Boudewijn Cremers is advocaat sinds 1995 en vanaf 2007 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij Ploum Lodder Princen en NautaDutilh. Boudewijn is lid van de secties Onderneming & Contracteren, Aansprakelijkheid & Procespraktijk en Mededinging & Aanbesteding. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Zorg. Boudewijn is voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

Boudewijn is als een open boek. Oprecht, zonder geheimen. Althans voor cliënten. Als cliënt weet u waar u aan toe bent. Wat u te wachten staat. Hij adviseert, overlegt en procedeert. In die volgorde. Samen met u. Als team. U staat er met Boudewijn nooit alleen voor. Zijn passie voor het vak en zijn ervaring maken hem deskundig. Of het nu gaat om aansprakelijkheden of aanbestedingen. Tot op de letter kan hij u vertellen wat de betekenis en consequenties zouden kunnen zijn van het geschreven en/of gesproken woord.

Op het terrein van het ondernemingsrecht houdt Boudewijn zich hoofdzakelijk bezig met het adviseren en procederen over allerhande civielrechtelijke aangelegenheden. Hij is de sparring partner (trusted advisor) van veel ondernemers. Binnen het brede kader van het civiele recht heeft Boudewijn zich onder andere nader toegelegd op aansprakelijkheidsvraagstukken. Denk aan de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaars (onder andere advocaten, notarissen, fiscalisten, accountants), maar ook aan bestuurdersaansprakelijkheid. Ook op het gebied van financieringen en zekerheden heeft hij bijzondere kennis opgebouwd. Daarnaast heeft Boudewijn zich toegelegd op het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht. 

Boudewijn is een fanatiek hockeyer. Als teamsporter moet je op elkaar kunnen rekenen en goed kunnen samenwerken. Betrouwbaarheid hoort daar zeker ook bij. Dit zijn belangrijke aspecten die hij als geen ander beheerst en die hem als advocaat zeer goed van pas komen. U weet dan ook precies wat u aan Boudewijn heeft en staat er met hem nooit alleen voor.

Kort CV Mr B.J.M.P. Cremers

(Specialisatie)opleiding
> Grotius Financiering & Zekerheden

Lidmaatschap
> Vereniging Corporate Litigation
> Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
> Vereniging voor Jaarrekeningenrecht (VvJ)

Publiceert in
> Pharmaceutisch Weekblad (PW). 
> Juridisch up to Date (JUTD).

Nevenactiviteiten
> Lid van het Genootschap van de Grote Kerk Breda

Contact Mr B.J.M.P. Cremers

Bezoekadres
> Wilhelminapark 15, 4818 SL Breda

Postadres
> Postbus 4810, 4803 EV Breda

Email
> b.cremers@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 916  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr B.J.M.P. Cremers

Van Iersel Luchtman Advocaten nieuwe partner Vestingloop ‘s-Hertogenbosch

Gepubliceerd op 04-02-2019

Van Iersel Luchtman Advocaten wordt partner van de 14e editie van de Vestingloop in ’s-Hertogenbosch. Het voelt als het begin van een mooie samenwerking en een duurzame relatie! Lees meer

Begeeft Eurosalt zich op glad ijs?

Gepubliceerd op 18-12-2018

Nu de wegen in ons koude kikkerlandje weer bedolven liggen met grote hoeveelheden sneeuw- en ijs, tiert de strooizouthandel welig. Echter is ons strooizout wel van een goede kwaliteit? Eurosalt uit Moerdijk meent van niet. Zij heeft namelijk een kort geding aangespannen tegen Rijkswaterstaat en de Nederlandse staat. Lees meer

Aandeelhouders benadelen medeaandeelhouder: vergoeding van afgeleide schade?

Gepubliceerd op 21-08-2018

In 1997 is Leaderland TTM opgericht door aandeelhouders A, B en X. Zij hielden ook de aandelen in de gelieerde Leaderland vennootschappen. A en B waren ook (beide 50%) aandeelhouder in nog weer een andere vennootschap (C). Na een meningsverschil met X hebben A en B alle activa in de Leaderland vennootschappen overgedragen aan C. Hoewel door de Ondernemingskamer binnen de Leaderland vennootschappen wanbeleid is vastgesteld, zijn de vennootschappen wegens een gebrek aan baten ontbonden. Als gevolg daarvan zijn de aandelen van X waardeloos geworden en X vordert daarom een schadevergoeding van A en B. Lees meer

Van Iersel Luchtman Advocaten nieuwe partner Singelloop Breda

Gepubliceerd op 29-05-2018

Van Iersel Luchtman Advocaten wordt partner van 33e editie van de Bredase Singelloop in 2018, en spreekt de intentie uit om ook de komende jaren verder samen te gaan werken. We zullen zichtbaar zijn als naamgever van de 'Van Iersel Luchtman Advocaten Bedrijvenloop'. Het voelt als het begin van een mooie samenwerking en een duurzame relatie. Lees meer

Spraakmakend arrest over de reikwijdte van de bancaire zorgplicht.

Gepubliceerd op 17-05-2018

Onlangs kwam de bancaire zorgplicht van Rabobank in het geding. De bank was jarenlang de huisbankier van de Midreth-groep. Deze groep richtte zich voornamelijk op bouw en vastgoed. Omstreeks 2011 ging de groep failliet waarbij de Rabobank nog een vordering van € 53 miljoen had. Toen Rabobank een gedeelte van deze vordering in privé op de certificaathouder wilde verhalen via een borgstellingsovereenkomst, kwam onder meer deze certificaathouder in rechte op tegen de uitwinning van de borgstelling Volgens hem had de Rabobank namelijk in strijd met de bancaire zorgplicht onrechtmatig gehandeld. Lees meer

Van Iersel Luchtman grootste stijger in top 50 advocatuur

Gepubliceerd op 23-02-2018

Ook dit jaar presenteert Mr., het magazine voor juristen, het overzicht van de top 50 van advocatenkantoren in Nederland. Vandaag werd bekend dat Van Iersel Luchtman de grootste stijger is in de lijst . Met een toename van 8 advocaten (24%) springen we in de lijst van plaats 52 naar 37. Lees meer

Zorgaanbieder Ciran haalt in kort geding bakzeil tegen VGZ

Gepubliceerd op 01-11-2017

De zorginstelling Ciran vordert in kort geding dat zorgverzekeraar VGZ wordt veroordeeld tot betaling van circa € 6,5 mio aan verleende medische specialistische revalidatiezorg in 2017. VGZ houdt deze betaling achter omdat zij uit onderzoek heeft afgeleid dat veel van door Ciran geleverde zorg onrechtmatig is. De kort geding rechter in Arnhem geeft VGZ daarin gelijk in zijn vonnis van 25 oktober 2017. Lees meer

KPMG moet stukken uit controledossier afgeven aan curatoren TCN

Gepubliceerd op 22-06-2017

In hoeverre zijn accountants verplicht om inzage te geven in hun controledossiers? In een eerdere blog schreef ik over een belangwekkende uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 5 januari 2016 in de Madoff-fraudezaak. Op vordering van een gedupeerde belegger moest PWC inzage in haar controledossier geven. In lijn met deze uitspraak heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam op 8 juni 2017 uitspraak gedaan in een kort geding tegen KPMG, aangespannen door curatoren van TCN Urop SE. Lees meer

60 jaar Van Iersel Luchtman Advocaten

Gepubliceerd op 15-02-2017

Van Iersel Luchtman Advocaten is dit jaar 60 geworden. En daar zijn we trots op. Al 60 jaar bedienen we mooie bedrijven en ondersteunen we inspirerende ondernemers in hun groei, of staan we ze bij in uitdagende tijden. Met specialisten op maar liefst zeven disciplines en expertise in vijf verschillende branches, zijn wij bij uitstek het kantoor voor de ondernemer. Dit waren we in 1957, dit zijn we anno 2017 en dit zullen we in de toekomst ook blijven. Lees meer

Zwarte lijst Van Rijn: het doel heiligt niet altijd de middelen!

Gepubliceerd op 07-07-2016

Het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg is een doel waar iedereen het snel van harte mee eens zal zijn. Staatssecretaris Van Rijn publiceerde eerder deze week een lijst met zorginstellingen die onder verscherpt toezicht of onder vervolgtoezicht staan van de IGZ. Maar zal zo’n lijst de kwaliteit en veiligheid van de zorg wel doen verbeteren? Lees meer

PwC moet inzage geven in controledossiers aan gedupeerde belegger Madoff

Gepubliceerd op 15-03-2016

De wet biedt de mogelijkheid voor een partij om afschrift of inzage te krijgen in bescheiden. In de uitvoerige rechtspraak over deze mogelijkheid is al eerder aan de orde geweest in hoeverre accountants verplicht zijn om inzage te geven in hun controledossier. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 januari 2016 een belangwekkend arrest gewezen, waarin de gevorderde inzage in controledossiers is toegestaan. Lees meer

Zorgaanbieders niet aansprakelijk voor plaatsen gebrekkige PIP-implantaten

Gepubliceerd op 27-01-2016

Ruim een jaar geleden zijn bijna 30 zorgverzekeraars een procedure gestart tegen 80 zorgaanbieders. Deze procedure hield verband met de in Nederland geplaatste gebrekkige borstimplantaten van het Franse bedrijf Poly Implant Prothèse (PIP). De zorgverzekeraars vorderen dat de zorgaanbieders aansprakelijk zijn voor de schade die patiënten hebben geleden als gevolg van het feit dat PIP-implantaten (mogelijk) gebrekkig zijn en, al dan niet uit voorzorg, verwijderd moesten worden. Lees meer

Orthopedisch schoenbedrijf verliest kort geding van Zilveren Kruis

Gepubliceerd op 05-01-2016

Zilveren Kruis is in mei 2015 een inkoopprocedure gestart voor de levering van orthopedisch schoeisel aan haar verzekerden met ingang van 1 januari 2016. Negen schoentechnici die niet bij de voorlopige gunning zaten en de komende twee of drie jaar geen contract met Zilveren Kruis zouden krijgen, hebben een kort geding aangespannen. Op 28 december 2015 heeft de voorzieningenrechter in Den Haag uitspraak gedaan in de eerste zaak. Het schoenbedrijf, dat al bijna 20 jaar schoenen levert aan verzekerden van Zilveren Kruis, trekt aan het kortste eind. Lees meer

Van Iersel Luchtman erkend als Academic Partner van Universiteit Leiden

Gepubliceerd op 01-12-2015

VIL ontving onlangs 15 studenten uit Leiden die als aanvulling op hun reguliere studie, het Honours College programma van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden volgen. Een maand eerder had ons kantoor een lezing aan deze studenten gegeven over innovatie in de advocatuur. Daarbij kregen ze een zestal vraagstukken voorgelegd. Lees meer

Ondernemingskamer: bestuur en toezicht Meavita verantwoordelijk voor wanbeleid.

Gepubliceerd op 09-11-2015

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft op 2 november 2015 uitspraak gedaan op het verzoek van ABVAKABO FNV tot het vaststellen van wanbeleid bij het (voormalige) Meavita-concern. De Ondernemingskamer heeft wanbeleid vastgesteld en heeft bepaald dat de leden van de raden van bestuur en toezichthoudende organen daarvoor verantwoordelijk zijn. Lees meer

Beroepsaansprakelijkheid advocaat: niet verschuilen achter kantoor en geen ‘persoonlijk ernstig verwijt’ vereist

Gepubliceerd op 25-09-2015

De Hoge Raad heeft op 18 september jl. een arrest gewezen over de beroepsaansprakelijkheid van advocaten. Daaruit wordt duidelijk dat wanneer een advocaat een beroepsfout maakt, hij onrechtmatig handelt ten opzichte van de cliënt. Ook bevestigt de Hoge Raad dat voor aansprakelijkheid van de advocaat niet geldt dat deze een ‘persoonlijk ernstig verwijt’ treft. Lees meer

Intrekking kort geding; blijft de gedaagde met zijn kosten zitten?

Gepubliceerd op 07-09-2015

Het komt in de praktijk zeer regelmatig voor dat een partij die een kort geding aanspant, de zaak kort vóór de zitting weer intrekt. Hoe zit het dan met de kosten die de gedaagde partij heeft gemaakt in verband met de voorbereiding van dat kort geding? Kunnen deze voor rekening van de eisende partij worden gebracht? Lees meer

Rechter: cessieverbod Menzis is onrechtmatig.

Gepubliceerd op 01-09-2015

Zorgaanbieders zonder contract met een zorgverzekeraar maken in de praktijk al jarenlang gebruik van een zogenaamde akte van cessie. De zorgaanbieder kan daardoor rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. Menzis heeft een poging gedaan om aan deze praktijk een einde te maken door per 1 januari 2015 in haar algemene voorwaarden een verbod op een dergelijke cessie op te nemen. Lees meer

CZ toch geen aanbestedende dienst!

Gepubliceerd op 20-05-2015

Het eerdere oordeel van de rechter in kort geding dat CZ een aanbestedende dienst is, is in hoger beroep vernietigd. Het hof in 's-Hertogenbosch heeft namelijk op 12 mei jl. uitspraak gedaan in het door CZ aangespannen hoger beroep tegen de uitspraak in kort geding van 19 juni 2014. Lees meer

Faillissement Thebe Huishoudelijke Zorg blijft in stand

Gepubliceerd op 26-03-2015

Op 18 december 2014 is Thebe Huishoudelijke Zorg door de rechtbank Zeeland-West-Brabant op eigen aangifte failliet verklaard. Medewerkers vonden dat Thebe hen op deze manier goedkoop kwijt wilde raken. Zij waren ervan overtuigd dat er concrete plannen waren voor een overname. Volgens hen maakte Thebe op deze manier misbruik van het faillissementsrecht. Zij gingen tegen het faillissement in verzet. Lees meer

Huishoudelijke hulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

Gepubliceerd op 10-03-2015

Onder de Wmo 2015 hebben gemeenten de opdracht zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning. Uitgangspunt daarbij is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en dus ook voor hun zelfredzaamheid en participatie. Als het zelf niet lukt, kan de gemeente ondersteuning bieden, bijvoorbeeld op het gebied van huishoudelijke hulp. De uitvoering van de Wmo 2015 door gemeenten is in individuele gevallen al aan meerdere rechters voorgelegd. Lees meer

CZ niet verplicht tot onderhandelen

Gepubliceerd op 04-02-2015

Nog altijd is er tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars discussie over de vraag of een zorgverzekeraar een aanbestedende dienst is en zich dus aan de bijzondere regels van het aanbestedingsrecht zou moeten houden. Vorig jaar hebben wij de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van juni 2014 belicht, waarbij zorgverzekeraar CZ werd aangemerkt als een ‘publiekrechtelijke instelling’ en dus een aanbestedende dienst. Lees meer

Pandhouder verzet zich tegen executie pandrecht en verzwakt eigen positie

Gepubliceerd op 22-12-2014

Als een verhaalsobject wordt geëxecuteerd, worden uit de verkregen executieopbrengst onverwijld de kosten van executie voldaan. Na voldoening van deze kosten dient de netto-opbrengst te worden verdeeld over de pandhouders. De pandhouders dienen de verdeling in onderling overleg vast te stellen. Lees meer

Ouder echtpaar houdt recht op huishoudelijke hulp

Gepubliceerd op 15-12-2014

Er is al veel te doen geweest over de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning die per 1 januari 2015 in werking treedt. Op 9 december 2014 heeft de rechtbank Noord-Nederland in Groningen vonnis gewezen in een bestuursrechtelijk kort geding. Een ouder echtpaar had verzocht om een besluit te schorsen van de gemeente Dantumadeel dat met ingang van 1 januari 2015 de huishoudelijke hulp een algemene voorziening wordt en dat per deze datum de huishoudelijke hulp aan hen zou stoppen. Lees meer

Herziening van het arbitragerecht

Gepubliceerd op 10-12-2014

Per 1 januari 2015 wordt de arbitragewet gewijzigd. Dan treedt de Wet modernisering arbitragerecht in werking. Arbitrage is een belangrijke vorm van private geschilbeslechting, waarbij een geschil door een of meer arbiters wordt beslist. De herziening probeert te garanderen dat arbitrage een volwaardig alternatief voor overheidsrechtspraak blijft. Lees meer

Hoge Raad: Kredietnemer is na beëindiging van de kredietovereenkomst geen boeterente verschuldigd

Gepubliceerd op 24-11-2014

Op basis van de door banken gehanteerde algemene voorwaarden komen banken ruime bevoegdheden toe om kredietrelaties en kredietovereenkomsten op te zeggen. Banken maken daar ook veelvuldig gebruik van. Een beëindiging van een kredietovereenkomst leidt ertoe dat de klant het krediet ineens in zijn geheel zal moeten aflossen. Vroegtijdige aflossing betekent vaak ook een boeterente. Lees meer

Achmea geen aanbestedende dienst

Gepubliceerd op 20-11-2014

De vraag of een zorgverzekeraar een aanbestedende dienst is in de zin van de Aanbestedingswet blijft de gemoederen in zorgverzekeringsland bezig houden. Afgelopen juni hebben wij bericht over het oordeel van de Voorzieningenrechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant dat CZ als zorgverzekeraar een ‘publiekrechtelijke instelling’ en dus een aanbestedende dienst is. In het hoger beroep tegen die beslissing hebben inmiddels meerdere zorgverzekeraars zich gemengd, mede omdat zij zelf met kort gedingen worden geconfronteerd. In navolging van de CZ-zaak proberen immers meerdere leveranciers via de kortgedingrechter af te dwingen dat de zorgverzekeraar de Aanbestedingswet moet naleven. Lees meer

Wat is het gevolg als de rechter die een mondelinge behandeling doet niet de beslissing kan nemen?

Gepubliceerd op 11-11-2014

In civiele procedures is de mondelinge behandeling (comparitie van partijen of pleidooi) de afgelopen tien jaar steeds belangrijker geworden. Regel is daarbij dat de rechter ten overstaan van wie de mondelinge behandeling plaatsvindt ook de beslissing neemt. In de praktijk is dat niet altijd te realiseren. Een rechter kan in de loop van de behandeling van de zaak immers naar een ander gerecht gaan, langdurig ziek worden of overlijden. In de beslissing staat in zo’n geval dat betreffende rechter de uitspraak niet (mee) heeft kunnen wijzen. Wat voor gevolgen heeft dat voor de geldigheid van de uitspraak? Lees meer

Fiscus akkoord met "supermaatschap" medisch specialisten

Gepubliceerd op 21-10-2014

Op 1 januari 2015 wordt in de zorg de zogenaamde integrale bekostiging ingevoerd. Daarmee valt een belangrijke pijler weg onder het huidige ondernemerschap van de vrij gevestigd medisch specialist. Om voor medisch specialisten de mogelijkheid te behouden om vrije beroepsbeoefenaar te blijven in plaats van over te stappen naar een dienstverband met het ziekenhuis, zijn er diverse samenwerkingsmodellen ontwikkeld voor de nieuwe vorm van samenwerking tussen ziekenhuizen en medisch specialisten. Lees meer

Nieuwe beleidsregels ACM voor clementieverzoeken

Gepubliceerd op 07-10-2014

Een groot deel van de kartels wordt opgerold doordat ondernemingen het kartel zelf bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de Europese Commissie melden. Het belang bij ‘klikken’ kan groot zijn, omdat aan de onderneming die het kartel als eerste meldt volledige boete-immuniteit kan worden toegekend. Lees meer

Gevolgen Miljoenennota voor griffierechtsysteem

Gepubliceerd op 17-09-2014

Gisteren vond voor de 200e keer Prinsjesdag plaats. De Troonrede is voorgedragen en de Miljoenennota is gepresenteerd. De daarin ontvouwde kabinetsplannen hebben ook gevolgen voor de voorziene maatregelen inzake het griffierechtsysteem. Lees meer

Praktijkvragen over buitengerechtelijke incassokosten

Gepubliceerd op 29-07-2014

Mede dankzij recente wetswijzigingen staat de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten volop in de belangstelling. Bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch ligt de vraag voor of een betaling eerst toegerekend mag worden aan buitengerechtelijke kosten, voordat de betaling in mindering wordt gebracht op de verschuldigde hoofdsom. Lees meer

Rechter oordeelt dat CZ als zorgverzekeraar een aanbestedende dienst is

Gepubliceerd op 24-06-2014

CZ heeft als zorgverzekeraar een inkoopprocedure georganiseerd. Uit het inkoopdocument volgt dat zij beoogt met 1 leverancier een overeenkomst te sluiten. Een leverancier van hulpmiddelen maakt vervolgens bezwaren tegen de inkoopprocedure en stelt onder meer dat CZ een aanbestedende dienst is en dat daarom de Aanbestedingswet 2012 nageleefd moet worden. Lees meer

Valkuilen voor bestuurders

Gepubliceerd op 20-06-2014

Een bestuurder van een vennootschap of een stichting loopt het risico om aansprakelijk gesteld te worden. Niet alleen de curator in een faillissement of de rechtspersoon zelf kan een bestuurder aansprakelijk houden, ook derden kunnen dat. Welke mogelijkheden hebben leveranciers of andere crediteuren nu om een bestuurder met succes aansprakelijk te stellen voor schade omdat de rechtspersoon haar verplichtingen niet is nagekomen? Wat mag een bestuurder wel en wanneer overschrijdt hij/zij een grens? Bezoek het seminar op 3 juli aanstaande voor de antwoorden op deze en andere vragen. Lees meer

Ambitieuze plannen om de rechtspraak te moderniseren

Gepubliceerd op 23-04-2014

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en de rechtspraak hebben de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat de rechtspraak met de tijd mee gaat. De minister heeft daartoe het Wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering rechtspraak opgesteld. Dit wetsvoorstel beoogt voor alle civiele zaken (tussen burgers en bedrijven onderling) en bestuurszaken (tegen de overheid) een toegankelijke, vereenvoudigde en zo uniform mogelijke digitale rechtsgang in te voeren. Om deze innovaties daadwerkelijk mogelijk te maken, zullen binnen de Rechtspraak de benodigde technieken en werkprocessen moeten worden ontwikkeld. Lees meer

Hoe verhouden een contractuele boete en schadevergoeding zich tot elkaar?

Gepubliceerd op 08-04-2014

Wat is de verhouding tussen een in een overeenkomst opgenomen boetebeding en een schadevergoeding op grond van de wet? Daarover ging het in een zaak waarin de Hoge Raad op 7 februari jl. uitspraak heeft gedaan (HR 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:259). Lees meer

Is een consument na een eerste aanmaning meteen incassokosten verschuldigd?

Gepubliceerd op 23-01-2014

De wettelijke regeling voor de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is onlangs een paar keer gewijzigd. De bedoeling van de wetgever was onder meer dat de regeling daardoor eenvoudiger zou worden. De vraag is of deze doelstelling is bereikt. Vooralsnog lijkt dat niet het geval te zijn. Lees meer