Blog

Franchisegevers eerder aansprakelijk voor foutieve prognoses

Gepubliceerd op 03-04-2017

Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt een franchisegever aan de franchisenemer vaak prognoses omtrent de verwachte omzet en/of winst. Maar wat als deze prognoses achteraf niet blijken te kloppen? De Hoge Raad heeft op 24 februari jl. een baanbrekend arrest gewezen over de aansprakelijkheid van de franchisegever voor achteraf gebleken ondeugdelijke prognoses.

Street One
In deze zaak stelde een franchisenemer van modeketen Street One de franchisegever aansprakelijk voor de schade die hij leed als gevolg van onjuiste door de franchisegever verstrekte prognoses. Zo was de winkeloppervlakte verkeerd ingeschat waardoor de voorspelde omzet in de eerste jaren niet haalbaar was.

In het verleden was het moeilijk om de franchisegever in dergelijke gevallen aan te spreken. Op grond van het Paalman/Lampenier arrest uit 2002 gold dat een franchisegever alleen aansprakelijk is indien hij zijn wederpartij welbewust in een onjuiste veronderstelling heeft gebracht en gelaten. Dit is voor een franchisenemer lastig aan te tonen.

Analyse van de prognose
In het Paalman/Lampenier arrest waren de verstrekte prognoses in opdracht van de franchisegever opgesteld door een derde. In de zaak tegen Street One waren de prognoses door de franchisegever zelf opgesteld. In dit laatste geval is de franchisegever volgens de Hoge Raad aansprakelijk indien de ondeugdelijke prognose het gevolg is van onzorgvuldigheid aan zijn kant. Het is dan niet nodig dat de franchisegever ook daadwerkelijk weet dat de prognose fouten bevat. Franchisegevers kunnen in dit soort gevallen dus eerder claims verwachten van franchisenemers die zich geconfronteerd zien met onjuiste prognoses. Opgepast dus!


Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Claire Krüger of één van onze andere specialisten van ons brancheteam Retail.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Advocaat
Krüger, Mr C.A.G.
Branche
Retail
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk

 

 

Terug naar overzicht