Middaglezing: Besturen van een BV anno 2018

Op 23 januari houden wij op ons kantoor in 's-Hertogenbosch de lezing: Besturen van een BV anno 2018. In deze middaglezing vertellen onze kantoorgenoten Pieter van der Schee en Frank Smetsers u over de juridische positie van het bestuur anno 2018.

Onderwerpen
We starten met een algemene uitleg over het speelveld van bestuur ten opzichte van de overige organen van een BV. Daarna gaan we nader in op welke taken en verantwoordelijkheden het bestuur en zijn bestuurders hebben.

Vervolgens hebben we het over de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur. Hoe moet er gehandeld worden als er sprake is van een situatie van tegenstrijdig belang? Welke aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders bestaan er? Deze onderwerpen behandelen we aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Programma
> 16:15 uur ontvangst
> 16:30 uur aanvang lezing
> 17:45 uur aanvang borrel
> 18:30 uur afsluiting

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar aanmelding@vil.nl