten Onderneming & Vennootschap hebben expertise op het gebied van: