Flexibele arbeid

De wijzigingen ten aanzien van flexibele arbeid zijn grotendeels op 1 januari 2015 in werking getreden. Zo is het niet meer (zomaar) toegestaan om een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen, is er een aanzegverplichting voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in het leven geroepen (op straffe van een boete) en is het verboden om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter.

Met ingang van 1 juli 2015 is ook de zogenaamde ketenregeling in de wet aangepast. Elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten gaan in sommige gevallen automatisch over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor 1 juli 2015 gebeurde dit nadat de werknemer maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd had ontvangen en/of na een maximumtermijn van drie jaren. De tussenpoos waarbinnen arbeidsovereenkomsten als opeenvolgend werden gezien was maximaal drie maanden. Bovendien kon een toepasselijke CAO ook nog eens anders bepalen. Sinds 1 juli 2015 is deze regeling behoorlijk aangescherpt. Na een maximumtermijn van twee jaren ontstaat al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de tussenpoos waarbinnen arbeidsovereenkomsten als opeenvolgend worden gezien is nu opgerekt naar 6 maanden. Bij CAO kan ook niet meer zo makkelijk worden afgeweken van de wet.

Wilt u meer informatie over het non-concurrentiebeding, de proeftijd, de aanzegverplichting of de ketenregeling? Lees dan onze blogs of stuur een e-mail naar wwz@vil.nl.