Floortje van Tilburg is sinds 2012 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was zij een aantal jaar werkzaam als docente en promovenda bij de vakgroep Privaatrecht van de Universiteit van Tilburg. Floortje is lid van de secties Onderneming & Contrakteren, Insolventie & Herstructurering en Aansprakelijkheid & Procespraktijk.

Floortje adviseert en procedeert op diverse terreinen van het (buiten)contractuele aansprakelijkheidsrecht. Zij treedt daarbij zowel op voor bedrijven als voor overheden in (hoger beroep)procedures en arbitrage. Floortje adviseert onder andere ondernemers over het afdekken van aansprakelijkheidsrisico’s in overeenkomsten en algemene voorwaarden. In 2012 is zij gepromoveerd op het terrein van overheidsaansprakelijkheid.

Een groot deel van haar tijd houdt Floortje zich bezig met het insolventierecht. Zij is werkzaam in de faillissementspraktijk en behandelt daarbij zowel goederenrechtelijke als verbintenisrechtelijke vraagstukken. Ook treedt Floortje als advocaat op voor curatoren in verschillende (hoger beroep)procedures. Daarnaast adviseert zij bedrijven in financiële moeilijkheden en staat zij crediteuren bij die betrokken raken bij een faillissement.

Floortje houdt van teamsport en gaat altijd fanatiek voor de overwinning. Haar doorzettingsvermogen en analytische instelling komen dan goed van pas. In de keuken zorgt Floortjes nieuwsgierigheid ervoor dat ze vaak een nieuw recept wil uitproberen. Net zoals ze in haar werk telkens weer graag begint aan een nieuw en liefst complex dossier. 

Kort CV Mr dr F.A. Van Tilburg

(Specialisatie)opleiding
> Gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op de onrechtmatige overheidsdaad.
Haar proefschrift verscheen in de serie Recht & Praktijk van Kluwer, met als titel: “Effecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-ordebeleid.”
> INSOLAD/Grotius Insolventierecht (cum laude)

Lidmaatschap
> Vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA) – vicevoorzitter
> Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
> Vereniging voor Burgerlijk Recht (VBR)

Publicaties
Juridisch up to Date (JUTD)
> Vereniging Corporate Litigation (VCL)
> Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur (TvOB)
> Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR)

Nevenactiviteiten
> Als research fellow en gastdocent verbonden aan het Tilburg Institute for Private Law van de Universiteit vanTilburg.

Contact Mr dr F.A. Van Tilburg

Bezoekadres
> Wilhelminapark 15, 4818 SL Breda

Postadres
> Postbus 4810, 4803 EV Breda

Email
> f.tilburg@vil.nl

Telefoon
> (088) 90 80 981  /  Fax (088) 90 80 600

Publicaties van Mr dr F.A. Van Tilburg
Blogs van Mr dr F.A. Van Tilburg

(On)roerende zaak?

Gepubliceerd op 19-03-2018

In het Nederlandse goederenrecht kennen we twee soorten zaken: roerende en onroerende zaken. Onroerende zaken zijn zaken die feitelijk in voortdurende verbinding staan met de grond en die bestemd zijn om op dezelfde plek te blijven. Men denkt in dat geval snel aan vastgoed. Alle andere zaken zijn roerend. Hoewel dit begrijpelijk lijkt, ontstaan er in de rechtspraak nog wel eens discussies over de vraag of een zaak roerend of onroerend is. Lees meer

Prejudiciële vragen aan Hoge Raad over btw als boedelschuld

Gepubliceerd op 07-07-2017

In de procedure tussen de curator in de faillissementen van Geddes & Gillmore en de Ontvanger (Belastingdienst) worden door de rechtbank prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Dit zijn rechtsvragen van een rechter aan een hoger gerecht betreffende de principiële uitleg van een rechtsregel. Voorafgaand aan deze vragen speelde het volgende. Lees meer

VIL levert bijdrage aan bundel: "Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation".

Gepubliceerd op 08-06-2016

Ter gelegenheid van de voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Corporate Litigation verscheen de bundel “Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016”. Deze bundel bevat verschillende artikelen over het ondernemingsprocesrecht. Ook VIL heeft een bijdrage geleverd met het artikel “Het spanningsveld bij bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de beoogd curator in de stille voorbereidingsfase”. Lees meer

Handhaving procesregels door gerechtshof niet altijd aanvaardbaar

Gepubliceerd op 22-04-2015

Binnen de rechtspraak lopen sinds enkele jaren verschillende pilots waarmee onder meer wordt beoogd de doorlooptijden van de procedures te verkorten. Ook de gerechtshoven te Amsterdam en ’s-Hertogenbosch gebruiken pilots met als doel de doorlooptijden van procedures te verkorten. Het handhaven van de procesregels van deze pilots is echter niet altijd aanvaardbaar, aldus de Hoge Raad. Lees meer

Girale betalingen rond faillissement

Gepubliceerd op 01-04-2015

Op 20 maart 2015 heeft de Hoge Raad een nieuw arrest gewezen op het gebied van girale betalingen rond de dag van de faillietverklaring van de schuldenaar. De curator kan door de gefailleerde betaalde bedragen terugvorderen die na aanvang van de dag van de faillietverklaring op de rekening van een schuldeiser zijn bijgeschreven. Het moment van afschrijven van de rekening van de failliet en de handelingen die plaatsvinden voordat het bedrag bij de schuldeiser is bijgeschreven, zijn niet langer relevant. Lees meer

Bij faillissement van V.O.F. gaan vennoten niet meer automatisch failliet

Gepubliceerd op 09-02-2015

De Hoge raad heeft op 6 februari jl. bepaald dat een faillissement van een vennootschap onder firma (V.O.F.) niet meer automatisch het faillissement van de vennoten van die V.O.F. inhoudt. Tot nu toe was dat wel het geval. Lees meer