Claire Krüger is sinds 2015 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam binnen de rechterlijke macht en meer specifiek binnen de sector Civiel van de rechtbank. Claire is lid van de sectie Insolventie & Herstructurering en maakt deel uit van het brancheteam Food.

Claire kijkt graag naar de toekomst waarbij het verleden er is om van te leren. Al is het maar om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Het helpt haar om bepaalde zaken beter te kunnen begrijpen, of in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Met name is zij op zoek naar zaken die ten grondslag lagen aan eerdere beslissingen. Niet alleen wil zij inzicht hebben in de besluitvorming rondom (bedrijfs)vraagstukken, maar ook weten wie of wat deze besluitvorming specifiek beïnvloed heeft. Op deze manier voorkom je namelijk fouten in de toekomst en kun je uitkomsten beter voorspellen. Vanuit die ervaring en professionele kijk op zaken, weet zij conflicten op te lossen of zelfs te voorkomen.

Vanaf het begin van haar loopbaan heeft Claire zich voornamelijk toegelegd op het insolventierecht. Ze treedt vaak op als curator in faillissementen. Daarnaast adviseert en procedeert zij in diverse faillissementsrechtelijke kwesties en staat ondernemers, crediteuren en verhuurders bij. Maar ook bestuurders kunnen bij Claire terecht in geval van aansprakelijkheid.

Op het terrein van het ondernemingsrecht houdt Claire zich bezig met het adviseren en procederen over diverse civielrechtelijke aangelegenheden. Zo behandelt zij zaken op het gebied van het verbintenissen-, goederen- en contractenrecht.

Kort CV Mr. C.A.G. Krüger

Voormalige werkgever
> Rechtbank

Specialisatie(opleiding)
> Grotius Insolventierecht


Lidmaatschap
> Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA)
> Regio Business: Business Ontmoet Business (BOB)

Publiceert in
> SmartNewz Insolventierecht bij Wolters Kluwer Nederland
> Juridisch up to Date (JUTD)

 

Contact Mr. C.A.G. Krüger

Bezoekadres:
Wilhelminapark 15, 4818 SL  Breda
Postadres:
Postbus 4810, 4803 EV  Breda

Telefoon (088) 908 08 00, fax (088) 908 06 00

Email
c.kruger@vil.nl

Blogs van Mr. C.A.G. Krüger

Kijkshop is failliet: hoe beperkt u uw schade?

Gepubliceerd op 23-01-2018

Op 23 januari heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken van Kijkshop. Dit faillissement heeft grote gevolgen voor schuldeisers, opdrachtgevers, werknemers, verhuurders en leveranciers. Indien u op een van deze wijzen betrokken bent bij deze onderneming, is het van groot belang om zo snel mogelijk vast te stellen wat het faillissement concreet voor u betekent. Ook is het van belang om in actie te komen om uw schade waar mogelijk te beperken. Lees meer

Prejudiciële vragen aan Hoge Raad over btw als boedelschuld

Gepubliceerd op 07-07-2017

In de procedure tussen de curator in de faillissementen van Geddes & Gillmore en de Ontvanger (Belastingdienst) worden door de rechtbank prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Dit zijn rechtsvragen van een rechter aan een hoger gerecht betreffende de principiële uitleg van een rechtsregel. Voorafgaand aan deze vragen speelde het volgende. Lees meer

VIL lanceert brancheteam Food

Gepubliceerd op 12-04-2017

Onze advocaten zijn actief in veel verschillende branches. Daardoor weten we wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen kundig op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezig houdt. Een aantal van onze specialisten heeft zich verenigd in een brancheteam. Denk aan Zorg, Retail en Afval & Recycling. Vanaf vandaag is daar een nieuw brancheteam aan toegevoegd. Het brancheteam Food. Lees meer

Franchisegevers eerder aansprakelijk voor foutieve prognoses

Gepubliceerd op 03-04-2017

Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt een franchisegever aan de franchisenemer vaak prognoses omtrent de verwachte omzet en/of winst. Maar wat als deze prognoses achteraf niet blijken te kloppen? De Hoge Raad heeft op 24 februari jl. een baanbrekend arrest gewezen over de aansprakelijkheid van de franchisegever voor achteraf gebleken ondeugdelijke prognoses. Lees meer

De aansprakelijkheid van bestuurder en aandeelhouder bij een ‘turboliquidatie’

Gepubliceerd op 19-09-2016

Een turboliquidatie is een snelle manier om een B.V. of andere rechtspersoon te laten ophouden te bestaan. Hierbij besluit de algemene vergadering tot ontbinding. Interessant is de vraag of een (indirect) bestuurder en een enig aandeelhouder aansprakelijk kunnen worden gehouden bij zo’n turboliquidatie. Lees meer

V&D, Macintosh en DA zijn failliet: hoe beperkt u uw schade?

Gepubliceerd op 03-01-2016

Het faillissement van de winkelbedrijven V&D, DA en Macintosh (en haar dochterondernemingen Dolcis, Invito, PRO 0031 en Manfield) is uitgesproken. Wat kunt u doen om uw schade te beperken? Lees meer

Imtech failliet: hoe beperkt u als contractspartij uw schade?

Gepubliceerd op 21-08-2015

Het faillissement van technisch dienstverlener Imtech kan grote gevolgen hebben voor schuldeisers, opdrachtgevers, werknemers, verhuurders, leveranciers en onderaannemers. Indien u op die manier bij Imtech betrokken bent, is het van groot belang om zo snel mogelijk vast te stellen wat het faillissement concreet voor u betekent. Ook is het van belang om in actie te komen om uw schade waar mogelijk te beperken. Lees meer