Rachid Haouli is sinds 2009 advocaat en vanaf 2017 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Rottier Advocaten. Rachid is lid van de secties Aansprakelijkheid & Procespraktijk en Onderneming & Contracteren. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Finance.

Rachid heeft zich toegelegd op het adviseren en procederen in civielrechtelijke en ondernemingsrechtelijke kwesties. In de dossiers die hij behandelt, wordt veelal ook een aansprakelijkheid gesteld. Daarbij heeft de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren zijn bijzondere interesse. Hij houdt zich dan ook voornamelijk bezig met beroepsaansprakelijkheid en tuchtrecht. Rachid adviseert en procedeert echter ook in het kader van contractuele aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid en het verzekeringsrecht.

Voorts treedt Rachid op in ondernemingsrechtelijke geschillen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsovernamegeschillen, (impasse)geschillen tussen aandeelhouders en geschillen op het gebied van het rechtspersonenrecht. Rachid heeft ook een ruime ervaring als het gaat om het procederen in bouwgeschillen, zowel bij de overheidsrechter als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Het is dan ook niet voor niets dat Rachid lid is van het brancheteam Bouw.

Naast advocaat is Rachid ook gecommitteerde bij de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. In de hoedanigheid van deskundige uit het juridische werkveld beoordeelt hij als externe beoordelaar afstudeerscripties en geeft hij indien nodig advies aan studenten.

Kort CV Mr R. Haouli

(Specialisatie)opleiding
> Grotius Onderneming en aansprakelijkheid

Voormalige werkgever
> Rottier advocaten

Contact Mr R. Haouli

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> r.haouli@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 866  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr R. Haouli

Accountantskamer niet gebonden aan contractueel klachtverbod inzake Imtech

Gepubliceerd op 13-03-2019

Het staat eenieder vrij om een klacht in te dienen tegen een accountant. Wel komt het geregeld voor dat partijen onderling afspreken om geen tuchtklacht (meer) tegen een accountant in te dienen. Wanneer zo’n afspraak wordt geschonden, zal de Accountantskamer daar geen boodschap aan hebben. Dit bleek onlangs weer eens toen de curatoren van Imtech een tuchtklacht indienden tegen de controlerend accountants van KPMG. Lees meer

Nieuw VIL brancheteam Finance

Gepubliceerd op 12-03-2019

Onze advocaten zijn actief in diverse branches. Daardoor weten we wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen kundig op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezig houdt. Een aantal van onze specialisten heeft zich verenigd in een brancheteam. Denk aan Zorg, Afval & Recycling, Food en Gaming. Vanaf nu is daar een nieuw brancheteam aan toegevoegd. Het brancheteam Finance. Lees meer

Een vakinhoudelijk juist fiscaal advies, maar toch een beroepsfout?

Gepubliceerd op 27-09-2018

Aan de zorgvuldigheid die beroepsbeoefenaren jegens hun cliënten in acht behoren te nemen, wordt in de rechtspraak hoge eisen gesteld. Beroepsbeoefenaren zijn er niet altijd (voldoende) op bedacht dat hun zorgplicht verder zou kunnen reiken dan alleen het uitbrengen van een advies dat voldoet aan de vaktechnische eisen die daaraan gesteld mogen worden. Een goed voorbeeld hiervan wordt gevonden in de uitspraak van 8 augustus 2018 van de rechtbank Gelderland. Lees meer

De civielrechtelijke werking van NVM beroeps- en gedragsregels

Gepubliceerd op 27-08-2018

Om een goede beroepsuitoefening te bevorderen, stellen beroepsgroepen beroeps- en gedragsregels op. De normen die beroepsbeoefenaren hiermee zichzelf opleggen, strekken niet alleen tot de bescherming van de belangen van de opdrachtgever, maar ook tot de bescherming van de belangen van derden. Wanneer een beroeps- of gedragsregel is geschonden en de benadeelde daardoor schade heeft geleden, is het de vraag of de schending van de beroeps- of gedragsregel tevens een wanprestatie of onrechtmatige daad oplevert. In dat geval kan er namelijk sprake zijn van een civielrechtelijke aansprakelijkheid. In deze blog bespreek ik hoe de Hoge Raad in zijn arrest van 13 juli 2018 met deze vraag is omgegaan in een zaak waarin de aansprakelijkheid van een NVM-makelaar aan de orde was. Lees meer

Nieuw VIL brancheteam Bouw & Huisvesting

Gepubliceerd op 13-07-2018

Onze advocaten zijn actief in diverse branches. Daardoor weten we wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen kundig op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezig houdt. Een aantal van onze specialisten heeft zich verenigd in een brancheteam. Denk aan Zorg, Afval & Recycling, Food en Gaming. Vanaf vandaag is daar een nieuw brancheteam aan toegevoegd. Het brancheteam Bouw & Huisvesting. Lees meer