Werkloosheidswet

Vanaf 1 juli 2015 moet een werkloze al na 6 maanden (veel sneller dan voorheen) alle arbeid aanvaarden die hij kan verkrijgen, ondanks het opleidingsniveau van de werknemer en de werkervaring die hij heeft opgedaan. Daarnaast geldt per 1 juli 2015 de inkomensverrekening: als een werknemer een andere baan vindt met een lager salaris dan zijn WW-uitkering, dan wordt een deel van de inkomsten in mindering gebracht op de uitkering. In de eerste twee maanden wordt 75% en daarna 70% van het inkomen met de WW-uitkering verrekend. Het recht op WW-uitkering eindigt als de WW-gerechtigde geen relevant loonverlies meer heeft. Ook wordt vanaf 1 januari 2016 de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden in 2019.

Wilt u meer informatie over de veranderingen in de Werkloosheidswet? Stuur dan een e-mail naar wwz@vil.nl