Blog

OR Eneco boekt overwinning bij OK: OK gelast onderzoek naar wanbeleid en vervangt voorzitter RvC Eneco

Gepubliceerd op 26-07-2018

Onderwerpen van onderzoek

Het onderzoek bij Eneco heeft in het bijzonder betrekking op:

  1. het optreden van de aandeelhouders, de raad van bestuur (RvB) en de RvC met betrekking tot het privatiseringsproject in 2017;
  2. de mediation in januari en februari 2018 tussen de aandeelhouderscommissie en de RvC, die in een vaststellingsovereenkomst is geëindigd. In het bijzonder de omstandigheid dat de RvC buiten aanwezigheid van de RvB met de aandeelhouderscommissie heeft onderhandeld en afspraken heeft gemaakt met betrekking tot onderwerpen die behoren tot het domein van het bestuur;
  3. de gang van zaken met betrekking tot het vertrek van De Haas, de voormalige voorzitter van de RvB; en
  4. de gang van zaken met betrekking tot de benoeming van Sondag, de huidige voorzitter van de RvB.

Gegronde redenen twijfel juist beleid en juiste gang van zaken

Al deze onderwerpen vormen voor de OK gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken bij Eneco te twijfelen. De OK is van oordeel dat een onderzoek in het belang van Eneco is omdat openheid van zaken kan bijdragen aan  herstel van gezonde verhoudingen binnen Eneco. De OK oordeelde dat de RvC dient te controleren en niet te besturen; in onderhavig geval was de RvC teveel op de stoel van het bestuur gaan zitten.

Schorsing voorzitter RvC

Gelet op de prominente rol die de voorzitter van de RvC heeft gespeeld bij de 4 hierboven besproken onderwerpen en gelet ook op zijn toelichting op zijn voornemen om terug te treden als commissaris, is het in het belang van Eneco dat hij in dit stadium niet langer aanblijft als commissaris. De OK schorst daarom de voorzitter van de RvC voor de duur van het geding. Het verzoek van de OR om 2 andere commissarissen te schorsen heeft de OK afgewezen.

Benoeming tijdelijk voorzitter RvC

De RvC zal worden versterkt met een door de OK tijdelijk te benoemen voorzitter die niet is belast met de gebeurtenissen in 2017 en het eerste halfjaar van 2018. De Ondernemingskamer verwacht dat met het treffen van deze onmiddellijke voorzieningen (de schorsing van de voorzitter van de RvC en de benoeming van een tijdelijk voorzitter) het herstel van de onderlinge verhoudingen binnen Eneco, ook die met de OR, wordt bevorderd.

Wilt u meer weten over deze blog? Neem dan contact op met Angela van Buuren-Evers of met één van onze andere specialisten op het gebied van corporate litigation.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Onderneming & Contracteren

 

 

Terug naar overzicht