Niek van Barschot is sinds 2018 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Niek is lid van de secties Insolventie & Herstructurering, Aansprakelijkheid & Procespraktijk en Onderneming & Contracteren.

Niek heeft rechten gestudeerd aan Tilburg University, waar hij de master Rechtsgeleerdheid met genoegen heeft afgerond. Niek heeft altijd een brede maatschappelijke interesse en betrokkenheid gekend. Zo is hij tijdens zijn studie ruim anderhalf jaar lang vrijwilliger en voorzitter geweest bij de Rechtswinkel Tilburg. Hier adviseerde en procedeerde hij ten behoeve van zijn cliënten, die via andere wegen niet voor rechtshulp in aanmerking kwamen. Nu nog steeds doet Niek er alles aan doen om voor zijn cliënten het beste resultaat te bereiken.

Buiten het werk gaat Niek graag de sportieve uitdaging aan. Zo heeft hij meerdere keren de Kennedymars gelopen en deelgenomen aan verschillende mountainbikemarathons in binnen- en buitenland. “Door te geloven in je eigen mogelijkheden, aanpassen waar nodig en door te zetten, wordt altijd gestreefd naar het beste resultaat.” Mede door deze eigenschappen wordt Niek gedreven in zijn werkzaamheden. 

Kort CV Mr N.T.F. van Barschot

Publiceert in
> Juridisch up to Date (JUTD)

Contact Mr N.T.F. van Barschot

Bezoekadres
> Wilhelminapark 15, 4818 SL Breda

Postadres
> Postbus 4810, 4803 EV Breda

Email
n.barschot@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 913  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr N.T.F. van Barschot

Aandeelhouders benadelen medeaandeelhouder: vergoeding van afgeleide schade?

Gepubliceerd op 21-08-2018

In 1997 is Leaderland TTM opgericht door aandeelhouders A, B en X. Zij hielden ook de aandelen in de gelieerde Leaderland vennootschappen. A en B waren ook (beide 50%) aandeelhouder in nog weer een andere vennootschap (C). Na een meningsverschil met X hebben A en B alle activa in de Leaderland vennootschappen overgedragen aan C. Hoewel door de Ondernemingskamer binnen de Leaderland vennootschappen wanbeleid is vastgesteld, zijn de vennootschappen wegens een gebrek aan baten ontbonden. Als gevolg daarvan zijn de aandelen van X waardeloos geworden en X vordert daarom een schadevergoeding van A en B. Lees meer

Nieuwe wet gaat verpandingsverboden onmogelijk maken

Gepubliceerd op 10-07-2018

In Nederland is het mogelijk dat de overdracht of verpanding van geldvorderingen op naam contractueel wordt uitgesloten. Banken zijn over het algemeen minder bereid om financiering te verschaffen, indien zij geen pandrecht op de vorderingen van de kredietnemer kunnen krijgen. Volgens de wetgever leidt dit ertoe dat het MKB een kredietruimte misloopt van circa € 1 miljard en dat vindt de wetgever onwenselijk. Lees meer

Spraakmakend arrest over de reikwijdte van de bancaire zorgplicht.

Gepubliceerd op 17-05-2018

Onlangs kwam de bancaire zorgplicht van Rabobank in het geding. De bank was jarenlang de huisbankier van de Midreth-groep. Deze groep richtte zich voornamelijk op bouw en vastgoed. Omstreeks 2011 ging de groep failliet waarbij de Rabobank nog een vordering van € 53 miljoen had. Toen Rabobank een gedeelte van deze vordering in privé op de certificaathouder wilde verhalen via een borgstellingsovereenkomst, kwam onder meer deze certificaathouder in rechte op tegen de uitwinning van de borgstelling Volgens hem had de Rabobank namelijk in strijd met de bancaire zorgplicht onrechtmatig gehandeld. Lees meer