Insolventie event 2018

Op donderdag 8 november houden wij een event over faillissementsfraude. Uit diverse voorbeelden blijkt dat er sneller sprake is van faillissementsfraude dan menigeen zou verwachten. Bovendien liegen het aantal veroordelingen en de hoogte van de opgelegde straffen er niet om. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! U kunt zich nu aanmelden voor ons event via een mail naar aanmelding@vil.nl

Faillissementsfraude
Faillissementsfraude is nog steeds een ‘hot topic’. De schade als gevolg hiervan wordt geschat op € 1,6 miljard per jaar. Onderzoek wijst uit dat in circa 30% van de faillissementen sprake is geweest van fraude. Dit is voor de overheid reden om harder op te treden tegen deze vorm van fraude. We zien dit terug in het aantal (stijgende) veroordelingen van bestuurders. Denk aan de vrij recente veroordelingen van het bestuur van Eurocommerce en de vervolging van Roger Lips. Ook op kleinschaliger niveau vindt veelvuldig faillissements-fraude plaats. Weet dat een op het eerste gezicht onschuldige privé onttrekking onder omstandigheden kan leiden tot een strafbaar feit. Van de curator wordt op dat vlak een actieve houding verwacht.

Rol van de curator en FIOD
De opsporing van faillissementsfraude begint vaak bij de curator. De curator onderzoekt of er aanwijzingen zijn voor faillissementsfraude. Waar let de curator op en welke acties onderneemt hij? Hoe gaat de FIOD te werk en wanneer komt het Openbaar Ministerie in beeld? Welke straffen worden er opgelegd?

Lezingen
Na een korte introductie door de dagvoorzitter neemt Jaap Timmer u mee in het proces van melding en opsporing van faillissementsfraude. Jaap Timmer is Projectleider faillissements-fraude van de FIOD. Vervolgens spreken Paul Schepel en Peter Miedema, curatoren van Eurocommerce, over hun onrechtmatigheidsonderzoek en de strafrechtelijke vervolging in dat faillissement. Na de pauze zullen twee van onze curatoren u aan de hand van recente uitspraken laten zien wanneer er sprake is van faillissementsfraude. En tot welke straffen dat kan leiden.

Programma
14:45 – 15:10 Ontvangst
15:10 – 15:15 Introductie door dagvoorzitter
                       Claire Krüger (Van Iersel Luchtman)
15:15 – 16:00 Melding en opsporing
                       Jaap Timmer (FIOD)
16:00 – 16:45 Onderzoek en vervolging Eurocommerce
                        Paul Schepel en Peter Miedema (curatoren Eurocommerce)

16:45 – 17:00 Pauze

17:00 – 17:45 Praktijkvoorbeelden
                       Olaf Poorthuis & Robbert Roeffen (Van Iersel Luchtman)
17:45 – 18:30 Borrel

Locatie / aanmelden
Het event vindt plaats bij NH Hotel Waalwijk aan de Bevrijdingsweg 1. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar aanmelding@vil.nl. Heeft u een relatie of collega voor wie deze lezing ook interessant is, dan is deze uiteraard ook van harte welkom!