Anna Kitslaar is sinds 2015 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Zij is lid van de secties Aansprakelijkheid & Procespraktijk en Onderneming & Contracteren. Daarnaast maakt Anna deel uit van het brancheteam Food.

Anna is na haar master Nederlands Ondernemingsrecht naar Amerika vertrokken voor een tweede master. Ze woonde een jaar in Hartford en behaalde daar de master US Legal Studies aan de University of Connecticut School of Law. Deze internationale ervaring geeft haar een bredere kijk op het recht.

Anna is pragmatisch ingesteld en weet dat de juiste keuzes processen kunnen versnellen óf in sommige gevallen zelfs kunnen voorkomen. Haar oplossende vermogen, maar ook de snelheid waarmee zij oorzaak en gevolg weet te analyseren, maken haar tot een goede advocaat. Ook op sportief gebied komt haar snelheid goed van pas. Zo is ze al van jongs af aan op de atletiekbaan van Prins Hendrik in Vught te vinden waar ze ook bij de organisatie van diverse wedstrijden haar steentje bijdraagt. Daarnaast is Anna op maatschappelijk gebied actief. Als één van de bestuurders zet ze zich in bij Stichting LOWW, een woon-werklocatie voor kunstenaars vanaf middelbare leeftijd.

Kort CV Mr A.C.M. Kitslaar LL.M

(Specialisatie)opleiding
> Nederlands Ondernemingsrecht
> US Legal Studies

Lidmaatschap
> Vereniging Corporate Litigation
> Regio Business: Business Ontmoet Business (BOB)

Publiceert in
> Juridisch up to Date (JUTD)
> SmartNewz Ondernemingsrecht bij Wolters Kluwer Nederland BV

Nevenactiviteiten
> Bestuurder van Stichting Leefstijl Ondersteunend Wonen en Werken (Stichting LOWW) -  functie: penningmeester.

Contact Mr A.C.M. Kitslaar LL.M

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> a.kitslaar@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 849  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr A.C.M. Kitslaar LL.M

Vanillevla zonder vanille erin is misleidend!

Gepubliceerd op 20-02-2019

Foodwatch heeft met succes een klacht ingediend tegen de reclame-uiting “Optimel Vla Vanille” van FrieslandCampina. Het bezwaar van Foodwatch is de benaming “Vanille”, terwijl het product in het geheel geen vanille bevat. De Reclame Code Commissie (RCC) is het met Foodwatch eens en oordeelt dat de consument door deze reclame-uiting op de verpakking kan worden misleid. Lees meer

Geen Kabouter Plop-koeken of Nijntje-appelsap meer in de schappen.

Gepubliceerd op 05-02-2019

De Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) is vanaf 1 februari 2019 aangescherpt. Kinderidolen mogen alleen nog onder bepaalde, strikte voorwaarden worden gebruikt in reclames en/of op verpakkingen die gericht zijn op kinderen. Lees meer

Van Iersel Luchtman Advocaten nieuwe partner Vestingloop ‘s-Hertogenbosch

Gepubliceerd op 04-02-2019

Van Iersel Luchtman Advocaten wordt partner van de 14e editie van de Vestingloop in ’s-Hertogenbosch. Het voelt als het begin van een mooie samenwerking en een duurzame relatie! Lees meer

Engelstalige rechtspraak vanaf 1 januari 2019 mogelijk bij internationale handelskamers in Amsterdam

Gepubliceerd op 02-01-2019

De Eerste Kamer heeft op 11 december ingestemd met het wetsvoorstel dat Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt voor internationale geschillen. Hiervoor zullen bijzondere kamers bij de rechtbank en het gerechtshof Amsterdam worden opgericht: de Netherlands Commercial Court (NCC) bij de rechtbank en de Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) bij het gerechtshof. Hiermee wordt een specialistisch forum geboden voor grote en complexe internationale handelsgeschillen. Lees meer

Brexit: gevolgen voor uw contracten?

Gepubliceerd op 17-12-2018

Heeft u overeenkomsten gesloten met een wederpartij die gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk of bent u dat in de nabije toekomst van plan? Dan is het goed om te anticiperen op de mogelijke gevolgen die de Brexit kan hebben op reeds gesloten of toekomstige contracten. Ik behandel de volgende drie aandachtspunten. Lees meer

Engelstalige rechtspraak wordt mogelijk bij internationale handelskamers in Amsterdam

Gepubliceerd op 12-12-2018

De Eerste Kamer heeft gisterenmiddag ingestemd met het wetsvoorstel dat Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt voor internationale geschillen. Hiervoor zullen bijzondere kamers bij de rechtbank en het gerechtshof Amsterdam worden opgericht: de Netherlands Commercial Court (“NCC”) bij de rechtbank en de Netherlands Commercial Court of Appeal (“NCCA”) bij het gerechtshof. Hiermee wordt een specialistisch forum geboden voor grote en complexe internationale handelsgeschillen. Lees meer

Subsidie voor Brexit voorlichting!

Gepubliceerd op 16-11-2018

Wist u dat u de helft van uw kosten voor advies over de gevolgen van de Brexit vergoed kunt krijgen? De Nederlandse overheid heeft voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) een subsidiepot van bijna vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor advies over de gevolgen van de Brexit. Tot op heden hebben echter slechts een handjevol mkb’ers gebruik gemaakt van deze overheidssubsidie. Hoog tijd om u over deze mogelijkheid in te lichten! Lees meer

Aansprakelijkheid organisator bij ongeval in sport- of spelsituatie

Gepubliceerd op 17-07-2018

Voorafgaand aan activiteiten zoals karten, skydiven of kanoën wordt steeds vaker van deelnemers gevraagd of zij een verklaring willen ondertekenen. In zo’n verklaring staat dan vaak opgenomen dat ‘de organisator’ van het sport- of spelevenement niet aansprakelijk is voor eventuele schade die een deelnemer kan oplopen tijdens het evenement (een exoneratieclausule). De vraag die opkomt, is of dit zomaar kan? Kan een organisator zijn aansprakelijk (volledig) uitsluiten door deelnemers een dergelijke verklaring te laten ondertekenen? Het antwoord is: dat hangt er vanaf. Lees meer

Aandeelhouders kunnen geen stemming afdwingen op de aandeelhoudersvergadering (deel 2)

Gepubliceerd op 26-04-2018

In een eerdere blog besprak ik de conclusie van de advocaat-generaal (A-G) omtrent de reikwijdte van het agenderingsrecht van aandeelhouders. Hierbij volgt het oordeel van de Hoge Raad in deze zaak. Lees meer

Ondernemingskamer wijst verzoek om concept-eindverslag in kort geding te mogen overleggen af

Gepubliceerd op 06-03-2018

De Ondernemingskamer (OK) kreeg recent het verzoek om een machtiging af te geven op basis van artikel 2:353 lid 3 BW voor een concept-eindverslag waar partijen nog geen commentaar op hebben kunnen leveren. Artikel 2:353 lid 3 BW heeft echter betrekking op het doen van mededelingen uit een (definitief) verslag en niet op een concept-verslag. De OK werd echter verzocht het machtigingsverzoek op eenzelfde manier toe te passen op een concept-verslag. Lees meer

Portieaanduiding op een voedselverpakking: informatief of misleidend?

Gepubliceerd op 01-03-2018

Praktisch iedere dag word je er wel mee geconfronteerd: verpakkingen van voedselproducten met daarop de mededeling hoeveel ‘porties’ erin zitten. Denk aan pakken yoghurt en kaas, maar ook zakken chips en pasta. Maar wat voor de een één portie is, is voor de ander niet genoeg of juist te veel. De vraag is dan ook; hoe bepaalt een fabrikant wat ‘één portie’ is? Lees meer

Reclame-uiting “verantwoord” mag niet zomaar gebruikt worden

Gepubliceerd op 21-02-2018

Het begrip “verantwoord” is een ruim begrip dat op verschillende aspecten kan zien. Juist vanwege deze potentiële verwarrende betekenis, dient de consument beschermd te worden bij het gebruik hiervan in een reclame-uiting. De consument moet in de gelegenheid worden gesteld de juistheid van de kwalificatie ‘verantwoord’ te controleren. Lees meer

Wie betaalt de onderzoekskosten van een enquêteprocedure?

Gepubliceerd op 16-02-2018

Een enquêteprocedure wordt gevoerd bij de Ondernemingskamer (OK) om een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een vennootschap mogelijk te maken. De OK kan op verzoek van onder andere de aandeelhouders, maar ook op verzoek van de vennootschap zelf een onderzoek gelasten naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap. De vraag die nu voorligt is wat de verhaalsmogelijkheden zijn van de onderzoekskosten van een enquêteprocedure. Lees meer

Aandeelhouders kunnen geen stemming afdwingen op de aandeelhoudersvergadering

Gepubliceerd op 05-02-2018

Aandeelhouders van een N.V. hebben een agenderingsrecht. Dit houdt in dat zij onderwerpen op de agenda mogen zetten waarover de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) vervolgens kan besluiten. De vraag is wat de reikwijdte van dit agenderingsrecht is? Hebben aandeelhouders bijvoorbeeld ook het recht om aanbevelingen of moties over aangelegenheden die toebehoren aan het bestuur als agendapunt te verzoeken? In een recente conclusie van de advocaat-generaal (A-G), waarin hij de Hoge Raad adviseert omtrent de beantwoording van deze vragen, wordt dit nader uitgelegd. Lees meer

Foto op muesliverpakking – serveersuggestie of misleiding?

Gepubliceerd op 10-11-2017

‘Muesli met rozijnen en hazelnoten’ is een product van Van Mook. Op de verpakking staat een kom muesli afgebeeld met bovenop een zevental hazelnoten en diverse amandelen. Bij de foto staat het woord ‘serveersuggestie’ weergegeven. Als je op de achterzijde van de verpakking kijkt, zie je op de ingrediëntenlijst dat er maar 1% hazelnoot(stukjes) in het product zitten en helemaal geen amandelen. Is deze verpakking misleidend of is het een onschuldige serveersuggestie? Lees meer

Dextro Energy wederom teruggefloten vanwege ongeoorloofde gezondheidsclaims

Gepubliceerd op 12-07-2017

Het Europese hof van Justitie heeft Dextro Energy verboden om nog langer gebruik te maken van twee gezondheidsclaims over de positieve effecten van haar suikertabletten. Nu de claims door de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie als misleidend zijn aangemerkt, heeft Dextro Energy de claims geschrapt. Lees meer

VIL op Facebook

Gepubliceerd op 13-06-2017

Om zowel fysiek, telefonisch en online optimaal vindbaar te zijn, heeft Van Iersel Luchtman Advocaten vanaf heden ook een profiel op Facebook. Hierop plaatsen we korte en aansprekende juridische gebeurtenissen en leuke weetjes. Benieuwd hoe dit eruit ziet en wilt u niks missen? Breng ons dan eens een bezoekje op Facebook via https://www.facebook.com/VILAdvocaten/?fref=nf. Liken en delen wordt uiteraard zeer gewaardeerd en ‘vinden-wij-leuk’! Lees meer

VIL lanceert brancheteam Food

Gepubliceerd op 12-04-2017

Onze advocaten zijn actief in veel verschillende branches. Daardoor weten we wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen kundig op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezig houdt. Een aantal van onze specialisten heeft zich verenigd in een brancheteam. Denk aan Zorg, Retail en Afval & Recycling. Vanaf vandaag is daar een nieuw brancheteam aan toegevoegd. Het brancheteam Food. Lees meer

De aandachtspunten voor een tijdelijk aangestelde bestuurder.

Gepubliceerd op 12-01-2017

Op 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden. Deze wet geeft de rechter de mogelijkheid om een bestuurder die zich schuldig heeft gemaakt aan faillissementsfraude voor een periode van maximaal vijf jaar te verbieden om bestuurder of commissaris te zijn van een rechtspersoon. Daarnaast kan de rechter tegelijkertijd een tijdelijke (nieuwe) bestuurder aanwijzen. Waarmee moet deze persoon rekening houden in zijn tijdelijke functie? Lees meer

Baanbrekend arrest over de uitleg van een sociaal plan

Gepubliceerd op 05-12-2016

Op 25 november 2016 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de uitleg van een sociaal plan. Hieruit volgt dat de hoofdregel: uitleg op basis van objectieve maatstaven, niet in alle gevallen opgaat. Soms moeten bij de uitleg namelijk bepaalde subjectieve factoren worden meegenomen. Hoe kwam de Hoge Raad tot deze conclusie? Lees meer

Het bestuursverbod in de strijd tegen frauduleuze bestuurders treedt 1 juli in werking

Gepubliceerd op 30-06-2016

Op 1 juli zal de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking treden. Vanaf dat moment kan zowel een statutair als een feitelijk bestuurder die faillissementsfraude heeft gepleegd, een bestuursverbod worden opgelegd van maximaal vijf jaar. Deze wet maakt deel uit van een groeiende reeks van maatregelen die tot doel hebben faillissementsfraude en onregelmatigheden in of rondom een faillissement effectiever te kunnen bestrijden. Lees meer

Handelen in strijd met statuten leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Gepubliceerd op 13-06-2016

De statuten vormen het spoorboekje van elke vennootschap. Het niet naleven hiervan geldt als zeer risicovol, met name voor bestuurders. Zelfs in situaties waarin twee studievrienden besluiten tot een samenwerking in een onderneming kan dat leiden tot aansprakelijkheid. Dit blijkt onder andere uit een arrest van het gerechtshof te Amsterdam. Lees meer

Een nieuw instrument in de strijd tegen frauduleuze bestuurders

Gepubliceerd op 25-04-2016

Op 5 april jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod. De nieuwe wet heeft tot doel faillissementsfraude en onregelmatigheden in of rondom een faillissement effectiever te kunnen bestrijden. Lees meer

Bemiddelingskosten bij een huurwoning? Dan bent u bij de huurder aan het verkeerde adres!

Gepubliceerd op 21-10-2015

Op 16 oktober jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een huurbemiddelingsbureau met betrekking tot (ver)huur van woonruimte geen courtage aan huurders mag berekenen, zelfs niet als de verhuurder in kwestie ook geen fee aan de bemiddelaar verschuldigd is. Echter is er ook een uitzondering. Lees meer