Blog

Eenzijdig besluit tot verhoging management fee niet toelaatbaar

Gepubliceerd op 12-04-2018

Een aandeelhouder die tevens werkzaam is als algemeen directeur stelt zonder overleg met zijn mede-aandeelhouder een hogere management vergoeding vast dan was afgesproken. Uit een recente uitspraak van de kortgedingrechter te Rotterdam volgt echter dat die aandeelhouder kan worden verboden om deze vergoeding uit te betalen. Hij kan tevens onder omstandigheden worden gedwongen tot het opstellen van een concept-aandeelhoudersovereenkomst. Het eenzijdig besluiten tot aanpassen van een fee is volgens de rechter namelijk in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

In dit kort geding gaat het om twee indirect bestuurders-aandeelhouders van een besloten vennootschap. Zij hadden afgesproken dat één van hen vanaf 2016 algemeen directeur zou worden van die vennootschap. Partijen verschillen echter van mening of zij hadden afgesproken dat er vanaf 2017, of pas vanaf 2018 een management vergoeding in rekening zou mogen worden gebracht.

Management vergoeding zonder aandeelhoudersbesluit
De onenigheid over de (hoogte van de) inmiddels uitgekeerde management vergoedingen heeft geleid tot een gerechtelijke procedure. Volgens de kortgedingrechter lijkt het (gelet op een besprekingsverslag) dat partijen hebben afgesproken dat vanaf 2017 recht op vergoeding (van een bepaalde hoogte) zou ontstaan. Hierdoor zouden de inmiddels uitgekeerde vergoedingen niet terugbetaald hoeven te worden. Opmerkelijk is dat die afspraak zonder voorafgaande oproeping tot de algemene vergadering en niet via een formeel aandeelhoudersbesluit is genomen. Dat was in dit geval op grond van de statuten van de vennootschap echter niet vereist. Daarnaast was iedereen die van het besluit moest weten op de hoogte van het besluit en stemde ermee in.

Zelfstandig verhogen van management vergoeding
De algemeen directeur-aandeelhouder heeft de management vergoeding echter verhoogd zonder hierover eerst te overleggen met zijn mede-aandeelhouder. Die handelswijze is volgens de kortgedingrechter in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Dat is een gedragsnorm die het handelen van bestuurders, aandeelhouders en andere betrokkenen beheerst. De kortgedingrechter oordeelt daarom dat de aandeelhouder, zolang hierover geen aandeelhoudersbesluit is genomen, niet een hogere managementvergoeding mag uitbetalen.

Opstellen van concept-aandeelhoudersovereenkomst
Naast het ontbreken van overleg over de verhoging van de fee, hadden partijen in het verleden afgesproken dat zij een aandeelhoudersovereenkomst zouden opstellen. Hierin zouden onder andere afspraken over de management vergoeding in komen te staan. Die aandeelhoudersovereenkomst is echter nooit opgesteld. Daarom vordert de mede-aandeelhouder met succes dat de aandeelhouder mee moet werken aan het opstellen van een concept aandeelhoudersovereenkomst. Het betreft dan overigens slechts een concept overeenkomst, waardoor het dus niet zeker is dat er vervolgens een definitieve aandeelhoudersovereenkomst tot stand zal komen.

Conclusie
Deze zaak illustreert de noodzaak om aandeelhoudersbesluiten zorgvuldig, in onderling overleg en na een stemming te nemen. Als die besluitvorming niet zorgvuldig plaatsvindt, kan er achteraf onduidelijkheid en daarmee onenigheid ontstaan over wat partijen al dan niet hebben afgesproken. Daarnaast is het zelfstandig besluiten tot vaststelling van een hogere management vergoeding in strijd met de redelijkheid en billijkheid en dus niet toelaatbaar. Aandeelhouders moeten namelijk gezamenlijk stemmen over de (hoogte en verhoging van de) management vergoeding.


Wilt u meer weten over deze blog? Neem dan contact op met Angela van Buuren-Evers van de sectie Onderneming & Contracteren.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Onderneming & Vennootschap

 

 

Terug naar overzicht