Rik Geurts is advocaat sinds 2006 en vanaf 2013 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij AKD, Louwers IP/Technology Advocaten en QuestIE. Rik is lid van de sectie Intellectueel Eigendom, IT & Privacy. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Zorg.

Rik weet niet beter dan dat je altijd vooruit moet blijven kijken, om problemen in de toekomst te voorkomen. Een toekomst die met betrekking tot zijn specialisatie Intellectueel Eigendom (IE), Informatie Technologie (IT) en Privacy niet vandaag, maar eigenlijk gisteren al is begonnen. Een toekomst waar hij vanaf dag één bij betrokken is. Hoewel digitaal, is de wereld helaas nog altijd niet transparant. Maar als iemand u kan vertellen hoe de digitale wereld er morgen uit ziet, dan is Rik het. Ongeacht of het nu gaat om het ontwikkelen, onderhouden en/of beheren van hard- en software solutions. Of bescherming van databanken en privacy gevoelige vraagstukken. Rik beschermt en behartigt uw belangen met verve. En dat elke dag opnieuw.

Binnen het intellectuele eigendomsrecht is Rik thuis op het gebied van het auteursrecht, databankenrecht, het merken- en modellenrecht, het handelsnaamrecht en reclamerecht.

Rik heeft verder een ruime ervaring met IT-vraagstukken van uiteenlopende aard (zoals SaaS, ASP, cloud computing, elektronische handel, beveiliging), automatiseringscontracten en automatiseringsgeschillen. Ook houdt hij zich veelvuldig bezig met het privacy-recht.

Kort CV Mr H.J. Geurts

Voormalige werkgever
> Tilburg Institute for Law
> Technology and Society (TILT) bij de Universiteit van Tilburg
> AKD
> Louwers IP/Technology Advocaten
> QuestIE (mede-oprichter)

Lidmaatschap
> Vereniging voor Auteursrecht (VvA)
> Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (bmm)

Publiceert in
> Juridisch up to Date (JUTD)
> GA magazine (NVGA)

Nevenactiviteiten
Rik geeft regelmatig lezingen voor bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen op het gebied van privacy

Contact Mr H.J. Geurts

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> r.geurts@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 838  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr H.J. Geurts

Autoriteit Persoonsgegevens geeft meer duidelijkheid voor de zorg

Gepubliceerd op 13-12-2018

In een nieuwsbericht op 11 december 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijkheid gegeven over de voor de zorg belangrijke vraag hoe het begrip ‘grootschalige gegevensverwerking’ moet worden uitgelegd. Lees meer

Nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waar moet u op letten? Deel 1: profilering

Gepubliceerd op 14-09-2017

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal op 28 mei 2018 in werking treden. Om ervoor te zorgen dat u goed voorbereid bent, zal met enige regelmaat een blog gepost worden waarin wij dieper ingaan op een onderwerp uit de AVG. Dit keer zal aandacht geschonken worden aan profilering. In welke opzichten wijkt de AVG af in de regulering van profilering van de privacywetgeving die op het moment geldt? Lees meer

Protocol meldplicht datalekken

Gepubliceerd op 04-03-2016

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat alle organisaties die persoonsgegevens verwerken een ernstig datalek direct moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. VIL heeft hieromtrent een protocol opgesteld dat u kosteloos kunt opvragen. Lees meer

Verdergaande bescherming tegen acquisitiefraude

Gepubliceerd op 24-02-2016

Ondernemers kunnen zich moeilijk weren tegen acquisitiefraude omdat de wet onvoldoende mogelijkheden biedt om onder een overeenkomst uit te komen die door acquisitiefraude tot stand is gekomen. Om deze redenen hebben de SP en de VVD in 2013 een wetsvoorstel ingediend. Lees meer

Doorgifte persoonsgegevens naar VS aan banden gelegd door Hof van Justitie

Gepubliceerd op 07-10-2015

Op 6 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie een zeer belangrijk arrest gewezen over datadoorgifte naar de VS. In het arrest oordeelde het Hof dat doorgifte van persoonsgegevens naar de VS op dit moment niet is toegestaan omdat de privacy van personen kan worden geschonden. Lees meer

Eerste Kamer stemt in met nieuwe privacy regels

Gepubliceerd op 08-06-2015

Op 26 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel meldplicht datalekken (kamerstuknummer 33 662). Deze nieuwe wet - die waarschijnlijk op 1 januari 2016 in werking zal treden - wijzigt de huidige privacy regels op enkele belangrijke punten. Zo zal er een meldplicht voor datalekken worden ingevoerd, en wordt de boetebevoegdheid van het CBP fors uitgebreid. Lees meer

Fraudeonderzoek door Achmea bij zorgaanbieder

Gepubliceerd op 03-04-2015

Onlangs is een uitspraak van 26 februari 2014 gepubliceerd waarbij de voorzieningenrechter Noord-Nederland vonnis heeft gewezen in een geschil tussen Stichting Viva la Vida en Achmea c.s. over de vraag of Viva la Vida verplicht was mee te werken aan een fraudeonderzoek door Achmea en of Achmea bevoegd was (onder andere) betalingen op te schorten hangende het fraudeonderzoek. Lees meer

Real time patiëntenportaal: handig, maar vergeet geen pleisters te plakken.

Gepubliceerd op 02-04-2015

Het UMC Utrecht lanceerde op 24 maart jl. een real time patiëntenportaal dat onderdeel is van het elektronisch patiëntendossier. Het patiëntenportaal biedt patiënten de mogelijkheid om hun medische gegevens online in te zien. Denk hierbij aan behandelverslagen, medicijnoverzichten, metingen, patiëntbrieven en uitslagen. Lees meer

Gebruik van social media door ziekenhuizen en privacyaspecten

Gepubliceerd op 24-11-2014

Wie zijn de meest ‘social savvy’ Nederlandse ziekenhuizen van 2014? Dat is in 2014 onderzocht. De onderzoekers hebben onder andere bekeken hoe ziekenhuizen in kwantitatief en kwalitatief opzicht omgaan met social media: van welke social media maakte men in 2014 gebruik, hoeveel content plaatste men en wat was de kwaliteit van de content? Lees meer

Nieuwe Groepsvrijstelling voor overeenkomsten technologieoverdracht

Gepubliceerd op 27-05-2014

Vanaf 1 mei 2014 geldt de nieuwe groepsvrijstelling voor overeenkomsten inzake technologieoverdracht. Licentieovereenkomsten hebben veelal een positief effect op de mededinging. Zo stimuleren zij de verspreiding van innovatie en nieuwe producten en diensten. Om deze reden heeft de Europese Commissie een groepsvrijstelling in het leven geroepen op basis waarvan bepaalde overeenkomsten zijn vrijgesteld van het kartelverbod. Lees meer