Simone van Keulen is vanaf 2013 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam bij Advocatenkantoor Van Mierlo. Simone is lid van de sectie Vastgoed & Omgeving. Daarnaast maakt zij deel uit van het brancheteam Afval & Recycling.

Simone wist al op zeer jonge leeftijd dat zij advocaat wilde worden. En nog voordat het zo ver was, wist zij ook dat zij zich wilde specialiseren. Het werd bestuursrecht, een niche die door haar vol overtuiging en in de breedste zin van het woord succesvol wordt ingevuld. Nieuwsgierig als zij van nature is, is Simone altijd op zoek naar antwoorden op alle vragen die haar bezig houden. Of misschien beter gezegd: ú bezig houden.

Ze is op zoek naar datgene dat zich onder de waterspiegel bevindt. Naar datgene dat je met het blote oog niet kunt zien, maar als je goed kijkt wel kunt ontdekken. Ze is op zoek naar het waarom en wil weten wat de reden en/of aanleiding van een gebeurtenis of zaak is. Als alle vragen in alle eerlijkheid zijn beantwoord, worden de rollen door haar omgedraaid en verandert zij in een scherp formulerende en goed betogende advocate die je liever niet tegenover je, maar liefst naast je hebt staan.

Kort CV Mr S.J.C. van Keulen

Voormalige werkgever
> Van Mierlo advocaten

Publiceert in
> Recycling Magazine Benelux (RMB) - auteur rubriek Recht & Regel
> Tijdschrift Bedrijfshuisvesting

Contact Mr S.J.C. van Keulen

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> s.keulen@vil.nl

Telefoon
> (088) 90 80 855  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr S.J.C. van Keulen

Arbeidsongevallen en strafrechtelijke handhaving

Gepubliceerd op 16-03-2018

Bij een ernstig arbeidsongeval zijn werkgevers verplicht dit te melden bij de Inspectie SZW. Indien blijkt dat het ongeval een gevolg is van overtreding van Arbowetgeving, kan handhavend worden opgetreden. De Arbowetgeving wordt grotendeels bestuursrechtelijk gehandhaafd, bijvoorbeeld door oplegging van een bestuurlijke boete. Bij ernstige overtredingen wordt steeds vaker strafrechtelijk onderzoek en vervolgens vervolging ingesteld, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een dodelijke afloop of zwaar lichamelijk letsel. Lees meer

Vecht een opgelegde sanctie van een toezichthouder aan met de sectie Sanctie & Boete

Gepubliceerd op 01-02-2018

Als uw onderneming geconfronteerd wordt met een onderzoek door een toezichthouder zijn dat vaak spannende en onzekere tijden. Want weet u bijvoorbeeld precies wat u moet of kunt doen tijdens zo’n onderzoek en wat de gevolgen kunnen zijn? En zijn uw werknemers zich bewust van de risico’s en begrijpen zij wat wel en niet kan? De teamleden van de sectie Sanctie & Boete bieden u een duidelijk advies hoe u zich moet opstellen en hoe u een opgelegde sanctie kunt aanvechten. Lees meer

Wat te doen tegen geur- of geluidsoverlast van een (nieuw) bedrijf bij u in de buurt?

Gepubliceerd op 21-07-2016

Heeft u overlast van een bedrijf? Dan heeft de hoogste bestuursrechter het u een stukje moeilijker gemaakt om op te komen tegen de vergunning van een dergelijk bedrijf. De rechter heeft namelijk in een recente uitspraak de kring van de belanghebbenden bij een milieuomgevingsvergunning een stukje kleiner gemaakt. Wat heeft dit voor gevolgen voor omwonenden die op willen komen tegen een besluit waarbij een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu wordt verleend? Lees meer

Boetebeleid Minister van SZW op de schop

Gepubliceerd op 26-10-2015

In de Wet arbeid vreemdelingen ( “Wav”) zijn regels neergelegd ten aanzien van het te werk stellen van vreemdelingen in Nederland. De hoofdregel is dat een vreemdeling een tewerkstellingsvergunning moet hebben voordat hij of zij aan de slag mag. Deze wetgeving blijkt voor veel werkgevers nog steeds een struikelblok te zijn. Wanneer de Wav wordt overtreden, kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een bestuurlijke boete opleggen. Lees meer

Leges heffen bij Bibob-onderzoek?

Gepubliceerd op 01-10-2015

De overheid mag voor sommige diensten die zij levert leges heffen van de burger die een dienst verlangt. Het meest bekende voorbeeld betreft de leges die worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een (omgevings)vergunning. Maar niet voor elke dienst kunnen leges geheven worden. Lees meer

Ondernemers: pas op voor Bibob!

Gepubliceerd op 24-07-2015

Ondernemer, kijk uit voor de wet Bibob. Een varkensboer heeft onlangs zijn bedrijf zelfs moeten sluiten wegens een negatief advies in het kader van de wet Bibob. Lees meer

Economische belangen géén weigeringsgrond omgevingsvergunning milieu

Gepubliceerd op 18-03-2015

Met de komst van een nieuw bedrijf bestaat de kans dat de economische belangen van anderen worden geraakt, bijvoorbeeld doordat het nieuwe bedrijf schade toebrengt aan bestaande bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan geur- of trillinghinder waardoor productieprocessen verstoord worden of de kwaliteit van het eindproduct in gevaar wordt gebracht. Lees meer

Publicatie besluit bestuursorgaan op website niet altijd voldoende!

Gepubliceerd op 13-03-2015

Besluiten van bestuursorganen moeten bekend worden gemaakt op de manier zoals de wet dat voorschrijft. Pas na bekendmaking op de voorgeschreven wijze treedt een besluit in werking. Het moment van bekendmaking is vooral van belang in verband met het maken van bezwaar of het instellen van beroep tegen een besluit. Gemeenten gebruiken steeds vaker gemeentelijke websites om besluiten te publiceren. Maar is dat wel een wijze van bekendmaken zoals voorgeschreven in de wet? Lees meer

Het relativiteitsbeginsel in beweging

Gepubliceerd op 02-03-2015

Recent heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland een opmerkelijke uitspraak gedaan over het zogenaamde relativiteitsbeginsel. Het relativiteitsbeginsel is in het bestuursrecht alleen van toepassing in de fase van beroep. Desalniettemin betrok de voorzieningenrechter hangende de bezwaarfase het relativiteitsbeginsel in zijn belangenafweging. Lees meer

Stoken in de winter: illegale houtkachel?

Gepubliceerd op 01-12-2014

De winter is in aantocht, en dat betekent voor veel mensen gezellig samen rond de open haard. Maar heeft u er ooit over nagedacht dat omwonenden wel eens last zouden kunnen krijgen van de rookontwikkeling afkomstig van uw houtkachel of open haard? Kan de overheid hier iets tegen doen of kunt u ongestoord blijven stoken? Lees meer

VIL bundelt specialismen in nieuw brancheteam Afval en Recycling

Gepubliceerd op 03-06-2014

Van Iersel Luchtman Advocaten helpt diverse gespecialiseerde afval- en recyclingbedrijven en andere bedrijven die aandacht hebben voor afvalmanagement bij het realiseren van hun ambities. Om deze bedrijven nog beter van dienst te zijn, bundelt Van Iersel Luchtman Advocaten de krachten van diverse specialisten in een nieuw brancheteam Afval & Recycling. Lees meer

Arbeidsomstandighedenwet overtreden? Check de beleidsregels!

Gepubliceerd op 28-03-2014

Wanneer een arbeidsongeval plaatsvindt, denkt men niet direct aan een strafrechtelijk traject. Onder omstandigheden kan in dit soort gevallen echter wel degelijk sprake zijn van een strafbaar feit. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf in kwestie zich niet aan de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet heeft gehouden, waardoor vervolgens het ongeval is ontstaan Lees meer

Boete van € 5.000.000 wegens onveilige situatie. Hoe veilig is uw bedrijf?

Gepubliceerd op 24-01-2014

Het Openbaar Ministerie heeft op 21 januari 2014 een boete van € 5.000.000 geëist in de strafzaak tegen het bedrijf Dow Benelux B.V. De hoogte van de boete is mede gelegen in het feit dat sprake zou zijn van een zeer onveilige werksituatie, terwijl Dow Benelux B.V. een zogenaamd ‘BRZO-bedrijf’ is. Lees meer