Blog

De aanzegverplichting voor de werkgever: vergeten kan je duur komen te staan!

Gepubliceerd op 06-12-2017

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid heeft de wetgever de aanzegverplichting geïntroduceerd. Dit betekent dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, moet informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Bij voortzetting moeten de voorwaarden waaronder hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten gelijk duidelijk zijn. Doet de werkgever dit niet op tijd, dan kan de werknemer aanspraak maken op de aanzegvergoeding. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal één maandsalaris.

Aanzegging bij aanvang van het dienstverband?

Verschillende werkgevers nemen tegenwoordig het zekere voor het onzekere door al in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat het dienstverband na het einde van rechtswege niet zal worden voortgezet. Op deze manier wordt altijd voldaan aan de verplichting om minstens een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan te zeggen. In de rechtspraak lijkt deze ‘oplossing’ inmiddels geaccepteerd te zijn. Over de mogelijkheid dat de arbeidsovereenkomst vervolgens toch wordt verlengd, maken werkgevers zich in het algemeen geen zorgen. Er zullen immers maar weinig werknemers zijn die een aanzegboete zullen vorderen bij de werkgever bij wie ze net een nieuw contract aangeboden hebben gekregen. Daarbij is van belang dat de termijn voor het claimen van zo’n boete slechts twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bedraagt. Er zijn echter altijd uitzonderingen en waardoor er dus ook risico’s kleven aan deze constructie.

Aanzegvergoeding
Zo had de rechtbank Limburg recentelijk de volgende kwestie aan de orde. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was opgenomen dat deze na het eindigen hiervan niet zou worden voortgezet. De werkgever besloot op een later moment echter om toch over te gaan tot verlenging van de arbeidsovereenkomst, en informeerde de werknemer daar zo’n twintig dagen voor het einde van de overeenkomst over. De werknemer tekende vervolgens zijn nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Kort daarna vorderde hij echter de aanzegvergoeding, omdat de werkgever niet aan de aanzegverplichting had voldaan. De kantonrechter wees deze vordering toe, terwijl er bij de werknemer geen sprake was van schade.

Opletten geblazen
Een wellicht groter risico is dat er geen rekening gehouden wordt met werknemers die kort na verlenging van hun arbeidsovereenkomst ontslag nemen en middels de aanzegvergoeding nog een extra zakcentje willen meenemen. Als werkgever is het dus zaak om nauwkeuring om te gaan met de aanzegverplichting, zelfs wanneer sprake is van verlenging van de arbeidsovereenkomst terwijl opgenomen is dat na het einde van de arbeidsovereenkomst deze niet zal worden voortgezet. Ook in dat geval dient de verlenging minstens één maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk te worden aangezegd.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Arvid Munsters of met één van onze andere specialisten van de Sectie Arbeid en Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

 

Advocaat
Munsters, Mr A.M.B.
Vakgebied
Arbeid & Medezeggenschap

 

 

Terug naar overzicht