Floor van der Pol is sinds 2016 advocaat en vanaf 2017 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam bij Banning. Floor is lid van de secties Onderneming & Contracteren en Fusies & Overnames.

Floor heeft haar bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht behaald. Vervolgens heeft ze de Engelstalige master European Private Law aan de Universiteit van Amsterdam succesvol afgerond. Tijdens haar studie ontwikkelde zij een grote interesse voor het internationale contracten- en ondernemingsrecht. Haar masterscriptie schreef Floor dan ook in die richting.

Naast haar studie verrichtte Floor vrijwilligerswerk als juridisch adviseur en was zij lid van de Opleidingscommissie Engelstalige masters van de Universiteit van Amsterdam. In haar werk weet Floor de hoofdzaken feilloos te onderscheiden van de bijzaken. Hoewel ze graag snel resultaten wil boeken, gaat ze niet over één nacht ijs. Ze steekt pas over als alle partijen precies weten waar ze aan toe zijn en er geen losse eindjes zijn. Maar dan gaat ze ook recht op haar doel af. Uiteraard met de belangen van haar cliënt voorop. In haar vrije tijd brengt Floor graag veel tijd door met haar familie en vrienden, al houdt ze er zeker ook van om verre reizen te maken.

Kort CV Mr F.A. van der Pol

(Specialisatie)opleiding
> Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht
> Engelstalige master European Private Law aan de Universiteit van Amsterdam

Voormalige werkgever
> Banning

Lidmaatschap
Regio Business: Business Ontmoet Business (BOB)
> M&A in het Zuiden

Contact Mr F.A. van der Pol

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ  's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA  's-Hertogenbosch

Email
> f.pol@vil.nl 

Telefoon
> Tel (088) 90 80 804  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr F.A. van der Pol

Een week vol Brexit-stemmingen in het Britse Lagerhuis. En nu?

Gepubliceerd op 15-03-2019

Nadat de Britse premier May een aanvulling op het eerder bereikte Brexit-akkoord overeenkwam met de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, moest zij hiermee terug naar het Britse Lagerhuis. Het Lagerhuis stemde tegen de deal, vervolgens tegen een harde Brexit en tot slot vóór uitstel van de Brexit. Lees meer

Brits Lagerhuis verwerpt Brexit-akkoord van premier May; hoe nu verder?

Gepubliceerd op 16-01-2019

Gisteren stemde het Britse Lagerhuis tegen het Brexit-akkoord dat premier May in november 2018 met Brussel sloot. Het akkoord kreeg slechts 202 stemmen voor en maar liefst 432 stemmen tegen. Het is de grootste nederlaag voor een Britse regering sinds 1924. Sommige parlementariërs stemden tegen omdat ze tegen de Brexit zijn, anderen omdat ze voor een harde Brexit zijn. Hoe nu verder? Lees meer

Voorlopig akkoord over Brexit

Gepubliceerd op 14-11-2018

De onderhandelaars namens het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben gisteren (13 november 2018) na 595 dagen intensief onderhandelen een voorlopig akkoord bereikt over hoe het Verenigd Koninkrijk uit de EU zal treden. Het is (nog) niet bekendgemaakt wat het conceptakkoord inhoudt. Lees meer

Begrip ‘UBO’ uitgewerkt in Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Gepubliceerd op 04-06-2018

Onlangs stuurde de minister van Financiën het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 aan de Eerste en Tweede Kamer. Dit stuk bevat onder andere nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden in verband met de implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Deze belanghebbenden worden ook wel UBO’s genoemd (Ultimate Beneficial Owners). De richtlijn schrijft voor dat iedere Europese lidstaat een zogenaamd UBO-register moet invoeren, zodat inzichtelijker wordt wie uiteindelijk aan de touwtjes trekt bij een onderneming. Maar wanneer ben je nu eigenlijk een UBO? Lees meer

Naast een UBO-register, ook een centraal aandeelhoudersregister op komst

Gepubliceerd op 29-05-2018

Eerder schreef mijn kantoorgenoot Frank Smetsers een blog over de invoering van een openbaar UBO-register. Naast dit register lijkt nu ook een centraal aandeelhoudersregister op komst. Al op 19 januari 2017 dienden Kamerleden Groot en Esthuizen een initiatiefwetsvoorstel inzake de instelling van een centraal aandeelhoudersregister in. Wat houdt zo’n register precies in en waarom moet het er komen? Lees meer

Vertraging bij invoering UBO-register

Gepubliceerd op 24-05-2018

Zoals aangekondigd in de blog van kantoorgenoot Frank Smetsers, diende Nederland op basis van Europese regelgeving uiterlijk op 26 juni 2017 het UBO-register in te voeren. In dit register moeten degenen die de uiteindelijke zeggenschap in een bedrijf hebben en/of wie de uiteindelijke eigenaren van een bedrijf zijn, worden geregistreerd. De minister van Financiën schrijft dat de deadline niet is gehaald omdat de Europese Commissie de op dit register van toepassing zijnde regels nadien nog heeft aangepast. Wat is nu het nieuwe tijdspad? Lees meer