Ontslagrecht

Met ingang van 1 juli 2015 is vrijwel het hele ontslagrecht veranderd. Volgens de regering zouden de aanpassingen van het ontslagrecht het ontslagstelsel “eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers maken en meer gericht op het vinden van een nieuwe baan.” Of deze doelstelling behaald zal worden is nog maar de vraag. De praktijk zal het uitwijzen.

In algemene zin kunnen we de grootste veranderingen in het arbeidsrecht als volgt samenvatten:
  > Met ingang van 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de kantonrechtersformule en de
     schadevergoeding uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag. Daarnaast kan aanspraak
     ontstaan op een billijke vergoeding.
  > De te volgen ontslagroute – via het UWV of de kantonrechter – is niet langer een vrije keuze,
     maar wordt dwingend geregeld in de wet. De wet bevat een limitatieve opsomming van
     ontslaggronden.
  > De mogelijkheid van hoger beroep en cassatie wordt geïntroduceerd: de kantonrechter hoeft
     niet langer het eindstation te zijn.
  > De mogelijkheid om een gegeven ontslag op staande voet buitengerechtelijk te vernietigen,
     verdwijnt.
  > De werknemer krijgt het recht om binnen twee (of in sommige gevallen drie) weken terug te
     komen op zijn instemming met de beëindiging van zijn dienstverband.
  > Voornoemde bedenktermijn gaat ook gelden voor de werknemer die een
     beëindigingsovereenkomst heeft ondertekend.

Wilt u meer informatie over het gewijzigde ontslagrecht? Lees dan onze blogs of stuur een e-mail naar wwz@vil.nl