Angela van Buuren-Evers is advocaat sinds 2010 en vanaf 2011 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam bij Marxman Advocaten. Angela is lid van de secties Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Insolventie & Herstructurering en Onderneming & Contracteren. 

Diegene die zich laat inpakken door de vriendelijke en goedlachse Angela is verloren. Bevlogen, betrokken en gepassioneerd als zij is, zal zij geen centimeter wijken als uw belangen in het geding dreigen te geraken. En als dat in een dialoog niet lukt, maakt zij waar nodig in de rechtbank het verschil tussen recht en onrecht. De wereld is gelukkig niet altijd zo zwart wit, maar het zegt alles over haar rechtvaardigheidsgevoel. Los daarvan is Angela bijzonder consciëntieus en werkt ze vol overgave aan het succes van uw onderneming. Om echter ook op proactieve wijze een bijdrage te kunnen leveren aan het succes van haar cliënten, stelt zij dat de samenwerking wel van twee kanten moet komen. Want alleen dan kan zij doordringen tot de kern van uw zaak.

Op het terrein van ondernemingsrecht houdt Angela zich hoofdzakelijk bezig met het adviseren en procederen over allerlei civielrechtelijke aangelegenheden. Zo behandelt zij zaken op het gebied van het verbintenissen-, goederen- en contractenrecht. Zij staat ondernemers en ondernemingen bij en procedeert voor hen - indien nodig -  over allerlei faillissementsrechtelijke kwesties, onder andere ter voorkoming of juist bij de aanvraag van een faillissement. Daarnaast staat Angela ondernemers aan de andere kant van het speelveld bij, zoals bestuurders in verband met aansprakelijkheidskwesties.

Angela begeleidt ook diverse overnames en is voorzitter van de sectie Onderneming & Vennootschap. Verder maakt zij deel uit van de sectie Aansprakelijkheid & Procespraktijk.

Naast advocaat is ze auteur Ondernemingsrecht bij Wolters Kluwer Nederland B.V.

Kort CV Mr A.C.D. van Buuren-Evers

(specialisatie)opleiding
> Grotius Vennootschapsrecht en Ondernemingsrecht met genoegen afgerond

Lidmaatschap
> Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA)

Publiceert in
> SmartNewz Ondernemingsrecht bij Wolters Kluwer Nederland BV

Contact Mr A.C.D. van Buuren-Evers

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> a.evers@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 526  /  Fax (088) 90 80 600

Publicaties van Mr A.C.D. van Buuren-Evers
Blogs van Mr A.C.D. van Buuren-Evers

Hoge Raad verduidelijkt het leerstuk van de afgeleide schade

Gepubliceerd op 19-11-2018

De waardevermindering in de aandelen of gederfde winst door onrechtmatig handelen van een derde wordt ook wel “afgeleide schade” genoemd. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 12 oktober de toepasbaarheid van het leerstuk afgeleide schade verder verduidelijkt. Lees meer

OR Eneco boekt overwinning bij OK: OK gelast onderzoek naar wanbeleid en vervangt voorzitter RvC Eneco

Gepubliceerd op 26-07-2018

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (OK) heeft een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van Eneco Groep N.V. (Eneco). Voor de OK is het feit dat het al meer dan een jaar rommelt rond de top van Eneco reden genoeg om te twijfelen aan een juist beleid. De OK heeft ook voorlopige voorzieningen getroffen: de voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) is geschorst en een tijdelijke voorzitter is benoemd. Dit is op 18 juli 2018 beslist in een procedure (ECLI:NL:GHAMS:2018:2488) die aanhangig is gemaakt door de ondernemingsraad (OR) van Eneco. Een grote overwinning voor de OR. Lees meer

Eenzijdig besluit tot verhoging management fee niet toelaatbaar

Gepubliceerd op 12-04-2018

Een aandeelhouder die tevens werkzaam is als algemeen directeur stelt zonder overleg met zijn mede-aandeelhouder een hogere management vergoeding vast dan was afgesproken. Uit een recente uitspraak van de kortgedingrechter te Rotterdam volgt echter dat die aandeelhouder kan worden verboden om deze vergoeding uit te betalen. Hij kan tevens onder omstandigheden worden gedwongen tot het opstellen van een concept-aandeelhoudersovereenkomst. Het eenzijdig besluiten tot aanpassen van een fee is volgens de rechter namelijk in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Lees meer

Schorsing vonnis tot aandelenoverdracht wegens achterhouden informatie door uittredende aandeelhouder

Gepubliceerd op 02-03-2018

In een aandeelhoudersgeschil heeft de rechtbank op vordering van een aandeelhouder zijn mede-aandeelhouders veroordeeld tot gedwongen overname van zijn aandelen. De uittredende aandeelhouder heeft de rechter echter onvoldoende geïnformeerd over de verhoudingen tussen hem en zijn mede-aandeelhouders. Hierdoor heeft de Ondernemingskamer (OK) in hoger beroep tenuitvoerlegging van het in principe uitvoerbare vonnis geschorst totdat de OK einduitspraak doet. Lees meer

Impasse in de besluitvorming? Het enquêterecht kan uitkomst bieden!

Gepubliceerd op 06-02-2018

Het enquêterecht heeft de afgelopen decennia enorm aan populariteit gewonnen. Het kan namelijk uitkomst bieden in geval van overnamegeschillen en impasses en dé oplossing zijn voor beklemde minderheidsaandeelhouders. Maar wat houdt het eigenlijk precies in? Lees meer

(On)geoorloofde dividenduitkering volgens Wet Flex-BV?

Gepubliceerd op 16-06-2015

In een kort geding vonnis heeft de rechtbank Gelderland zich uitgelaten over de geldigheid van een dividenduitkering waarop de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (Wet Flex-BV) van toepassing is. Dit is de eerste gepubliceerde uitspraak over toepassing van artikel 2:216 BW zoals dit artikel thans luidt. Centraal stond de vraag of dividenduitkeringen hadden mogen geschieden, terwijl de jaarrekening ontbrak en de uitkering tot een negatief eigen vermogen zou hebben geleid. Lees meer