Olaf Poorthuis is advocaat sinds 2003 en vanaf 2005 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Holla. Olaf is lid van de secties Onderneming & Contracteren en Insolventie & Herstructurering.

Olaf is iemand die in elke zaak, ieder faillissement vecht voor wat het bedrijf (of onderdelen daarvan) waard zijn. Hij onderzoekt altijd eerst de overlevingskansen voordat er eventueel verkocht, verzelfstandigd of geliquideerd wordt. In intellectuele zin wordt hij graag uitgedaagd. Hoe complexer de materie, hoe dieper hij zich zal ingraven. Zijn gedrevenheid en efficiëntie garanderen een proces waarin een ieder zich zal kunnen vinden.

Als specialist insolventierecht heeft Olaf ruime ervaring in de behandeling en afwikkeling van (internationale) faillissementen en surseances van betaling als curator of bewindvoerder. Hij adviseert ondernemingen over herstructureren en reorganisaties en waar nodig begeleidt hij hen bij het aanvragen van faillissement en het doorstarten van bedrijfsactiviteiten. Ook begeleidt hij insolvente ondernemingen bij totstandkoming van akkoorden met crediteuren.

Door het internationale karakter van door hem behandelde faillissementen heeft Olaf in de loop der tijd een groot internationaal netwerk opgebouwd.

Kort CV Mr O.B.J. Poorthuis

(Specialisatie)opleiding
> Grotius / INSOLAD Insolventierecht
> Financiële economie voor curatoren aan de Erasmus Universiteit

Voormalige werkgever
> Holla (Poelman Van Leeuwen)

Lidmaatschap
> Wetgevingsadviescommissie Insolventierecht van de Nederlandse orde van Advocaten (NOvA)
> Specialistenvereniging voor Insolventierecht advocaten (INSOLAD)
> INSOL Europe
> INSOL International
> NL Ver. voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII)
> Kennisplatform Faillissementsfraude (KF)
> International Bar Association, Insolvency Section (IBA)

Nevenactiviteiten
> INSOLAD commissie KEI Toezicht
> Commissie Hilverda; Landelijke Leidraad afwikkeling (fraude-)faillissementen
> Consultatiecommissie Wet Homologatie Onderhands Akkoord
> Docent Euroforum
> De Ondernemerskamer Vught (OKV)
> Ondernemersvereniging Sint-Michielsgestel (O.S.)

Contact Mr O.B.J. Poorthuis

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
o.poorthuis@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 867  /  Fax (088) 90 80 600

Publicaties van Mr O.B.J. Poorthuis
Blogs van Mr O.B.J. Poorthuis

Begeeft Eurosalt zich op glad ijs?

Gepubliceerd op 18-12-2018

Nu de wegen in ons koude kikkerlandje weer bedolven liggen met grote hoeveelheden sneeuw- en ijs, tiert de strooizouthandel welig. Echter is ons strooizout wel van een goede kwaliteit? Eurosalt uit Moerdijk meent van niet. Zij heeft namelijk een kort geding aangespannen tegen Rijkswaterstaat en de Nederlandse staat. Lees meer

Bouwbedrijf Moonen in zwaar weer: hoe beperkt u uw schade?

Gepubliceerd op 04-04-2018

Op 4 april heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken van Bouwgroep Moonen. Dit faillissement kan grote gevolgen hebben voor schuldeisers, opdrachtgevers, werknemers, verhuurders en leveranciers. Indien u betrokken bent is het van groot belang om zo snel mogelijk vast te stellen wat dit concreet voor u betekent. Ook is het van belang om in actie te komen om uw schade waar mogelijk te beperken. Lees meer

Wetsvoorstel voor "pre-pack" ingediend bij Tweede Kamer

Gepubliceerd op 09-06-2015

Het verschijnsel “pre-pack” is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest, zowel in positieve als in negatieve zin. Ter herinnering: bij een pre-pack wordt al vóór de faillietverklaring van een bedrijf in financiële moeilijkheden een (beoogd) curator aangewezen, die in relatieve rust onderzoek kan doen en zich een beeld kan vormen over een mogelijke doorstart. Het doel is dat de waardevermindering die als gevolg van het faillissement meestal optreedt zoveel als mogelijk achterwege blijft of beperkt wordt. Lees meer

Bonden trekken ten strijde tegen de pre-pack

Gepubliceerd op 22-07-2014

FNV en CNV hebben aangekondigd een procedure te starten in verband met de pre-pack die werd toegepast bij garnalenverwerker Heiploeg. De bonden zijn van mening dat er sprake is van "overgang van onderneming", waardoor alle werknemers van het oude Heiploeg automatisch in dienst zouden zijn gekomen bij de nieuwe onderneming. Als de rechter de bonden in het gelijk stelt, zal dat grote gevolgen hebben voor de toepassing van de pre-pack. Lees meer

Ministerraad akkoord met pre-pack

Gepubliceerd op 07-07-2014

Als onderdeel van de herijking van het faillissementsrecht in Nederland, zoekt de minister van Veiligheid en Justitie naar mogelijkheden voor ondernemers om tot een reorganisatie, herstructurering of doorstart te komen. Eén van deze mogelijkheden is de pre-pack. Bij een pre-pack wordt bij een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert, een beoogd curator benoemd. Lees meer