Blog

Binnenkort vergoeding affectieschade mogelijk

Gepubliceerd op 16-04-2018

De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel dat de vergoeding van affectieschade regelt. Dit is een vorm van smartengeld voor nabestaanden/naasten van slachtoffers die door een fout van iemand anders zijn overleden of ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen.

Tot nu toe kunnen alleen slachtoffers zelf aanspraak maken op smartengeld, een soort tegemoetkoming voor het leed dat hen is aangedaan. Maar sinds 2003 is ervoor gepleit om ook nabestaanden en naasten een vergoeding toe te kennen. Denk bijvoorbeeld aan de ouders van een kind dat door een aanrijding ernstig gehandicapt is geraakt, of iemand die zijn/haar partner heeft verloren door een medische fout. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze nabestaanden/naasten uit een vergoeding erkenning en genoegdoening kunnen putten. Dit helpt hen bij de verwerking. Daarbij past wel de kanttekening dat het erg lastig is om dergelijk hoogstpersoonlijk leed te vertalen in een financiële vergoeding.

Affectieschade
De rechtspraak vond het niet aan hem om zo’n regeling te creëren. Daarom kwam in 2003 de Minister met een wetsvoorstel. Omdat de Eerste Kamer echter vreesde voor een Amerikaanse claimcultuur, werd dit wetsvoorstel verworpen. De maatschappelijke discussie raakte desondanks niet verstomd. In veel andere Europese landen bestond zo’n regeling al. Dit leidde in 2015 tot een nieuw wetsvoorstel, dat nu dus wel door de Eerste Kamer is gekomen.

Voorkomen claimcultuur
Om de hiervoor genoemde claimcultuur te voorkomen, is een beperking aangebracht in de situaties waarin aanspraak op affectieschade bestaat. Ook is de kring van personen die aanspraak kunnen maken beperkt gehouden. Zo komen alleen de partner, (stief-)kinderen en (stief-)ouders in aanmerking. Verder is de omvang van de vergoeding vastgelegd, ook om te voorkomen dat hierover lange en pijnlijke discussies zouden moeten worden gevoerd. De regeling kent vaste bedragen tussen de € 12.500 en € 20.000. De precieze hoogte is afhankelijk van de aard van de relatie met het slachtoffer, de vraag of sprake is geweest van een misdrijf en de vraag of het om overlijden of om ernstig en blijvend letsel gaat. Tot slot kunnen de gerechtigden zich met hun vordering als benadeelde partij voegen in een eventueel strafproces tegen de dader.

Na 15 jaar parlementair debat over affectieschade is het dan bijna zover. De nieuwe wet treedt per 1 januari 2019 in werking.

Indien u naar aanleiding van deze blog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Dineke van Dal of één van onze andere specialisten van de sectie Aansprakelijkheid en Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

 

Advocaat
Dal van, Mr H.J.M.
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk

 

 

Terug naar overzicht