Frank van den Berg is advocaat sinds 1991 en vanaf 2006 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij CMS Derks Star Busmann. Frank is lid van de secties Onderneming & Contracteren en Insolventie & Herstructurering. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Food.

Frank is oplossingsgericht en houdt van duidelijkheid. Daarom is hij dan ook een groot voorstander van korte en directe lijnen. Geen ruis en geen politiek. Betrokken bij wat de cliënt drijft, weten wat er speelt. Daar draait het echt om. Alleen als je motieven kunt doorgronden, kun je voor je cliënt van betekenis zijn. Een gedegen en heldere aanpak vanuit een reëel perspectief, dat is waar Frank voor staat.

Frank heeft expertise opgebouwd in het adviseren en begeleiden van cliënten bij bedrijfsovernames, doorstartscenario’s, het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en het voeren van gerechtelijke procedures over onder meer de aansprakelijkheid van bestuurders. Hij is tevens actief op het terrein van financiering en zekerheden. Frank beschikt met name in de automotive branche over bijzondere kennis en ervaring met betrekking tot het opstellen en beoordelen van lease- en financieringsovereenkomsten.

Op het terrein van het insolventierecht begeleidt Frank cliënten bij de afwikkeling van kredietrelaties en de daarmee veelal gepaard gaande uitwinning van zekerheden. Hij adviseert ondernemingen en bestuurders over herstructureringen en voert voor bij faillissementen betrokken cliënten overleg met curatoren. Ook zelf treedt Frank zeer regelmatig op als curator in faillissementen of bewindvoerder in surseances van betaling.

Kort CV Mr G.F. van den Berg

(Specialisatie)opleiding
> INSOLAD / Grotius Insolventierecht.
> Financiële Economie voor Curatoren van de Erasmus Universiteit.

Voormalige werkgever
> CMS Derks Star Busmann

Lidmaatschap
> Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten.
> Specialistenvereniging voor insolventierecht advocaten (INSOLAD)
Vereniging Corporate Litigation.

Publiceert in
> SDU Commentaar Insolventierecht – co-auteur
Rechtspraak Insolventierecht.
> Juridisch up to Date (JUTD)

Nevenactiviteiten
Frank heeft een ruime ervaring als mediator en als arbiter voor het Scheidsgerecht voor de Grafische Industrie en de Kamer van Koophandel. 

Contact Mr G.F. van den Berg

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> g.berg@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 506  /  Fax (088) 90 80 600

Publicaties van Mr G.F. van den Berg
Blogs van Mr G.F. van den Berg

Voorkom een Product Recall

Gepubliceerd op 15-06-2018

Een producent dient in te staan voor de deugdelijkheid van het vervaardigde product. Dit betekent niet alleen dat het product moet kunnen worden gebruikt waarvoor het bedoeld is, maar bovenal ook dat het product veilig is. Lees meer

Fipronil-schandaal: Falend toezicht of eigen schuld?

Gepubliceerd op 07-09-2017

Het fipronil-schandaal kent louter verliezers. In de lange keten van personen en bedrijven die betrokken zijn bij de pluimveehouderij en het verkopen van eieren wordt grote schade geleden. In Nederland gaat het daarbij om tientallen miljoenen euro’s. Inmiddels is duidelijk dat er niet alleen in Nederland maar ook bij buitenlandse pluimveehouderijen gewerkt is met fipronil. De consument verkeert in onzekerheid omtrent de voedselveiligheid en is terughoudend in de aankoop en consumptie van eieren. Lees meer

VIL lanceert brancheteam Food

Gepubliceerd op 12-04-2017

Onze advocaten zijn actief in veel verschillende branches. Daardoor weten we wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen kundig op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezig houdt. Een aantal van onze specialisten heeft zich verenigd in een brancheteam. Denk aan Zorg, Retail en Afval & Recycling. Vanaf vandaag is daar een nieuw brancheteam aan toegevoegd. Het brancheteam Food. Lees meer

Reikwijdte meldingsplicht bij bedrijfsovernames.

Gepubliceerd op 13-10-2016

In het kader van onderhandelingen over een bedrijfsovername rust er op koper de verplichting deugdelijk onderzoek te doen naar financiële en juridische positie van de over te nemen onderneming. Op die manier kan hij een inschatting maken van de risico’s die aan de overname verbonden zijn. Aan de andere kant rust er op verkoper de verplichting om koper deugdelijk te informeren over bestaande en eventueel te verwachten risico’s. In ieder overnameproces speelt de vraag hoever deze meldingsplicht van verkoper reikt. Lees meer