Tim de Klerck is sinds 2011 advocaat en vanaf 2018 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Bogaerts & Groenen. Tim is lid van de sectie IE, IT & Privacy en maakt deel uit van het brancheteam Gaming

Tim is met name geïnteresseerd naar de wisselwerking tussen nieuwe (technologische en creatieve) ontwikkelingen en de rol die het recht daarbij speelt. Om die reden legt hij zich volledig toe op het Intellectueel eigendomsrecht, IT recht en privacy. Hij is zich ervan bewust dat het recht meestal een stuk trager is dan die nieuwe ontwikkelingen en daardoor soms ook een obstakel. Tim is als geen ander in staat om ondernemingen te helpen hun innovaties en nieuwe mogelijkheden ten volle te laten benutten binnen de grenzen van de wet.

De aanpak van Tim kenmerkt zich door pragmatisme. Hij zorgt voor de beste weg naar de gewenste uitkomst, waarbij soms meerdere wegen naar Rome leiden.

Kort CV Mr T. de Klerck

Voormalige werkgever
> Advocatenkantoor Bogaerts & Groenen

(Specialisatie)opleiding
>  Bachelor Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht
>  Master Rechtsgeleerdheid Universiteit van Tilburg

Lidmaatschap
>  JCI Quadrivium
>  ICT Community Den Bosch
>  Vereniging Privacyrecht

Contact Mr T. de Klerck

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
t.klerck@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 850  /  Fax (088) 90 80 600