Afval & Recycling bijeenkomst 2018

Afval & Recycling bijeenkomst op 20 september 2018

In samenwerking met Veiligheidsconcept MCM en Vink organiseren wij een bijeenkomst dat in het teken staat van de Arbo-veiligheid. Hoe zorgt u dat uw bedrijf in overeenstemming is met de Arbowet- en regelgeving? Wat staat u te wachten wanneer onverhoopt een (ernstig) ongeval plaatsvindt op de werkvloer?

Lezingen
De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Ongevallen en ziektegevallen ten gevolge van de werkomgeving dienen voorkomen te worden. Een belangrijk onderdeel van het arbobeleid van een werkgever is de verplichte Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Vink gebruikt een digitale risico-inventarisatiemethode, waarin Marianne Mulder van VC MCM en Dick Rozendaal van Vink (KAM-coördinator) samenwerken. Dat scheelt tijd en geld. Marianne en Dick praten u bij in de vorm van een vraaggesprek onder leiding van dagvoorzitter Jaap Broekman van VIL over deze aanpak.

Vervolgens zullen advocaten Simone van Keulen en Wilbert van Eijk de handhaving van de Arbowet- en regelgeving door de overheid behandelen. Wat staat u te wachten na een (ernstig) arbeidsongeval? Wanneer moet u het ongeval melden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW)? Wat zijn uw rechten en plichten tijdens het onderzoek van de ISZW en wat als u onverhoopt voor de rechter moet verschijnen?

Programma

  • 15:30 - 16:00 Ontvangst
  • 16:00 - 16:45 Interview over de risico-inventarisatie binnen Vink met Dick Rozendaal (KAM-coördinator en Veiligheidskundige bij Vink) en Marianne Mulder (directeur MCM).
  • 16:45 - 17:05 Bestuursrechtelijke handhaving van de Arbowet - Simone van Keulen (VIL)
  • 17:05 - 17:25 Strafrechtelijke handhaving van de Arbowet - Wilbert van Eijk (VIL)
  • 17:30 - 18:30 Borrel

Locatie / aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats op ons kantoor te ’s-Hertogenbosch. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar aanmelding@vil.nl. Heeft u een relatie of collega voor wie deze lezing ook interessant is, dan is deze uiteraard ook van harte welkom!