Rachid Haouli is sinds 2009 advocaat en vanaf 2017 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Rottier Advocaten. Rachid is lid van de secties Aansprakelijkheid & Procespraktijk en Onderneming & Vennootschap.

Als advocaat combineert Rachid enerzijds een diepgaande kennis van het (materiële) verbintenissen-, goederen-, en ondernemingsrecht met anderzijds een specialisatie in het Nederlands burgerlijk procesrecht. Dit stelt hem in staat om zijn cliënten de best mogelijke positie in een gerechtelijke procedure te verschaffen, om zo de kans op het winnen van de zaak te maximaliseren.

Rachid is naast advocaat ook gecommitteerde bij de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. In de hoedanigheid van deskundige uit het juridische werkveld beoordeelt hij als externe beoordelaar afstudeerscripties en geeft hij indien nodig advies aan de studenten.

Kort CV Mr R. Haouli

(Specialisatie)opleiding
> Grotius Onderneming en aansprakelijkheid

Voormalige werkgever
> Rottier advocaten

Contact Mr R. Haouli

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> r.haouli@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 866  /  Fax (088) 90 80 600