Robbert Roeffen is advocaat sinds 1997 en vanaf 2007 verbonden aan Van Iersel Luchtman. Daarvoor was hij werkzaam bij Banning advocaten. Robbert is lid van de secties Onderneming & Contracteren en Insolventie & Herstructurering.

Robbert adviseert ondernemers op het gebied van het zekerhedenrecht (zoals pand- en hypotheekrecht, borgstelling, eigendomsvoorbehoud), contractenrecht, aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid. Indien nodig voert hij gerechtelijke procedures. Binnen het brede ondernemingsrecht heeft hij veel ervaring met het herstructureren van ondernemingen. Zijn vakkennis en sterk ontwikkeld cijfermatig inzicht maken Robbert voor directies/aandeelhouders tot een ideale gesprekspartner. Of het nu gaat om een reorganisatie, het voorbereiden van een doorstart, het ontvlechten van ondernemingen of het borgen van de positie van een schuldeiser.

Regelmatig wordt Robbert benoemd tot curator in faillissementen. Die kennis en ervaring komen hem in zijn advies- en procespraktijk goed van pas.

Robbert is een gedegen advocaat die de taal van de ondernemer spreekt. De ondernemer kan bij hem terecht voor een duidelijk en praktisch advies zonder allerlei ingewikkelde juridische betogen. Robbert is to-the-point en weet snel tot de kern door te dringen. Hij scheidt hoofd- van bijzaken en weet met zijn gedegen juridische kennis snel waar kansen en bedreigingen liggen. Met zijn creativiteit is hij bovendien in staat werkbare oplossingen te bedenken. Hij houdt u daarbij graag een spiegel voor. En laat u vaak meerdere oplossingen zien.

Kort CV Mr R.G. Roeffen

(Specialisatie)opleiding
INSOLAD / Grotius Insolventierecht
> Financiële economie voor curatoren Erasmus Universiteit

Voormalige werkgever
> Banning

Lidmaatschap
Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV)
Specialistenvereniging voor insolventierecht advocaten (INSOLAD)
> Hermes regionaal business netwerk

Publiceert in
> INSOLAD Lustrumbundel 2017 – co-auteur
> Juridisch Handboek voor de franchise sector – co-auteur (NFV)

Nevenactiviteiten
> Vriend van de Verkadefabriek

Contact Mr R.G. Roeffen

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> r.roeffen@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 871  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr R.G. Roeffen

Kan feitelijk bestuurder veroordeeld worden in de onderzoekskosten van een enquêteprocedure?

Gepubliceerd op 09-05-2018

Een enquêteprocedure wordt gevoerd bij de Ondernemingskamer (OK) om een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een rechtspersoon mogelijk te maken. De OK kan op verzoek van aandeelhouders, maar ook op verzoek van de rechtspersoon zelf een dergelijk onderzoek gelasten. Al eerder melden wij dat de OK in de zaak Leaderland had bepaald dat de onderzoekskosten van een enquêteprocedure (deels) kunnen worden verhaald op een feitelijk bestuurder. De vraag was echter in hoeverre de Hoge Raad dezelfde mening is toegedaan. Lees meer

Heeft de pre-pack nog toekomst?

Gepubliceerd op 11-10-2017

In de insolventiepraktijk is de laatste jaren diverse keren gebruik gemaakt van de zogeheten pre-pack. Dit houdt in dat op verzoek van het bestuur in stilte voorafgaand aan de faillietverklaring alvast een beoogd curator en een beoogd rechter-commissaris worden aangewezen door de rechtbank. Omdat er nog geen wettelijke basis is voor de pre-pack is er een wetsvoorstel in voorbereiding: “Wet Continuïteit Ondernemingen I” (WCO I). Lees meer