Maral van Brandwijk is sinds 2008 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Zij is lid van de sectie Intellectueel Eigendom & IT. Daarnaast maakt Maral deel uit van het brancheteam Food en het brancheteam Retail.

De discussie over intellectueel eigendom, beeldrecht en auteursrecht maakte Maral als dochter van een vermaard Amsterdamse fotograaf al honderden keren mee. Dat haar passie uiteindelijk naar beeldrecht uitgaat, is dan ook geen verrassing. Internet veranderde intussen onze wereld. En dat in een razend tempo. Grootste nadeel van dit medium is dat bijna alles voor iedereen binnen handbereik ligt. En dat maakt Intellectueel Eigendomsrecht & Informatie- en Communicatietechnologie een ongekend (en soms ook onbekend) dynamisch vakgebied. In vergelijking met de snelheid waarmee nieuwe media en technieken zich ontwikkelen, past het recht zich maar langzaam aan. Maral zet binnen dat spanningsveld graag nieuwe lijnen uit. Rechten kennen, rechten hebben, rechten verkrijgen of rechten verlenen. Daar weet Maral alles over; dat is haar thuis.

Maral heeft zich onder meer toegelegd op het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen, portretrecht en het reclamerecht. Ze adviseert zowel particulieren als bedrijven over intellectuele eigendomsrechten in de breedste zin van het woord, alsmede over de handhaving ervan. Daarnaast heeft ze een ruime expertise op het gebied van onrechtmatige pers- en internetpublicaties. Ook houdt zij zich bezig met ICT-recht waar ze diverse contracten maakt en beoordeelt, waaronder software licentiecontracten.

Tevens heeft Maral ruime ervaring met privacy issues, die onder meer kunnen spelen op het internet en bij het uitwisselen van persoonsgegevens en het beveiligen van geautomatiseerde systemen. Naast deze advieswerkzaamheden procedeert zij regelmatig op deze gebieden.

Kort CV Mr M.A. van Brandwijk

Lidmaatschap
> Vereniging voor Auteursrecht (VvA)
> Vereniging voor Reclamerecht (VvRr)

Publiceert in
> Juridisch Handboek voor de franchise sector – co-auteur  (NFV)

Contact Mr M.A. van Brandwijk

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> m.brandwijk@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 803  /  Fax (088) 90 80 600