Frank Smetsers is advocaat sinds 2003 en vanaf 2006 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Banning Advocaten. Frank is lid van de secties Onderneming & Contracteren en Insolventie & Herstructurering. Daarnaast is hij voorzitter van het brancheteam Food.

Frank houdt van kleine letters zonder zichzelf daarin te verliezen. Tot in detail wil hij weten waar het over gaat. Passend maatwerk leveren. Dat is zijn handelsmerk. Waarin de menselijke kant van een zaak nooit vergeten zal worden. Maatwerk moet u tenslotte passen. Als bedrijf, als ondernemer en als mens.

Als ondernemingsrechtadvocaat legt Frank zich onder meer toe op het begeleiden van bedrijfsovernames of herstructureringen. Hij adviseert in dat kader ondernemers over de verschillende mogelijkheden en constructies. Hij beoordeelt of redigeert de daarvoor benodigde contractstukken en is kritisch en vasthoudend in daaropvolgende onderhandelingen.

Frank heeft zich daarnaast toegelegd op het insolventierecht. Hij is niet alleen regelmatig curator in faillissementen, maar vooral ook adviseur van bedrijven in financiële moeilijkheden. Daarnaast staat hij crediteuren, maar ook bestuurders bij die betrokken raken bij een faillissement.

Kort CV Mr F.F.A. Smetsers

Voormalige werkgever
> Banning

(Specialisatie)opleiding
> INSOLAD / Grotius Insolventierecht
> Financiële Economie voor Insolventieadvocaten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lidmaatschap
> Specialistenvereniging voor insolventierecht advocaten (INSOLAD)
> INSOL Europe
> INSOL International
> M&A in het Zuiden
De Maatschappij
> Jong Management - Kring West-Brabant

Publiceert in
> Juridisch up to Date (JUTD) – vaste redacteur Insolventie, herstructurering en zekerheden
> INSOLAD Lustrumbundel 2017 – co-auteur

Nevenactiviteiten
> Docent binnen de VIL Academie

Contact Mr F.F.A. Smetsers

Bezoekadres
> Wilhelminapark 15, 4818 SL Breda

Postadres
> Postbus 4810, 4803 EV Breda

Email
> f.smetsers@vil.nl

Telefoon
> (088) 90 80 976  /  Fax (088) 90 80 600

Publicaties van Mr F.F.A. Smetsers
Blogs van Mr F.F.A. Smetsers

“Van groene thee word je slank!”: mag een producent dat zomaar stellen?

Gepubliceerd op 12-11-2018

Reclame heeft tot doel om bepaalde producten of diensten aan te prijzen. De positieve eigenschappen worden daarbij uiteraard benadrukt. Vaak wordt er enigszins overdreven. Dat mag zolang de reclame niet misleidend is. Dat geldt zeker ook voor levensmiddelen: de consument heeft recht op eerlijke, volledige en niet-misleidende informatie op het gebied van herkomst, productie en samenstelling van levensmiddelen, zodat de consument geïnformeerde keuzes kan maken en veilig kan consumeren. Strenge wet- en regelgeving ziet daar op toe. Lees meer

Nieuwe wet gaat verpandingsverboden onmogelijk maken

Gepubliceerd op 10-07-2018

In Nederland is het mogelijk dat de overdracht of verpanding van geldvorderingen op naam contractueel wordt uitgesloten. Banken zijn over het algemeen minder bereid om financiering te verschaffen, indien zij geen pandrecht op de vorderingen van de kredietnemer kunnen krijgen. Volgens de wetgever leidt dit ertoe dat het MKB een kredietruimte misloopt van circa € 1 miljard en dat vindt de wetgever onwenselijk. Lees meer

NVWA geeft vlees- en vissector een deadline: vóór 10 juli moet ook toegevoegd water op de etiketten staan!

Gepubliceerd op 13-06-2018

Het is al een aantal jaar voorgeschreven, maar wordt in de praktijk nog zeker niet door iedere producent in de vleessector en vissector nageleefd: de verplichting om “toegevoegd water” op de verpakking van vlees- en visproducten te vermelden. Onlangs werd in de Volkskrant aandacht gevraagd voor het feit dat supermarkten nog steeds vlees- en visproducten verkopen met etiketten die toegevoegd water niet correct vermelden. Wat zijn de regels hieromtrent? Lees meer

Kijkshop is failliet: hoe beperkt u uw schade?

Gepubliceerd op 23-01-2018

Op 23 januari heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken van Kijkshop. Dit faillissement heeft grote gevolgen voor schuldeisers, opdrachtgevers, werknemers, verhuurders en leveranciers. Indien u op een van deze wijzen betrokken bent bij deze onderneming, is het van groot belang om zo snel mogelijk vast te stellen wat het faillissement concreet voor u betekent. Ook is het van belang om in actie te komen om uw schade waar mogelijk te beperken. Lees meer

Lidl haalt levensmiddelen uit de schappen vanwege verkeerde taal op etiket

Gepubliceerd op 30-10-2017

Supermarktketen Lidl heeft in augustus diverse producten uit de schappen van haar vestigingen in Ierland moeten halen, omdat de voorgeschreven vermeldingen op de verpakkingen van deze producten niet in het Engels waren gesteld. Er zijn echter geldende verplichtingen ten aanzien van het taalgebruik op verpakkingen van levensmiddelen. Wat ging er mis? Lees meer

Weet met wie u handelt: raadpleeg het handelsregister, ook in Europees verband!

Gepubliceerd op 06-07-2017

Indien u een contract aan wilt gaan met een andere onderneming, is het belangrijk om precies te weten met wie u te maken heeft. Kloppen bijvoorbeeld alle gegevens die u over deze onderneming beschikt. Door het raadplegen van het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan worden voorkomen dat u verkeerde informatie gebruikt of een onbevoegde persoon het contract laat tekenen. In Europees verband is nu ook eenvoudiger meer informatie over buitenlandse bedrijven terug te vinden. Dat kan voortaan via www.europeeshandelsregister.nl Lees meer

Bescherming van productnamen: Europa en China gaan nauwer samenwerken

Gepubliceerd op 29-06-2017

De EU en China gaan samenwerken in de strijd tegen misbruik van beschermde aanduidingen voor Chinese en Europese producten. Op 2 juni 2017 is overeenstemming bereikt over een lijst van 200 geografische aanduidingen van levensmiddelenproducten die door zowel de EU als China zullen worden beschermd. Zowel de EU als China willen met de samenwerking imitatie en misbruik van beschermde producten beperken en voorkomen. Lees meer

Wie zit er achter de knoppen van een bedrijf? Het UBO-register maakt het inzichtelijk

Gepubliceerd op 20-04-2017

De overheid heeft bestrijding van terrorismefinanciering en het witwassen van geld tot één van haar speerpunten gemaakt. Eén van de manieren waarop de overheid dit verder vorm gaat geven is het zogenaamde UBO-register, dat op Europees niveau verplicht is gesteld. Op basis hiervan moet worden geregistreerd en gepubliceerd wie de uiteindelijke eigenaren zijn van een bedrijf. Lees meer

VIL lanceert brancheteam Food

Gepubliceerd op 12-04-2017

Onze advocaten zijn actief in veel verschillende branches. Daardoor weten we wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen kundig op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezig houdt. Een aantal van onze specialisten heeft zich verenigd in een brancheteam. Denk aan Zorg, Retail en Afval & Recycling. Vanaf vandaag is daar een nieuw brancheteam aan toegevoegd. Het brancheteam Food. Lees meer

VIL Academie officieel geaccrediteerd

Gepubliceerd op 21-02-2017

De Van Iersel Luchtman Academie is onlangs officieel geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De controle werd uitgevoerd door keuringsorganisatie Cedeo. Onze Academie scoort op alle onderdelen 1, ofwel het hoogst haalbare op de beoordelingstabel Audit Accountants. Een mooi resultaat voor ons, maar ook voor accountants. Zij krijgen namelijk voor het volgen van deze cursussen PE-uren toegekend. Lees meer

Hoge Raad: koper onder eigendomsvoorbehoud verkrijgt voorwaardelijk eigendomsrecht en kan pandrecht vestigen

Gepubliceerd op 04-06-2016

De Hoge Raad heeft in de zaak Reuser/Rabobank op 3 juni jl. geoordeeld dat een koper onder eigendomsvoorbehoud bij levering direct (voorwaardelijk) eigenaar wordt en de zaak dus ook op dat moment al kan verpanden. Indien de koper nog voor het vervallen van het eigendomsvoorbehoud failliet gaat, en de koopsom vervolgens wordt voldaan, kan de pandhouder zich gewoon op de zaak verhalen. Lees meer

V&D, Macintosh en DA zijn failliet: hoe beperkt u uw schade?

Gepubliceerd op 03-01-2016

Het faillissement van de winkelbedrijven V&D, DA en Macintosh (en haar dochterondernemingen Dolcis, Invito, PRO 0031 en Manfield) is uitgesproken. Wat kunt u doen om uw schade te beperken? Lees meer

Belangrijke bijdrage VIL aan INSOLAD jaarcongres en jaarboek

Gepubliceerd op 18-12-2015

In het kader van het jaarcongres van INSOLAD, de Vereniging Insolventierecht Advocaten, verscheen ook dit jaar weer een jaarboek met artikelen van verschillende auteurs. Bart Louwerier en Mart Franken van VIL hebben hier ook een bijdrage in geleverd. Lees meer

Imtech failliet: hoe beperkt u als contractspartij uw schade?

Gepubliceerd op 21-08-2015

Het faillissement van technisch dienstverlener Imtech kan grote gevolgen hebben voor schuldeisers, opdrachtgevers, werknemers, verhuurders, leveranciers en onderaannemers. Indien u op die manier bij Imtech betrokken bent, is het van groot belang om zo snel mogelijk vast te stellen wat het faillissement concreet voor u betekent. Ook is het van belang om in actie te komen om uw schade waar mogelijk te beperken. Lees meer

Geen sprake van overgang van onderneming bij pre-pack Heiploeg

Gepubliceerd op 29-07-2015

Op 28 januari 2014 ging garnalenverwerker Heiploeg uit Groningen failliet en maakte dezelfde dag nog een doorstart. Deze doorstart was vóór faillietverklaring voorbereid: er was sprake van een zogenaamde “pre-pack”. De kantonrechter in Almelo oordeelde op 29 juli jl. dat de werknemers die bij het oude Heiploeg in dienst waren niet automatisch allemaal en tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden bij het nieuwe Heiploeg in dienst waren gekomen. Er was geen sprake van "overgang van onderneming". Lees meer

Wetsvoorstel voor "pre-pack" ingediend bij Tweede Kamer

Gepubliceerd op 09-06-2015

Het verschijnsel “pre-pack” is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest, zowel in positieve als in negatieve zin. Ter herinnering: bij een pre-pack wordt al vóór de faillietverklaring van een bedrijf in financiële moeilijkheden een (beoogd) curator aangewezen, die in relatieve rust onderzoek kan doen en zich een beeld kan vormen over een mogelijke doorstart. Het doel is dat de waardevermindering die als gevolg van het faillissement meestal optreedt zoveel als mogelijk achterwege blijft of beperkt wordt. Lees meer

Hoge Raad: bijzondere regels voor huurovereenkomsten in geval van een faillissement gelden ook voor roerende zaken!

Gepubliceerd op 13-01-2015

Artikel 39 van de Faillissementswet biedt zowel de curator, als de verhuurder, de mogelijkheid om in faillissement lopende huurovereenkomsten op te zeggen. Hierbij hanteert de wet een opzegtermijn van ten hoogste 3 maanden. Lang was onduidelijk of artikel 39 Fw alleen van toepassing was op onroerende zaken of ook op roerende zaken. Lees meer

Kan de koper onder eigendomsvoorbehoud een pandrecht vestigen op het geleverde?

Gepubliceerd op 12-01-2015

In veel koopovereenkomsten of de daarbij behorende algemene voorwaarden staat een eigendomsvoorbehoud opgenomen. Hierin is geregeld dat de zaken die geleverd worden eigendom van de leverancier blijven, totdat de koopprijsvolledig is betaald. Meestal zijn de zaken al aan de koper overhandigd. Vanwege het eigendomsvoorbehoud zijn ze echter nog niet eigendom van de koper geworden. Kan een koper onder eigendomsvoorbehoud in een dergelijke situatie al wel in juridische zin over de zaken beschikken, door er bijvoorbeeld een pandrecht op te vestigen? Lees meer

Waar liggen de grenzen van de boekhoudplicht?

Gepubliceerd op 21-11-2014

Het bestuur van een vennootschap is verplicht om een deugdelijke administratie te voeren. Niet-naleving van de boekhoudplicht kan grote aansprakelijkheidsrisico's met zich brengen. De Hoge Raad heeft in een recent arrest verduidelijkt welke eisen aan de boekhouding kunnen worden gesteld. Lees meer

Plannen voor dwangakkoord buiten faillissement gepresenteerd

Gepubliceerd op 21-08-2014

In de toekomst kunnen schuldeisers en aandeelhouders worden gedwongen om in te stemmen met een akkoord dat moet leiden tot herstructurering van de schulden van een onderneming. Dit moet voorkomen dat ondernemingen die in financiële problemen verkeren failliet worden verklaard, terwijl er na herstructurering van de schulden sprake kan of zal zijn van een levensvatbare onderneming. Dit is te lezen in het recent gepubliceerde wetvoorstel voor de Wet Continuïteit Ondernemingen II. Lees meer

Bonden trekken ten strijde tegen de pre-pack

Gepubliceerd op 22-07-2014

FNV en CNV hebben aangekondigd een procedure te starten in verband met de pre-pack die werd toegepast bij garnalenverwerker Heiploeg. De bonden zijn van mening dat er sprake is van "overgang van onderneming", waardoor alle werknemers van het oude Heiploeg automatisch in dienst zouden zijn gekomen bij de nieuwe onderneming. Als de rechter de bonden in het gelijk stelt, zal dat grote gevolgen hebben voor de toepassing van de pre-pack. Lees meer

Ministerraad akkoord met pre-pack

Gepubliceerd op 07-07-2014

Als onderdeel van de herijking van het faillissementsrecht in Nederland, zoekt de minister van Veiligheid en Justitie naar mogelijkheden voor ondernemers om tot een reorganisatie, herstructurering of doorstart te komen. Eén van deze mogelijkheden is de pre-pack. Bij een pre-pack wordt bij een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert, een beoogd curator benoemd. Lees meer

Eigendomsvoorbehoud: een extra zekerheid bij faillissement van een afnemer.

Gepubliceerd op 16-04-2014

Indien er producten geleverd zijn aan een afnemer die deze producten niet betaalt en vervolgens failliet gaat, kan de leverancier met lege handen komen te staan. De producten komen niet terug én de facturen worden hoogstwaarschijnlijk niet meer betaald. Lees meer

Failliete huurder? Een door een derde verstrekte betalingsgarantie blijft in stand.

Gepubliceerd op 19-11-2013

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een relevant arrest gewezen voor verhuurders die te maken krijgen met een faillissement van hun huurder. Veel verhuurders spreken met hun huurder af dat een derde (bijvoorbeeld een moedervennootschap) garant staat voor de verplichtingen van de huurder. Mocht de huurder dan niet in staat zijn huurpenningen te betalen of mocht er een schadevergoedingsvordering ontstaan, dan kan de verhuurder de betreffende derde aanspreken tot het betalen van die huur of de schadevergoeding. Dit geeft verhuurders een extra garantie dat betalingsverplichtingen zullen worden nagekomen. Lees meer