Rachid Haouli is sinds 2009 advocaat en vanaf 2017 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Rottier Advocaten. Rachid is lid van de secties Aansprakelijkheid & Procespraktijk en Onderneming & Vennootschap. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Bouw & Huisvesting.

Als advocaat combineert Rachid enerzijds een diepgaande kennis van het (materiële) verbintenissen-, goederen-, en ondernemingsrecht met anderzijds een specialisatie in het Nederlands burgerlijk procesrecht. Dit stelt hem in staat om zijn cliënten de best mogelijke positie in een gerechtelijke procedure te verschaffen, om zo de kans op het winnen van de zaak te maximaliseren.

Rachid is naast advocaat ook gecommitteerde bij de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. In de hoedanigheid van deskundige uit het juridische werkveld beoordeelt hij als externe beoordelaar afstudeerscripties en geeft hij indien nodig advies aan de studenten.

Kort CV Mr R. Haouli

(Specialisatie)opleiding
> Grotius Onderneming en aansprakelijkheid

Voormalige werkgever
> Rottier advocaten

Contact Mr R. Haouli

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> r.haouli@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 866  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr R. Haouli

De civielrechtelijke werking van NVM beroeps- en gedragsregels

Gepubliceerd op 27-08-2018

Om een goede beroepsuitoefening te bevorderen, stellen beroepsgroepen beroeps- en gedragsregels op. De normen die beroepsbeoefenaren hiermee zichzelf opleggen, strekken niet alleen tot de bescherming van de belangen van de opdrachtgever, maar ook tot de bescherming van de belangen van derden. Wanneer een beroeps- of gedragsregel is geschonden en de benadeelde daardoor schade heeft geleden, is het de vraag of de schending van de beroeps- of gedragsregel tevens een wanprestatie of onrechtmatige daad oplevert. In dat geval kan er namelijk sprake zijn van een civielrechtelijke aansprakelijkheid. In deze blog bespreek ik hoe de Hoge Raad in zijn arrest van 13 juli 2018 met deze vraag is omgegaan in een zaak waarin de aansprakelijkheid van een NVM-makelaar aan de orde was. Lees meer

Nieuw VIL brancheteam Bouw & Huisvesting

Gepubliceerd op 13-07-2018

Onze advocaten zijn actief in diverse branches. Daardoor weten we wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen kundig op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezig houdt. Een aantal van onze specialisten heeft zich verenigd in een brancheteam. Denk aan Zorg, Afval & Recycling, Food en Gaming. Vanaf vandaag is daar een nieuw brancheteam aan toegevoegd. Het brancheteam Bouw & Huisvesting. Lees meer